Loading...
 

multiMAUS: instrukcja po polsku

Instrukcja obsługi multiMAUS

(Przetłumaczył: Piotr Maciejewski na podstawie instrukcji angielskiej firmy Roco)

Wersja w pdf: http://download.gbbkolejka.pl/doc/multiMAUS_pl.pdf


arrow Podłączanie myszki multiMAUS

Na poniższym zdjęciu pokazane jest podstawowy sposób podłączenia.
Image
Dla uzyskania pełnej funkcjonalności systemu cyfrowego ROCO potrzebujesz następujących elementów:
- wzmacniacz 10764
- transformator 10725
- tor podłączeniowy 61190. Jeżeli używasz innego toru podłączeniowego (lub systemu) upewnij się, że nie posiada on kondensatora.

Więcej informacji na temat urządzeń, które mogą być używane wraz z multiMAUS znajdziesz w rozdziale 'Kompatybilność z multiMAUS' dalej w tej instrukcji.

Zwróć uwagę na poniższą instrukcję przed rozpoczęciem łączenia elementów:
===Utracisz gwarancję, jeżeli będziesz używał elementów firmy Roco z elementami innych firm. Dodatkowo ponosisz w ten sposób ryzyko zniszczenia swojego systemu cyfrowego. Dodatkowo stracisz gwarancję, jeżeli otworzysz pudełko multiMAUS

Wszelkie podłączenia wykonuj przy wyłączonym zasilaniu (jedyny wyjątek, to podłączanie urządzeń do szyny X-Bus, patrz niżej). Pracuj uważnie i nie powoduj zwarć. Niepoprawne połączenia mogą spowodować zniszczenie systemu cyfrowego. W razie problemów poproś o pomoc specjalistów lub sprzedawcę.

Aby uchronić się przed problemami nie przedłużaj kabla łączącego muszkę w gnieździe Master.

Nie wolno podłączyć normalnego zasilacza równolegle ze wzmacniaczem do tego samego układu torów. To może spowodować zniszczenie wzmacniacza.===

Wykonanie podłączenia systemu w podanej kolejności uchroni cię przed zniszczeniem systemu cyfrowego:
1. Podłącz przewód z toru podłączeniowego do wyjścia 'Track Out' (wyjście na tory) wzmacniacza.
2. Podłącz przewód z zasilacza do wejścia 'Power In' (wejście zasialania)
3. Podłącz muszkę multiMAUS i wzmacniacz za pomocą dostarczonego przewodu. Przewód we wzmacniaczu podłącz do wyjścia 'Master'
4. Teraz możesz (ale nie wcześniej) podłączyć zasilacz do prądu.

Wyjście 'Slave' służy do podłączenia kolejnych myszek multiMAUS, myszek Lokmaus 2/R3 , RouteControl 10772 lub komputer z oprogramowaniem (tłum: poprzez specjalny interfejs). W wypadku podłączania kolejnych urządzeń system powinien być włączony. W ten sposób automatyczne nadawanie adresów urządzeń w szynie X-Bus odbędzie się bez problemów. Jeżeli chcesz podłączyć więcej niż jedno dodatkowe urządzenie, będziesz potrzebował rozwidlacza 10758.

Jeżeli podłączysz myszkę Lokmaus 2/R3 do gniazda 'Master', nie będziesz mógł wykorzystać niektórych nowych funkcji dostępnych w multiMAUS podłączonej do gniazda 'Slave'. Dlatego myszka multiMAUS powinna być zawsze podłączona do gniazda 'Master'. Patrz także rozdział 'Podstawy Master i Slave'.

arrow Oznaczenia w instrukcji

'+' oznacza na diagramach, że oba przyciski powinny być naciśnięte jednocześnie
'/' oznacza na diagramach, że dowolny (jeden) z wymienionych przycisków może być naciśnięty

arrow Wyświetlacz

Wszystkie funkcje multiMAUS można kontrolować na dużym wyświetlaczu LCD z podświetleniem. Oto znaczenie symboli:
Image

1. Zwarcie - symbol miga, gdy zostanie wykryte zwarcie lub przeciążenie
2. Stop - symbol miga, gdy awaryjnie zatrzymano lokomotywy (lub wykryto zwarcie)
3. Kierunek jazdy - Strzałki pokazują kierunek jazdy wybranej lokomotywy. '| |' oznacza, że lokomotywa stoi (ma ustawioną prędkość zero, albo została awaryjnie zatrzymana)
4. Klucz - multiMAUS jest w menu 'ustawienia'
5. Rozjazd - multiMAUS jest w trybie 'sterowania rozjazdami'
6. Lokomotywa - multiMAUS jest w trybie 'sterowania lokomotywami'
7. symbol świateł - oznacza, że światła lokomotywy są włączone
8. funkcje - symbole pokazują, które dodatkowe funkcje lokomotywy są włączone. (W menu pokazuje numer podmenu, które jest wybrane)
9. Programowanie - symbol świeci podczas procesu programowania. Oznacza także, że wybrane jest menu programowania
10. Menu - symbol oznacza, że wybrane jest menu
11. ABC - oznacza, że w tym momencie należy wprowadzić tekst z klawiatury
12. Shift - potwierdza naciśnięcie przycisku 'Shift'

arrow Przyciski

Jasna koncepcja multiMAUS pozwoliła zmniejszyć liczbę przycisków do sensownej ilości.

Uwaga: Klawisze ze strzałkami - jak wszystkie inne - posiadają tylko jedną funkcję pomimo, że mają narysowane dwie strzałki.

Jeżeli trzeba nacisnąć przycisk wraz z przyciskiem 'Shift' (podobnie jak przycisk Menu), przycisk 'Shift' należy nacisnąć przed drugim przyciskiem - tak jak na klawiaturze komputera.

