Loading...
 

Programowanie dekoderów

CV


Każdy dekoder ma listę komórek, do których można wpisywać wartości. Komórki (zwane CV) są ponumerowane. W każdą można wpisać wartość od 0 do 255. To co oznacza wpisanie wartości do CV zależy od producenta dekodera. Część CV we wszystkich dekoderach jest takie samo (patrz niżej - lista standardowych CV). Pozostałe mają znaczenie nadane przez producenta dekodera.

bity

Istnieją CV dla których każdy bit wpisanej wartości ma pewne znaczenie. Najbardziej znanym takim CV jest CV29, którego bity opisują podstawową konfigurację dekodera. Bity w bajcie są numerowane albo od 1 do 8, albo od 0 do 7. Poniższa tabelka umożliwia przeliczanie bitów na wartości. Dla bitów ustawionych należy zsumować wartości podane w drugiej kolumnie:

Numer bitu -> Wartość
1(0) -> 1
2(1) -> 2
3(2) -> 4
4(3) -> 8
5(4) -> 16
6(5) -> 32
7(6) -> 64
8(7) -> 128

Przykład: Jeżeli chcemy ustawić bity 1(0) i 4(3), to należy wpisać: 1+8 = 9

Dwa podstawowe sposoby programowania

Programowanie na torze do programowania
- umożliwia programowanie wszystkich CV
- nie wymaga znajomości numeru dekodera
- w systemie Roco LokMaus2 torem jest cała makieta, więc na makiecie musi stać tylko lokomotywa, którą chcemy progrmawać (chyba, że jest zrobiony przełącznik, który przełącza zasilanie z centralki na oddzielny tor do programowania)

Programowanie na makiecie (PoM)
- umożliwia programowanie wszystkich CV z wyjątkiem adresu dekodera
- wymaga podania adresu dekodera, który chcemy przeprogramować
- nie występuje w systemie Roco LokMaus2


arrow Lista podstawowych (standardowych) CV: Standardowe CV

arrow Programowanie dekoderów z LokMaus2
arrow Programowanie dekoderów z multiMAUS
arrow Programowanie dekoderów z LH100

arrow Resetowanie dekoderów


Ustawienia dekodera Martinezo M133

M133 a Fleischman

Ustaw:
CV2=4
CV29=2
CV55=8
CV56=16
i Sprawdz jak jeździ

jak szarpie dalej mozesz zwiekszac CV2= 5, 6, 7, i 8
jak to nie pomoze
CV56=8 i zobacz dla jakiej wartosci CV2=4, 5, 6, 7, zacznie dobrze jezdzic
i sprawdzac

nigdy nie zmieniaj dwoch parametrow razem
- zmien CV2 - sprawdz
- zmien CV56 - sprawdz

M133 a silnik Falhaubera

Martel przetestował wszelkie możliwe ustawienia CV dla dekodera M133 i silnika Falhaubera.

Najlepsze wyniki pracy silnika uzyskujemy przy następujących ustawieniach:

CV54=48
CV55=0
CV56=8
CV57=166

dla lokomotyw z USA (Kato, Atlas, BlueLine)

CV54=32 (wyłączone BEMF)
CV57=255

Ustawienia dekodera w Trix Hobby

Autor: Blue

Ustawienia dla dekodera wbudowanego w lokomotywach Trix Hobby:

CV49 - częstotliwość PWM, 0..3 im większa wartość tym wyższa. Domyślnie jest 0 i silnik bzyczy. Wartość 2 ucisza silnik, przy 3 też jest cicho, ale jazda nierówna.

CV50 - coś z okolic sprzężenia zwrotnego, 0..3. Mi najlepiej działa po zmianie z domyślnego 1 na 3.

Oczywiście CV3 i CV4 też wypada ustawić na jakieś rozsądnie duże wartości, powyżej 15.

Ustawienia dekodery Lok Pilot

w lokomotywach Piko

CV2 = 6
CV53 = 40
CV54 = 10 do 14
CV55 = 30

Źródło

Created by admin. Last Modification: Monday 06 July, 2009 22:23:15 CEST by admin.