Loading...
 

Programowanie dekoderów z LH100

Programowanie standardowych CV (PoM)

W tym celu należy:
- wybrać lokomotywę, dla której CV chcemy zmienić
- nacisnąć: F, 7
- przyciskami plus/minus wybrać: DIR
- nacisnąć Enter
- przyciskami plus/minus wybrać:
arrow STV - prędkość początkowa
arrow ACC - bezwładność przyspieszania
arrow DCC - bezwładność zwalniania
arrow MAX - prędkość maksymalna
- nacisnąć Enter
- wpisać wartość
- nacisnąć Enter

Programowanie dowolnych CV (PoM)

W tym celu należy:
- wybrać lokomotywę, dla której CV chcemy zmienić
- nacisnąć: F, 7
- przyciskami plus/minus wybrać: CV
- nacisnąć Enter
- wpisać numer CV
- nacisnąć Enter
- wpisać nową wartość
- nacisnąć Enter

Zmiana pojedynczych bitów CV (PoM)

W tym celu należy:
- wybrać lokomotywę
- nacisnąć: F, 7
- przyciskami plus/minus wybrać: CV
- nacisnąć Enter
- wpisać numer CV
- nacisnąć Enter
- ponownie nacisnąć Enter
- wpisać numer bitu do zmiany
- przyciskami plus/minus ustawić, czy chcemy go ustawić (1) czy skasować (0)
- nacisnąć EnterZmiana standardowych CV na torze do programowania

W tym celu należy:
- nacisnąć: F, 8
- nacisnąć Enter
- przyciskami plus/minus wybrać:
arrow ADR - adres dekodera
arrow ACC - bezwładność przyspieszania
arrow DCC - bezwładność zwalniania
arrow STV - prędkość początkowa
arrow MAX - prędkość maksymalna
- nacisnąć Enter
- wpisać nową wartość
- nacisnąć Enter

Zmiana dowolnych CV na torze do programowania

W tym celu należy:
- nacisnąć: F, 8
- nacisnąć Enter
- przyciskami plus/minus wybrać: CV
- nacisnąć Enter
- wpisać numer CV
- nacisnąć Enter
- wpisać nową wartość (Enter przed wpisaniem wartości powoduje odczytanie aktualnej wartości z dekodera)
- nacisnąć Enter

Zmiana pojedynczych bitów w CV na torze do programowania

W tym celu należy:
- nacisnąć: F, 8
- nacisnąć Enter
- przyciskami plus/minus wybrać: CV
- nacisnąć Enter
- wpisać numer CV
- nacisnąć Enter
- jeszcze raz Enter, aby odczytać aktualną wartość CV
- przyciskami 1-8 można zmieniać pojedyncze bity. Aktualnie włączone bity pokazane są na dole wyświetlacza
- nacisnąć Enter

Created by admin. Last Modification: Friday 03 November, 2006 17:05:02 CET by admin.