Image
Przyciski ze strzałkami
- tryb biblioteki lokomotyw: chodzenie po liście lokomotyw
- tryb adresów lokomotyw: chodzenie adresu lokomotywy
- tryb rozjazdów: zmienianie ustawień przejazdu
- menu: chodzenie po menu

Image + Image
Shift + Strzałki
- tryb biblioteki lokomotyw: przesuwanie lokomotyw w bibliotece lokomotyw
- tryb adresów lokomotyw: skok o 100 pozycji
- tryb rozjazdów: chodzenie po numerach rozjazdów (szukanie)

Image + Image
Menu+Strałki
- tryb adresów lokomotyw: przejście do zmiany ilość kroków prędkości

Image
Światła
- włącza i wyłącza światła w lokomotywie
- tryb rozjazdów i menu: potwierdzenie wprowadzonych danych
- menu: wchodzenie do wskazanego podmenu

Image + Image
Shift + światła
- tryb lokomotyw: wybierz inną lokomotywę poprzez wprowadzenie jej adresu

Image
Stop
- awaryjne zatrzymanie całego systemu
- w menu: powrót do menu wyższego poziomu

Image + Image
Shift + Stop
- Awaryjne zatrzymanie tylko wskazanej lokomotywy

Image
Rozjazdy/Lokomotywy
- przełączanie się miedzy trybem lokomotyw i trybem rozjazdów

Image + Image
Shift + Rozjazdy/Lokomotywy
- przełączenia między trybem biblioteki lokomotyw a trybem adresów lokomotyw

Image
Funkcje
- tryb lokomotyw: Włącza/wyłącza funkcje F1-F10. Funkcje F11-F20 można przełączać trzymając klawisz Shift i odpowiedni klawisz funkcji.
- menu: szybki dostęp do wskazanego podmenu
- wprowadzanie tekstu z klawiatury: wprowadzanie liter tak jak w komórkach
- tryb rozjazdów: wprowadzenie numeru rozjazdu bezpośrednio

Image + Image
Shift + Funkcje
- tryb lokomotyw: Włącza/wyłącza funkcje F11-F20.
- tryb rozjazdów: zmiana zapamiętanego (jednego z 10) rozjazdu

Image
Shift
- tryb lokomotyw: Pokazuje stan funkcji F11-F20

Image
Menu
- tryb lokomotyw, tryb rozjazdów: przełączenie się do trybu menu (przytrzymać przycisk przez 5 sek!)
- menu: powrót do trybu lokomotyw/rozjazdów

Image + Image
Shift + Menu
- tryb lokomotyw, tryb rozjazdów: przełączenie się do trybu menu
- menu: powrót do trybu lokomotyw/rozjazdów

Image + Image
Menu + Funkcje
- Szybkie programowanie CV1 - CV5 oraz CV8 (przycisk Menu musi być naciśnięty pierwszy)

arrow Używanie multiMAUS

Pomimo dużych możliwości uzywanie myszki multiMAUS jest proste i intuicyjne. Opiera się na koncepcji wprowadzonej z sukcesem w Lokmous generacji pierwszej i drugiej.
Poniżej pokazujemy jak używać multiMAUS przy pomocy praktycznych przykładów.

1. Początek
Po uruchomieniu multiMAUS na wyświetlaczu pokaże się animowany napis 'multiMAUS'. Po tym myszka zostanie uruchomiona w trybie lokomotyw i pokazana zostanie pierwsza lokomotywa.
Image

1.1. Pierwsze uruchomienie
Po pierwszym uruchomieniu myszki w 'bibliotece lokomotyw' znajduje się tylko jedna lokomotywa o adresie 3. Na wyświetlaczu pojawi się symbol lokomotywy, symbol '| |' (ponieważ lokomotywa stoi) wraz ze strzałką w prawą stronę i litery 'LOK 1', abyś mógł natychmiast sterować nią.

Jeżeli zakupiłeś multiMAUS w zestawie startowym, lokomotywa z zestawu jest już w pełni zaprogramowana. Więc możesz ją natychmiast uruchamić.

1.2. Ponowne uruchomienie
Jeżeli już używałeś multiMAUS, zaraz po włączeniu zostanie pokazana ostatnio użyta lokomotywa, niezależnie od tego, czy był użyty tryb biblioteki czy tryb adresów lokomotyw.

Podczas przeglądania lokomotyw będziesz widział wszystkie ich ustawienia: kierunek jechania, nazwę lub adres, włączone funkcje.

2. Tryby lokomotyw
Myszka multiMAUS posiada dwa tryby dostępu do lokomotyw:
- tryb biblioteki lokomotyw
- tryb adresów lokomotyw
Możesz przełączać się między tymi trybami za pomocą klawiszy Shift + Rozjazdy/Lokomotywy

Uwaga: Po zmianie adresu dekodera lokomotywy zapisanego w CV1 musisz także ręcznie zmienić jej adres w bibliotece lokomotyw.

Wyświetlacz
Image
Na tym przykładzie pokazano:
- nazwę lokomotywy: S 3/6
- kierunek jazdy: lokomotywa stoi, strzałka wskazuje kierunek jazdy
- światła są włączone
- Funkcje F1 i F4 są właczone

Wywołanie innej lokomotywy już wprowadzonej do biblioteki
Image
Lokomotywy w bibliotece są posortowane w kolejności ich wprowadzania. Możesz oczywiście zmienić ich kolejność:
Image
Przy pomocy tej kombinacji klawiszy (naciśniętych razem) przesuwasz wybraną lokomotywę do góry lub do dołu w bibliotece. Możesz sprawdzić nową kolejność w bibliotece przy pomocy przycisków ze strzałkami.

