Loading...
 

Objaśnienia

Przetłumaczyli: Gbbsoft i A'Tox

Komentarze i objaśnienia do norm.

Konwencje nazewnictwa: bit, bajt, pakiet w normach NMRA DCC

Należy zwrócić szczególną uwagę na nazewnictwo (bit, bajt, pakiet) w normach NMRA DCC.
Nie jest ono jednolite nawet w obrębie norm przetłumaczonych na DCC Wiki S-9.1, S-9.2, RP-9.2.1.
W S-9.1 jest mowa tylko o bitach, a mino to są one nazywane różnie: bit "0", bit Zero, bit "1", bit Jeden.
W S-9.2 bity są nazywane wyłącznie bit "0" oraz bit "1",
a ciągi bitów jako np. bity "01", ale bity w bajcie już jako bajt 010011010 ale także jest taka notacja „01100100”.
Pozycja bitu w bajcie zapisywana jest jako bit N (np. bit 0, bit 3).
W RP-9.2.1 problem ten został potraktowany kompleksowo i na wstępie jest opis zastosowanej konwencji nazewnictwa....
....Lecz w trakcie tłumaczenia widać, że tylko wstęp trzyma się konwencji.
Im dalej tym więcej jest niekonsekwencji i dowolności w zapisie oznaczeń i wartości bitów, bajtów etc.
Tłumaczenie jest w miarę wierne w stosunku do oryginału i "powiela" te błędy.
Ewidentnie widać, że za poszczególne fragmenty Rekomendacji RP-9.2.1 były odpowiedzialne różne osoby powielające notację z innych dokumentów.
Widać też, że nie było kompleksowej weryfikacji dokumentu pod kątem spójności notacji.
Majstersztykiem jest poniższy fragment z oryginału RP-9.2.1, gdzie raz jest A value of "1" a raz jest a value of one (1).

A value of "1" shall indicate that the function is "on" while a value of "0" shall indicate that the

function is "off". If Bit 1 of CV#29 has a value of one (1), then bit 4 controls function FL,...

Zaleca się uważne czytanie tych dokumentów.

Bit najbardziej, najmniej znaczący w bajcie

(Bajt składa się z ośmiu bitów)

pozycja bitu (nr)
7
654321
0
znaczenie bitunajbardziej znaczący
najmniej znaczący
skrót
MSB
LSB
przykładowy bajt (czyli osiem bitów)
1
011010
1

Przykładowy bajt można zapisać następująco 10110101 lub "10110101".

Uwaga: Należy pamiętać, że istnieje jeszcze alternatywna numeracja bitów: od 1 do 8.

pozycja bitu (nr)
8
765432
1
znaczenie bitunajbardziej znaczący
najmniej znaczący

Nazwa "Dekodery Wielofunkcyjne" (do rekomendacji RP-9.2.1)

Nazwa "Dekodery Wielofunkcyjne" z obecnego punktu widzenia oznacza praktycznie każdy dekoder lokomotywy. Prawdopodobnie był to kiedyś manewr marketingowy, aby odróżnić dekodery spełniające podstawowy standard S-9.2 od nowszych dekoderów spełniających także rekomendację RP-9.2.1

"Jazda wielokrotna", "zestaw jazdy wielokrotnej" (do rekomendacji RP-9.2.1)

Termin "jazda wielokrotna" w tłumaczeniu rekomendacji RP-9.2.1 oznacza jazdę kilku połączonych lokomotyw w zestawie lub w ramach jednego składu (np. na początku i na końcu składu).
Technika ta umożliwia sterowanie takiego składu, czyli "zestawu jazdy wielokrotnej", wykorzystując do tego jeden adres. Komendy wysyłane na taki adres są realizowane równolegle przez wszystkie lokomotywy powiązane w taki zestaw, np. ustalenie prędkości, stop etc.

Created by A_Tox. Last Modification: Monday 06 August, 2007 16:35:37 CEST by admin.