Loading...
 

Lista lokomotyw

Lista lokomotyw w główny oknie


W głównym ekranie pokazywana jest lista lokomotyw. Listę można umieścić po lewej stronie albo na górze poprzez wybranie z menu 'Widok' pozycji 'Lista lokomotyw poziomo'.

Szerokość listy lokomotyw można regulować poprzez przeciąganie myszką linii dzielącej listę lokomotyw od plansz:

Image

aby uzyskać np: dwie kolumny:

Image

Przy dużej ilości lokomotyw można listę skrócić, poprzez wybranie z menu Widok pozycji 'Lista lokomotyw: skrócona':

Image


Created by admin. Last Modification: Thursday 30 October, 2008 22:50:58 CET by admin.