Wprowadzanie nowej lokomotywy
Wprowadzimy nową lokomotywę: DR120 z serii 'Taigatrommel'
Image
Możesz znaleźć wolne miejsce w bibliotece, które jest oznaczone jako 'New ?', przy pomocy przycisków ze strzałkami.
Potwierdź chęć wprowadzenia nowej lokomotywy przez naciśnięcie przycisku 'OK.'.
Image
Następnie wprowadź nazwę lokomotywy. Dostępne jest miejsce na 5 znaków. W naszym przykładzie wprowadzimy skrót od 'Taigatrommel' jako 'TAIGA'. Miejsce na pierwszy znak jest oznaczone migającym kursorem
Image
Użyj klawiszy funkcyjnych 1 do 0 aby wprowadzić tekst w ten sam sposób jak to robisz w telefonie komórkowym. Naciskaj wybrany klawisz aż zobaczysz żądaną literę. Kursor będzie jeszcze przez chwilę mrugać nim przejdzie do miejsca na następną literę.
Image
Aby wprowadzić odstęp naciśnij przycisk '0' raz, aby wprowadzić zero naciśnij przycisk '0' dwa razy. Specjalne znaki (/, -, \, *, ,, <, >) mogą być wprowadzane przez naciskanie przycisku '1'. Aby poprawić błędy użyj przycisku ze strzałką w lewo aby cofnąć się.
Image
Zakończ wprowadzanie nazwy przez naciśnięcie przycisku 'OK.'.
Wtedy myszka multiMAUS przejdzie do wprowadzania adresu lokomotywy. Pokazana zostanie wartość sugerowana, w tym przypadku '3'
Image
Zmień sugerowaną wartość przy użyciu klawiszy Shift+Strzałki lub przez wprowadzenie numeru za pomocą klawiszy funkcyjnych (cyfr). Ta zmiana dotyczy tylko numeru lokomotywy w bibliotece. Jeżeli chcesz zmienić adres lokomotywy, to musisz zmienić CV1 (patrz dalej).
Image
Potwierdź adres za pomocą przycisku 'OK.'.
Następnie należy wybrać 'ilość kroków prędkości' przy pomocy klawiszy ze strzałkami. Masz dostępne 3 opcje: 14, 28 lub 128 kroków prędkości. Domyślnie zostanie zaproponowane 28 kroków prędkości. Jeżeli w ustawieniach myszki zostanie ustawione domyślnie inna ilość kroków prędkości, to zostanie to tutaj uwzględnione.
Image
Jeżeli ustawisz 128 ilości kroków, będziesz mógł kontrolować lokomotywę z największą czułością. Nowoczesne dekodery pozwalają na tak precyzyjną kontrolę.
Jeżeli nie chcesz zmieniać ilości kroków, po prostu naciśnij przycisk 'OK.'
Image
Po naciśnięciu ostatni raz przycisku 'OK.' kończysz definiowanie nowej lokomotywy w bibliotece. Sprawdź czy adres lokomotywy w bibliotece zgadza się z adresem lokomotywy zapisanej w dekoderze. W razie potrzeby zmień adres lokomotywy w dekoderze (patrz dalej). Można już zacząć sterować lokomotywą.

2.2. Tryb adresów lokomotyw
Image
Myszka multiMAUS pozwala także kontrolować lokomotywy przy użyciu listy adresów. Wyświetlacz wtedy pokazuje adres lokomotywy poprzedzony literą 'L' (w naszym przykładzie: 36), symbol lokomotywy oraz wszystkie włączone funkcje.

Możesz zmienić adres lokomotywy na dwa sposoby:
- poprzez użycie przycisków ze strzałkami
- bezpośrednio przez naciśnięcie przycisków Shift + Światła/OK. oraz wprowadzenie adresu przy użyciu przycisków funkcyjnych 0-9.

Zmiana ilości kroków prędkości można dokonać albo w menu: 'LOCO' => 'EDIT' (patrz dalej) albo przy użyciu kombinacji Shift+Strzałki. Zmianę ilości kroków wykonuje się za pomocą strzałek, a powrót do trybu adresów lokomotyw przy pomocy przycisku 'STOP'.

Możesz wykorzystać funkcję 'szybkiego szukania' aby łatwiej znaleźć adres. Jeżeli przycisk ze strzałką zostanie naciśnięty i przytrzymany, rozpocznie się proces szukania i przy ostatnio użytych lokomotywach na chwilę się zatrzyma nim zacznie szukać dalej. W tym momencie można puścić przycisk, aby wybrać tą lokomotywę.

arrow 3. Jazda i funkcje

Po wybraniu lokomotywy z biblioteki lub poprzez bezpośrednie wpisanie jej adresu, lokomotywą można od razu sterować. Możesz szybko określić kierunek jazdy i prędkość poprzez obracanie pokrętłem. Kierunek i fakt zatrzymania są pokazywane na wyświetlaczu ponad nazwą/adresem lokomotywy.

Jeżeli lokomotywa jest zatrzymana (na wyświetlaczu '| |') pokazywany jest dalej ostatni kierunek jazdy. W ten sposób łatwo jest sprawdzić, czy światła w lokomotywie świecą poprawnie: białe światła z przodu, czerwone z tyłu.

Jazda do tyłu
Image
Zatrzymanie
Image
Jazda do przodu
Image

Jeżeli lokomotywa jest kontrolowana przez inną myszkę/manipulator, symbol lokomotywy zacznie mrugać. (Patrz dalej: 'Podstawy Master i Slave')

Funkcje lokomotywy (np.: dźwięk lokomotywy) można włączać i wyłączać za pomocą 'klawiszy funkcyjnych 0-9'.
Możesz zmieniać pierwsze 10 funkcji bezpośrednio poprzez naciskanie przycisków 0 do 9. Dla funkcji od F11 do F20 należy najpierw nacisnąć i trzymać przycisk 'Shift'. Na wyświetlaniu zostanie wtedy pokazane włączone funkcje.

Na rysunkach powyżej funkcje F1 i F4 są włączone. Możesz zobaczyć stan funkcji F11 do F20 poprzez naciśnięcie (i przytrzymanie) przycisku 'Shift'.
Na poniższym rysunku przyciski F12 i F20 są włączone. Rysunek strzałki po lewej stronie oznacza, że pokazana jest druga dziesiątka funkcji. '1' należy interpretować jako F11, aż do '10' jako F20.
Image
Aby sprawdzić, które funkcje są w lokomotywie dostępne, zajrzyj do instrukcję obsługi dołączonej do niej.

Możesz włączać i wyłączać światła lokomotywy przy użyciu przycisku 'Light/OK.'. Gwiazdka '*' po prawej na dole oznacza, że światła są włączone.
Włączenie świateł:
Image
Wyłącznie świateł:
Image

arrow 4. Awaryjne zatrzymanie

Gdy sytuacja na makiecie staje się niebezpieczna powinieneś użyć przycisku 'STOP' aby zapobiec katastrofie. Ale by nie wyłączać całego systemu cyfrowego, dla zatrzymania wybranej lokomotywy możesz użyć awaryjnego zatrzymania jednej lokomotywy.

4.1. Awaryjne zatrzymanie makiety

Naciśnięcie przycisku 'Stop' natychmiast odcina napięcie w szynach. W takiej sytuacji symbol STOP zaczyna migać na wyświetlaczu. Naciśnij ponownie przycisk 'STOP' aby przywrócić napięcie w szynach.

Image

4.2. Awaryjne zatrzymanie wskazanej lokomotywy

Takie awaryjne zatrzymanie zatrzymuje tylko jedną, wskazaną lokomotywę.

