Loading...
 

Semafory wielokomorowe

Na początek przykład


Program automatycznie na podstawie warunków zadeklarowanych na szlaku samemu wybiera, jaki sygnał ma być pokazany na semaforach

Oto przykład testowego układu (układ na pewno jest fikcyjny i niezgodny z teorią)

Image

A to przykład przejazdu pociągu, gdzie dodatkowo:
- na rozjeździe Z4 zadeklarowano dla jazdy na wprost maksymalną prędkość 100km/h
- pomiędzy blokiem 1 a blokiem 5 jest dodatkowe ograniczenie do 40 km/h przy jeździe „w dółâ€

Image

Jak widać dodano także możliwość obsługi pasów kolorowych!

Dodawanie semafora wielokomorowego


Aby dodać nowe semafory na planszy należy użyć jednego z narzędzia:

Image

Następnie dla semafora należy wpisać jego nazwę.

Image

Można dalej samodzielnie zaprojektować semafor, albo wykorzystać wstępnie przeze mnie zrobione definicje: wszystkich (18) sygnałów semafora świetlnego lub sygnałów (4) tarczy ostrzegawczej świetlnej. Po zaimportowaniu predefiniowanych sygnałów/świateł można pousuwać niepotrzebne sygnały i światła, aby lepiej dostosować semafor do potrzeb

Image

Jak widać można także skopiować ustawienia z innego semafora, a nawet stworzyć sobie własną bibliotekę sygnałów poprzez zapisanie ustawień do pliku XML, z którego później można je ponownie odczytać.

Dalej przechodzimy do definiowania 3 podstawowych rzeczy: świateł semafora, sygnałów semafora oraz powiązań pomiędzy nimi. Oto zakładka do definiowania świateł semafora:

Image

Oprócz nadania nazwy i koloru można dodatkowo określić, że światło jest pasem świetlnym poniżej semafora.
W kolejne zakładce trudniejsza rzecz: określenie sygnałów, jakie semafor ma pokazywać i warunków, kiedy światło ma być używane. Oto lista wszystkich 18 predefiniowanych sygnałów semafora świetlnego:

Image

Poniżej dla wskazanego sygnału określa się, jakie warunki mają być za TYM semaforem, a jakie za NASTĘPNYM, aby dany sygnał został pokazany (mechanizm wyboru sygnału, to oddzielna opowieść :-) )
Ponieważ niektóre światła mrugają, to można określić częstotliwość mrugania dla danego światła (w Czechach są dwie częstotliwości, które co innego oznaczają).
Jeżeli sygnał występuje przy jakimś ograniczeniu za tym semaforem, to pociąg automatycznie nie nie pojedzie szybkiej niż to ograniczenie. Ale dla niektórych świateł (np.: S9 (100/STOP)) można już za tym semaforem zwolnić lokomotywę do wpisanej prędkości.

W następnej zakładce określa się, które światła świecą (lub mrugają) przy których sygnałach:

Image

Jeżeli nie jest to semafor, ale tarcza ostrzegawcza świetlna, to można wykorzystać takie predefiniowane światła i sygnały:

Image

Image

Ponieważ sygnał na semaforze program ustawia automatycznie (przy sterowaniu jazdą lokomotywy przez komputer), to należy zadeklarować ograniczenia na trasie. Jednym z takich miejsc są rozjazdy. W parametrach rozjazdów definiuje się maksymalne prędkości przy jeździe na wprost i w bok:

Image

Na trasie można określić dodatkowe ograniczenia za pomocą nowego narzędzia:

Image

Można ustalić ograniczenie dla każdego kierunku oddzielnie:

Image

Wtedy na trasie pojawi się mała cyferka:

Image

Na podstawie tych ograniczeń program oblicz maksymalną prędkość jaką pociąg może jechać od jednego semafora do drugiego (oraz od drugiego do trzeciego) (ale tylko pomiędzy semaforami, które są w blokach, a końce bloków nie mają zaznaczone, że pociąg się przy nich nie zatrzymuje) i na podstawie tych informacji wybiera sygnał, jaki ma być pokazany na semaforze. Z informacji wprowadzonych przy lokomotywie, w bloku i ewentualnie przy pokazywanym sygnale program oblicza prędkość z jaką ma się pociąg poruszać i z taką go wypuszcza w bloku (dzieje się to także w sytuacji przejazdu przez blok bez zatrzymania).

Dodatkowo:
- przewidziano w definicji semafora możliwość wprowadzenia ruchu manewrowego, ale to później :-)
- jest możliwość umieszczenia semafora/tarczy „po drodze” przed blokiem, co można wykorzystać do ustawiania tarcz ostrzegawczych. Pomiędzy takim semaforem/tarczą a najbliższym semaforem w bloku nie może być żadnego rozjazdu. Takich semaforów/tarcz może być więcej niż jeden. Taki semafor/tarcza może pokazywać inne sygnały niż semafor w bloku, ale warunku wyboru sygnału są identyczne jak dla semafora w bloku.
- w „starych semaforach” (kształtowych i świetlnych) dodano automatyczną obsługę trzeciego sygnału: jazda ze zwolnioną prędkością
- dla semaforów poza blokami pod prawym klawiszem myszki jest możliwość ustawienia konkretnego sygnału (to dla amatorów ręcznego sterowania)

Created by system. Last Modification: Sunday 26 October, 2008 20:53:46 CET by admin.