Loading...
 

Dekoder akcesoriów a dekoder rozjazdu

Dekoder akcesoriów (z punktu widzenia programu) różni się od dekodera rozjazdu następującymi elementami:
- dekoder rozjazdów z założenia steruje dwoma (jeden po drugim) wyjściami dekodera urządzeń.
- dekoder rozjazdów ma zawsze jedno z wyjść włączone
- dekoder akcesoriów steruje tylko jednym wyjściem dekoderem urządzeń. Więc aby sterować rozjazdem trzeba zdefiniować dwa wyjścia dekodera urządzeń.
- każde wyjście dekodera akcesoriów może być włączone lub wyłączone.

Inaczej także numeruje się wyjścia:
- wyjścia rozjazdów liczy się parami: pierwsza para to 1, druga 2 itd. (każde wyjście w takiej parze też można ponumerować: 1 i 2)
- natomiast dekoder akcesoriów ma przede wszystkim adres, a w ramach tego adresu wyjścia liczy się od 1 do 8.

Fizycznie dekoder akcesoriów i dekoder rozjazdów to takie same dekodery, zwane "dekoderami urządzeń".
Czasami niektórzy producenci rozróżniają dekoder rozjazdów od pozostałych dodając do nich specjalne dodatkowe funkcjonalności (np: blokada przeciwko podaniu napięcia na oba wyjścia rozjazdu na raz). Ale z punktu widzenia programu nie ma to znaczenia.

Created by system. Last Modification: Tuesday 12 February, 2019 22:57:41 CET by admin.