Image
Naciśnij przycisku Shift+STOP w tym samym momencie. Lokomotywa zatrzyma się natychmiast, na wyświetlaczu pojawi się '| |' (i ostatni kierunek jazdy).
Aby uruchomić ponownie lokomotywę należy pokręcić pokrętłem prędkości.

Uwaga: Jeżeli myszka Lokmouse2/R3 jest podłączona do wyjścia 'Slave', to taki sposób zatrzymania nie jest wskazywane przez świecenie się obu strzałek kierunku jazdy. Wyświetlana jest tylko ostatni kierunek jazdy.

arrow 5. Kontrola rozjazdów

Myszka multiMAUS może służyć do sterowania do 1024 rozjazdami na adresach urządzeń (w przeciwieństwie do Lokmaus 2/R3, gdzie stosowano adresy lokomotyw do tego celu). W tym celu w każdym momencie możesz się przełączyć w tryb rozjazdów i powrotem poprzez naciśnięcie przycisku 'Lokomotywy/Rozjazdy'. Po przejściu do trybu rozjazdów zostanie pokazany ostatnio użyty rozjazd.

Uwaga: Obsługa jazdy nie jest przerywana w trybie rozjazdów. Więc symbol kierunku jazdy jest dalej wyświetlany, ostatnio wybrana lokomotywa może być dalej sterowana, a także można awaryjnie zatrzymać makietę przyciskiem STOP.

Image
Podczas przejścia do trybu rozjazdów za pierwszym razem, pojawi się rozjazd numer 1. W takim wypadku, a także po przejściu do każdego innego rozjazdu po raz pierwszy, na wyświetlaczu pokazywany jest kompletny symbol rozjazdu.
Przy użyciu klawiszy funkcyjnych można wprowadzić numer rozjazdu, a przy użyciu klawiszy ze strzałkami można zmieniać ustawienia wybranego rozjazdu: strzałka w lewo/dół - jazda prosto Image ; strzałka w prawo/góra - jazda w bok Image

Image

Rozjazd jest przełączany tak długo, jak przycisk strzałki jest trzymany. Naciśnięcie przycisku strzałki powoduje także zapamiętanie numeru rozjazdu jako używany (dla potwierdzenia tego numer rozjazdu jest uzupełniany zerami z przodu, o ile jest mniejszy niż 1000 - oczywiście).

Uwaga: Pokazany symbol rozjazdu na wyświetlaczu nie oznacza, że rozjazd został prawidło przełożony. Jedyną metodą upewnienia się, że rozjazd się poprawnie przełożył, jest jego osobista kontrola.

Możesz teraz opuścić tryb rozjazdów poprzez naciśnięcie przycisku 'Lokomotywy/Rozjazdy'. Możesz także wybrać inny rozjazd poprzez wprowadzenie jego numeru. Jeżeli wybierzesz inny rozjazd, numer rozjazdu będzie mrugać do momentu przełączenia rozjazdu za pomocą przycisków ze strzałkami.

Przykład: Chcesz przełączyć rozjazd numer 24.

Image
Po naciśnięciu przycisku 'Lomotywy/rozjazdy', myszka multiMAUS przejdzie z trybu lokomotyw do trybu rozjazdów. Pokazany zostanie ostatnio używany rozjazd (w naszym przypadku numer 6 ustawiono na wprost).
Image
Mrugający kursor oznacza, że można wprowadzić numer rozjazdu. Wprowadzamy numer 24 przy użyciu przycisków '2' i '4'. Jeżeli rozjazd 24 nie był jeszcze przełączany, to pojawi się cały symbol rozjazdu w prawym górnym rogu.
Image
Naciśnij przycisk z prawą strzałką aby przełączyć rozjazd. Możesz słyszeć głos przełączanego rozjazdu - potwierdzenie akustyczne. Miejsce pomiędzy literą T i cyframi '24' zostanie wypełnione zerami.
Uwaga: Trzymanie przycisku ze strzałką zbyt długo może spowodować zepsucie lub zniszczenie starszych rozjazdów, które mogą nie mieć zainstalowanych wyłączników krańcowych

Po ponownym naciśnięciu przycisku 'Lomotywy/Rozjazdy' nastapi powrót do trybu lokomotyw (biblioteki lub adresów).

arrow Trzy użyteczne porady dla trybu rozjazdów

szybkie przełączanie
Naciskają przycisk 'Światła/OK.' można szybko przełączać się pomiędzy aktualnym rozjazdem a poprzednio użytym rozjazdem. To umożliwia szybki dostęp do dwóch rozjazdów ostatnio przełączanych, np.: leżące obok siebie na jednej prostej.

przeglądanie adresów
Poprzez naciśnięcie kombinacji przycisków Shift+Strzałka można przeglądać kolejne adresy rozjazdów (zamiast wpisywać kolejne numery ręcznie)

zapamiętanie 10 rozjazdów
Można zapamiętać 10 rozjazdów pod przyciskami funkcyjnymi, aby szybko je wybierać. Prześledźmy następujący przykład:

Rozjazdy 5 i 14 zapamiętamy pod przyciskami 'funkcja 1' i 'funkcja 2'.
- Najpierw wybierz rozjazd 5. Następnie naciśnij jednocześnie przyciski MENU i '1' oraz potwierdź wybór przyciskiem 'Światła/OK.'.
- Następnie wybierz rozjazd 14. Następnie naciśnij jednocześnie przycisku MENU i '2' oraz potwierdź wybór przyciskiem 'Światła/OK.'.

Teraz można szybko wybrać i przełączyć te rozjazdy naciskając jednocześnie przycisku Shift+1 oraz Shift+2.

Domyślnie rozjazdy o numerach od 1 do 10 są przypisane do przycisków funkcyjnych od 1 do 0.

arrow 6. Szybkie programowanie

Najważniejsze ustawienia dekodera potrzebne dla jazdy (zapamiętana w zmiennych CV), można zmieniać za pomocą kombinacji przycisków MENU + 0-9

CV1 = Adres lokomotywy (Uwaga: Zmiana CV1 w dekoderze nie powoduje zmiany adresu lokomotywy w bibliotece)
CV2 = Minimalna prędkość
CV3 = Przyspieszanie
CV4 = Zwalnianie
CV5 = Maksymalna prędkość
CV8 = Reset dekodera i powrót do ustawień fabrycznych

Szybkie programowanie może być przeprowadzone tak w 'trybie biblioteki lokomotyw' jak i w 'trybie adresów lokomotyw'. Wszystkie zmiany w CV1-CV5 mają znaczenie tylko przy sterowaniu cyfrowym lokomotyw.

Uwaga: Myszka multiMAUS nie potrafi odczytać CV, gdy jest używana wraz ze wzmacniaczem ROCO 10764 lub ROCO 10761, dlatego po wybraniu CV wyświetlana jest fikcyjna wartość. Aby odczytać CV należy użyć PC z Rocomotion 10785 lub systemów Lenz.

Uwaga: Dekodery fabrycznie instalowane w lokomotywach Roco są dostarczane z odpowiednio ustawionymi CV. Dlatego powinieneś być pewny, czy rzeczywiście zmiany CV są potrzebne.

Uwaga: ===Programowanie powinno być przeprowadzone na oddzielnym odcinku torów. Jedynie w przypadku, gdy do wzmacniacza jest podłączona tylko jedna lokomotywa i nie ma podłączonych dekoderów urządzeń/rozjazdów, można programować na makiecie. Także podczas programowania w trybie "PoM" może na makiecie stać wiele lokomotyw i mogą być podłączone dekodery urządzeń.

Jeżeli programowanie (z wyjątkiem programowania PoM) jest wykonywane na makiecie na której stoi więcej niż jedna lokomotywa (lub są podłączone dekodery urządzeń np: Roco 42624 lub Roco 10775 (od tłumacza: i zielony przewód jest podłączony do toru)) zmiany w ustawieniach CV zostaną wykonane we WSZYSTKICH lokomotywach/dekoderach naraz przy pomocy jednej komendy. Może to spowodować np: przeprogramowanie wszystkich lokomotyw/dekoderów na jeden adres, co raczej nie jest pożądane.

Aby programować na oddzielnym odcinku torów należy podłączyć ten odcinek do wzmacniacza i odizolować go od reszty makiety (do tego celu można wykonać prosty wyłącznik/przełącznik)
===

Przykład: Aby zaprogramować CV1 na wartość 4:

Image
Naciśnij przyciski Menu + 1 razem. Na wyświetlaczu na chwilę pojawi się numer wybranego CV, po czym pojawi się sugerowana (fikcyjna) wartość.

Image
Wyświetlona (fikcyjną/sugerowaną) wartość łatwo zmienić wpisując nową wartość. Kursor będzie mrugać.

Image
Aby rozpocząć programowanie należy nacisnąć przycisk 'OK'. Podczas programowania wyświetlany jest napis 'PROG' po czym nastąpi powrót do trybu lokomotyw/rozjazdów.

Możesz także zaprogramować CV2, CV3, CV4 i CV5 podobnie jak w powyższym przykładzie. Aby to wykonać należy nacisnąć przyciski MENU oraz odpowiedni przycisk funkcyjny z numerem odpowiadającym numerowi CV.

Jeżeli zaprogramujesz wartość 8 w CV8 (żadne inne wartości nie mogą być wprowadzone), ustawienia najważniejszych CV dekodera zostaną przywrócona do ustawień fabrycznych.

arrow 7. Zwarcia i przeciążenia

Image

Jeżeli zostało wykryte zwarcie lub przeciążenie, na wyświetlaczu multiMAUS zaczną mrugać jednocześnie dwa symbole: piorun i STOP. W tym samym momencie zostanie wyłaczone napięcie na torach.

Jeżeli jest zwarcie (np: wykolejony wagon lub pociąg), usuń je.

Nacisnij przycisk 'STOP' jeden raz aby włączyć napięcie na torach (po ok. sekundzie opóźnienia).

Jeżeli przyczyną wyłączenia nie jest zwarcie, może być to spowodowane przeciążeniem systemu przez zbyt wiele jadących jednocześnie lokomotyw. Jeżeli taka sytuacja występuje często, prawdopodobnie moc zasilania makiety jest niewystarczająca. Powinieneś podłączyć dodatkowe boostery (patrz dalej). Uwaga: nie wolno podłączyć dodatkowych normalnych zasilaczy bezpośrednio do wejścia wzmaniacza, ponieważ może to spowodować zniszczenie systemu.

arrow DZIAŁ 2: Menu

Myszka posiada trzy główne pozycje w menu, które może służyć do przeprowadzenia programowania lub zmiany podstawowych ustawień multiMAUS. Przejść do menu można na dwa proste sposoby:
- przytrzymać przycisk MENU przez ok. 5 sekund (czas ten można zmienić w ustawieniach)
- nacisnąć jednocześnie przycisku: Shift i Menu.

Po przejściu do menu nie można sterować lokomotywami/rozjazdami. Ale wewnętrzne połacznie z innymi myszkami/manipulatorami lub innymi urządzeniami DCC dalej działa.

Image

Jeżeli nazwa pozycji w menu zawiera więcej niż 5 znaków, to tekst przesuwa się na wyświetlaczu.
Za pomocą przycisków ze strzałkami przechodzisz między pozycjami w menu. Za pomocą przycisku 'Światła/OK' wybierasz wskazaną pozycję z menu. Pozycje w menu są ponumerowane, numeracja widoczna jest na dole wyświetlacza.

Każda z trzech pozycji w głównym menu ma swój symbol na wyświetlaczu, dla czytelnej identyfikacji. Występuje on wraz z napisem 'MENU'.
- Menu 1: 'ENGINE' (lokomotywa). Symbol: Image
- Menu 2: 'PROGRAMMING' (programowanie). Symbol: Image
- Menu 3: 'SETTINGS' (ustawienia). Symbol: Image

Aby wyjść z menu można:
- nacisnąć przycisk 'STOP'. Za każdym naciśnięciem tego przycisku powracasz do nadrzędnego menu. Aby wyjść całkowicie z menu trzeba nacisnąć ten przycisk kilka razy, w zależności od poziomu menu, w którym początkowo się znajdowałeś.
- nacisnąć przycisk 'MENU' (sam albo z przyciskiem Shift). Spowoduje to całkowite opuszczenie menu i powrót do trybu lokomotyw/rozjazdów.

Wszystkie dostępne pozycje w menu można znaleźć na kolejnych rysunkach.

Image

Image

Image

arrow 1. Menu 'LOCO' Image

W menu 'LOCO' można zarządzać danymi potrzebnymi w bibliotece lokomotyw i identyfikacji lokomotyw. Za pomocą tego menu można także przełaczyć się między trybem biblioteki lokomotyw i trybem adresów lokomotyw.

1.1 Image "NEW" (nowa)

Za pomocą tej pozycji w menu możesz zacząć dodawanie nowej lokomotywy do biblioteki lokomotyw. Dalsze postępowanie zostało dokładniej opisane wcześniej.

Pierwszym krokiem jest wpisanie nazwy lokomotywy (do 5 znaków). Na pierwszym ekranie widać mrugający kursor. Teraz za pomocą przycisków funkcyjnych można wprowadzić nazwę lokomotywy (litery lub/i cyfry) w ten sam sposób jak w telefonie komórkowym. Po wprowadzeniu jednej litery/cyfry poczekaj moment aż kursor przejdzie do następnej pozycji.
Naciśnij '0' raz aby wprowadzić odstęp. Aby skasować wprowadzony znak użyj przycisku ze strzałką w lewo.

- Po wprowadzeniu nazwy naciśnij przycisk 'Światła/OK'.

Na następnym ekranie należy wprowadzić adres lokomotywy za pomocą przycisków funkcyjnych. Mrugająca liczba '3' można zastąpić właściwą. Naciśnij jednocześnie przycisku Shift i jedna ze strzałek, aby przeglądać kolejny adresy.

- Po wprowadzeniu adresu naciśnij przycisk 'Światła/OK'.

Na następnym ekranie należy wybrać ilość kroków prędkości za pomocą przycisków ze strzałkami (3 możliwości: 14, 28, 128)

- Po wybraniu ilości kroków prędkości naciśnij przycisk 'Światła/OK' aby zakończyć definiowania nowej lokomotywy i powrócić do trybu lokomotyw.

1.2. Image 'EDIT' (edycja)

Przy użyciu tego menu możesz zmienić dane lokomotywy.
Jeżeli np.: chcesz zmienić tylko adres lokomotywy, to pozostałe dane (nazwę i ilość kroków prędkości) możesz przeskoczyć bez zmian poprzez naciśnięcie przycisku 'Światła/OK.'.
Na pierwszym ekranie zobaczysz ostatnio wybraną lokomotywę. Przyciskami ze strzałkami możesz wybrać inną lokomotywę.

- Po wskazaniu wybranej lokomotywy naciśnij przycisk 'Światła/OK.'.

Teraz możesz zmienić nazwę lokomotywy. Możesz użyć przycisku ze strzałką w lewo aby usunąć litery/cyfry i ponownie je wprowadzić za pomocą przycisków funkcyjnych.

- Po zmianie nazwy naciśnij przycisk 'Światła/OK.'

Teraz możesz zmienić adres lokomotywy (tak jak to wcześniej opisano).

- Po zmianie adresu lokomotywy naciśnij przycisk 'Światła/OK.'

Ilość kroków prędkości możesz zmienić przy pomocy przycisków ze strzałkami

- Po zmienia kroków prędkości naciśnij przycisk 'Światła/OK'. Powrócisz na początek menu 'EDIT'

Uwaga: Zmiana adresu lokomotywy w bibliotece nie zmieni adresu lokomotywy zapisanego w dekoderze. Aby zmienić adres lokomotywy w dekoderze możesz użyć szybkiego programowania CV1 jak to opisano wczesniej

1.3 Image 'DELETE' (usunięcie)

Przy użyciu tego menu można usunąć lokomotywę z biblioteki.
Na pierwszym ekranie pokazana zostanie ostatnio wybrana lokomotywa w bibliotece. Przy użyciu przycisków ze strzałkami można wybrać lokomotywę do usunięcia.

- Po wybraniu lokomotywy naciśnij przycisk 'Światła/OK.'

Pojawi się przesuwający się tekst: 'DELETE LOCO?' (usunąć lokomotywę)

- Aby potwierdzić usunięcie naciśnij przycisk 'Light/OK.' Powrócisz na początek menu 'DELETE'.

Lokomotywa zostanie usunięta z biblioteki. Jeżeli aktualnie jedzie, zostanie natychmiast zatrzymana (awaryjne zatrzymanie lokomotywy). Lokomotywa może być dalej sterowana w trybie adresów lokomotyw, dopóki nie zostanie ponownie dodana do biblioteki.

1.4 Image 'SEARCH' (szukanie)

To może być najważniejsza funkcja myszki multiMAUS. Za pomocą tego menu możesz szukać lokomotywy w bibliotece podając jej adres.

Po prostu wprowadź adres lokomotywy przy użyciu przycisków funkcyjnych i multiMAUS znajdzie lokomotywę o tym adresie.

- Naciśnij przycisk 'Światła/OK.' aby potwierdzić wprowadzony adres. Zostaniesz przeniesiony od razu do trybu lokomotyw i pokazania zostanie znaleziona lokomotywa.

Jeżeli nie będzie lokomotywy o wprowadzonym adresie, na ekranie zostanie pokazany błąd 'ERR 9'. Możesz za pomocą przycisku STOP lub 'Światła/OK.' powrócić na początek menu 'SEARCH'.

1.5 Image 'SEND' (wysyłanie)
1.6 Image 'RECEIVE' (odbieranie)

Potrzebujesz obu tych menu aby przesłać bibliotekę lokomotyw z jednej multiMAUS do drugiej (lub kilku). Aby to wykonać na myszce wysyłającej wybierasz 'SEND' a na inne myszce 'RECEIVE'. Transmisja rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku 'Światła/OK.' na myszce wysyłającej. Po zakończeniu transmisji myszka otrzymująca przejdzie do trybu biblioteki lokomotyw, a myszka wysyłająca powróci na początek menu 'SEND'.

1.7 Image 'MODE' (tryb)

Przy użyciu tego menu możesz zmienić tryb na 'tryb biblioteki lokomotyw' lub 'tryb adresów lokomotyw'. Wybierz odpowiedni tryb przy pomocy przycisków ze strzałkami.

- Po wybraniu trybu należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'

arrow 2. Menu 'PROGRAM' (programowanie) Image

Wszystkie wartości dekodera (NMRA/DCC) za pamiętane w zmiennych konfiguracyjnych, zwanymi CV. Przy użyciu menu 'PROGRAM' możesz dostosować wartości do własnych potrzeb.
Lokomotywy ROCO są dostarczane z dekoderami już wstępnie zaprogramowanymi. Więc przed zmianą wartości CV bądź pewny, że jest to konieczne.

Uwaga: Wzmacniacze Roco 10761 i 10764 oraz boostery 10762 i 10765 nie mogą czytać CV z dekodera. Wartości CV pokazywane na wyświetlaczu są fikcyjnymi, sugerowanymi wartościami i nie odpowiadają wartością rzeczywistym. Wartości, które chcesz wpisać do CV, są rzeczywistymi wartościami. Możesz użyć urządzeń, które potrafią odczytywać CV (PC z Rocomotion 10785 lub centralki Lenz) lub zapisywać sobie stare i nowe wartości CV dekoderów.

2.1 Image 'CV MODIFICATION' (modyfikacje CV)

Dzięki tego menu możesz czytać (patrz powyżej) o zmieniać wartości w CV.
Pierwszy ekran pokazuje tekst 'CV' i migający kursor. Tutaj należy wpisać numer CV przy pomocy przycisków funkcyjnych.

- Po wpisaniu numer CV należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'.

Następnie pokazywana jest albo fikcyjna, sugerowana wartość albo - jeżeli booster potrafi odczytywać CV - aktualna rzeczywista wartość z CV.
Jeżeli chcesz tylko odczytać wartość z CV możesz teraz wyjść z menu naciskając przycisk 'STOP'.
Jeżeli chcesz zmienić wartość CV, wpisz teraz nową wartość i potwierdź ją przyciskiem 'Światła/OK.'.
Podczas, gdy nowa wartość będzie zapisywana w CV dekoderze, na wyświetlaczu będzie pokazywany tekst 'PROG' (programuję).
Po zaprogramowaniu nastąpi powrót do początku menu 'CV MODIFICATION'.

2.2 Image 'LONG ADDRESS' (długi adres)

W CV1 można umieścić adresy lokomotów tylko z zakresu 1-99. Wszystkie adresy lokomotyw od 100 w górę muszą być programowane za pomocą tego menu. Przed tym należy najpierw właczyć 'długie adresy' (patrz instrukcja obsługi dekodera).

Po wywołaniu tego menu na ekranie pojawi się najpierw napis 'CV 17/18'. Następnie pojawi się miejsce na wpisanie czterocyfrowej wartości poprzedzone literą L i migającym kursorem. Możesz wprowadzić nowy adres dekodera przy pomocy przycisków funkcyjnych. Sugerowana wartość zniknie po wpisaniu pierwszej cyfry nowego adresu.

- Po wpisaniu adresu należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'.

Na wyświetlaczu pojawi się napis 'PROG' podczas programowania adresu w CV17 i CV18, a następnie nastąpi powrót na początek menu 'LONG ADDRESS'

2.3 Image 'MODE' (tryb)

Domyślnie myszka multiMAUS jest ustawiona w 'tryb programowanie CV'. Za pomocą tego menu można przełączyć multiMAUS w 'tryb programowania PoM'. 'PoM' oznacza 'programming on the main' (programowanie na makiecie), co umożliwia programowanie wybranej lokomotywy bez konieczności przenoszenia jej na tor do programowania ani zdejmowania innych lokomotyw z makiety.

Czasami będzie wymagane zresetowanie dekodera (patrz dalej). CV1 (adres) nie może być zmieniony za pomocą 'trybu programowania PoM'.

Wybór trybu programowania należy dokonać za pomocą przycisków ze strzałkami.

- Po wybraniu trybu programowania należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.', nastąpi powrót na początek menu 'MODE'.

arrow Menu 'SETTINGS' (ustawienia) Image

Najbardziej rozbudowane menu multiMAUS zawiera wszystkie ustawienia, które są praktyczne, użyteczne i czasami potrzebne dla głównych funkcjonalności myszki. Jednocześnie chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że myszka multiMAUS jest fabrycznie skonfigurowana, więc używanie tego menu może się okazać rzadko potrzebne a nawet niepotrzebne.

3.1. Image 'DIPLAY' (wyświetlacz)

W tym menu można znaleźć ustawienia dotyczące wyświetlacza.

3.1.1. Podmenu 'BACKLIGHT' (podświetlenie) reguluje moc podświetlenia wyświetlacza, które może być szczególnie użyteczne w ciemnym pokoju. Siłę podświetlenia wybiera się za pomocą przycisków ze strzałkami oraz potwierdzasz za pomocą przycisku 'Światło/OK.
Zakres wartości: 0 (wyłaczone) ' 15, ustawienie fabryczne: 15

3.1.2. Drugie podmenu 'CoNTRAST' (kontrast) pozwala regulować kontrast wyświetlacza za pomocą przycisków ze strzałkami.
Zakres wartości: 0 (bardzo jasno) ' 15 (bardzo ciemno), ustawienie fabryczne: 12

3.2. Image 'USER INTERFACE' (interfejs użytkownika)

W tym menu można znaleźć ustawienia związane z używaniem myszki:

3.2.1. Najczęściej multiMAUS jest dostarczany z odpowiednim ustawieniem języka. Możesz zmienić język korzystając z tego podmenu 'LANGUAGE' (język). Wybierz język przy użyciu przycisków ze strzałkami. Jeżeli twój język nie możesz znaleźć na liście odwiedź stronę www.roco.cc aby pobrać uaktualnienie. Swój wybór potwierdź przyciskiem 'Światła/OK.', co spowoduje powrót do menu 'LANGUAGE'

3.2.2. Podmenu 'MENU-KEY-TIME' (czas przycisku MENU) określa ile czasu musisz przytrzymać przycisk MENU, aby wyjść z trybu lokomotyw i wejść do menu. Możesz ustawić czas w sekundach za pomocą przycisków ze strzałkami.
Zakres wartości: 0 - 10, ustawienia fabryczne: 5. Jeżeli zostanie wybrana wartość 0, to dostęp do menu jest możliwy tylko poprzez kombinację przycisków Shift+MENU. Swój wybór potwierdź przyciskiem 'Światła/OK.', co spowoduje powrót do menu 'MENU-KEY-TIME'

3.2.3. Podmenu 'FUNCTION KEYS' (przycisku funkcyjne) pozwala zmienić sposób działania przycisków funkcyjnych (F1-F20). W trybie 'PUSH BUTTON' funkcja jest włączona tak długo jak długo jest naciśnięty przycisk funkcyjny (co najmniej 1 sekundę). Natomiast krótkie naciśnięcie przycisku (do 1 sekundy) działa normalnie - włącza i wyłącza funkcje. W trybie 'SWITCH' przyciski funkcyjne tylko włączają lub wyłączają funkcje.
Ustawienie domyślne: SWITCH
Po wybraniu trybu należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.', co spowoduje powrót do menu 'FUNCTION KEYS'

3.2.4. Podmenu 'CHILD LOCK' umożliwia ustawienie jednego z czterech poziomów zabezpieczenia dokonywania zmian.

Można wybrać jeden z poziomów:
- OFF - brak blokady
- DISABLE MENU - zablokowany dostęp do menu
- DISABLE PRG-MENU - zablokowany dostęp do menu i szybkiego programowania
- DISABLE LIB-PRG-MENU - zablokowany dostęp do zmian w bibliotece, do szybkiego programowania i do menu
Po wybraniu poziomu należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'.
Następnie (z wyjątkiem poziomu OFF) wpisać czterocyfrowe hasło, które umożliwi jednorazowe odblokowanie dostępu do zablokowanych elementów.
Po wpisaniu hasła należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'

3.2.5. Podmenu 'SMARTSEARCH' umożliwia włączenie i wyłączenie szybkiego szukania.

Ustawienie domyślne: ON (włączone)

Swój wybór potwierdź przyciskiem 'Światła/OK.', co spowoduje powrót do menu 'SMARTSEARCH'

3.3. Image 'X-BUS' (szyna XPressNet)

'X-BUS' (XpressNet) pozwala komunikować się pomiędzy urządzeniami. Zaawansowani użytkownicy mogą przy użyciu dwóch podmenu ustawić pewne właściwości tej szyny. Ale chcielibyśmy tu przestrzec, że nie należy wykonywać zmian w tych ustawieniach. Zmiany mogą być potrzebne, jeżeli myszka multiMAUS jest używana w połączeniu z urządzeniami innych firm.

3.3.1. Po wybraniu podmenu 'ADDRESS' (adres) pojawi się aktualny adres multiMAUS dla szyny X-BUS. Możesz go zmienić wpisując nowy i potwierdzając wybór przyciskiem 'Światła/OK.'.
Zakres wartości: 0-31, ustawienia fabryczne: 27 (tylko dla multiMAUS podłączonej do gniazda Master)

3.3.2. Podmenu 'AUTOMATIC' pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne szukanie wolnego adresu dla szyny X-BUS, gdy myszka jest podłączona do wyjścia Slave.
Ustawienia fabryczne: ON

3.4. Image 'SPEEDSTEPS' (ilość kroków prędkości)

Menu 'SPEED STEPS' umożliwia określenie domyślnej ilości kroków szybkości proponowanej przy definiowaniu nowej lokomotywy w bibliotece. Możesz wybierać pomiędzy: 14, 28, 128 przy pomocy przycisków ze strzałkami i potwierdzić wybór przy pomocy przycisku 'Światła/OK'
Ustawienie fabryczne: 28

3.5 Image 'RESET' (reset)

Za pomocą tego menu można przywrócić fabryczne ustawienia większości ustawień myszki multiMAUS.

3.5.1 Podmenu 'CANCEL' (anuluj) umożliwia wyjście z tego menu

3.5.2 Podmenu 'SETTINGS' (ustawienia) powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych ustawianych w menu 'SETTINNGS' (ustawienia). Biblioteka lokomotyw pozostaje bez zmian. Jeżeli została przeprowadzona kalibracja, to powinna być powtórzona po wykonaniu resetu.

3.5.3. Podmenu 'LIBRARY' (biblioteka) powoduje usunięcie biblioteki lokomotyw

3.5.4. Podmenu 'SPEED STEPS' (ilość kroków prędkości) powoduje ustawienie fabrycznej ilości kroków prędkości proponowanych przy tworzeniu nowych lokomotyw

3.5.5. Podmenu 'FACTORY RESET' (ustawienia fabryczne) powoduje całkowite przywrócenie wszystkich oryginalnych ustawień.

3.5.6. Podmenu 'CALIBRATE' (kalibracja) jest wykonywana przed dostarczeniem ci myszki. Jednak, szczególnie w dużych wahaniach temperatury, pokrętło myszki będzie wymagać ponownej kalibracji (np.: jeżeli lokomotywa jedzie przy ustawieniu pokrętła w pozycji zero). Aby wykonać kalibrację należy:
- na pierwszy ekranie na pytanie 'START'? nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'
- gdy na ekranie pojawi się napis 'LEFT' (w lewo), należy pokrętło przekręcić maksymalnie w lewo i nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'
- gdy na ekranie pojawi się napis 'MIDDLE' (po środku), należy pokrętło ustawić na pozycji zero (po środku) i nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'
- gdy na ekranie pojawi się napis 'RIGHT' (w prawo), należy pokrętło przekręcić maksymalnie w prawo i nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'
Na koniec nastąpi powrót do menu 'CALIBRATE'.

3.6. Image 'STOP-MODE' (tryb przycisku STOP)

Menu umożliwia ustawienie sposobu działania 'awaryjnego zatrzymania makiety':
- 'DISABLE VOLTAGE' - powoduje odłączenie napięcia z torów
- 'EMERGENCY STOP' - powoduje nie odłączanie napięcia z torów, ale tylko zatrzymanie wszystkich lokomotyw.
Ustawienie fabryczne: 'DISABLE VOLTAGE'

3.7. Image 'INFOS' (informacje)

To menu pozwala przejrzeć informacje na temat wersji oprogramowania w multiMAUS (podmenu 'SOFTWARE'), o rodzaju X-BUS (podmenu 'X-BUS') i o aktualnej centralce w systemie cyfrowym (podmenu 'COMMAND STATION'). Przechodzenie między informacjami można za pomocą przycisków ze strzałkami. Aby powrócić do menu należy nacisnąć przycisk 'Światła/OK.'

Created by admin. Last Modification: Tuesday 06 May, 2008 23:39:39 CEST by admin.