Loading...
 

multiMAUS: Instrukcja po polsku Dodatki

multiMAUS: Instrukcja po polsku


arrow Dodatki

Urządzenia kompatybilne z multiMAUS

1. Poprzednie systemy Lokmaus

Wszystkie urządzenia Roco oparte na technologii X-Bus może współpracować z multiMAUS:
- Lokmaus 2 / PowerMouse / Lokmaus R3: 10760 / 10790 / 10860 / 10792
- wzmacniacz 10761 i 10764
- boostery 10762 i 10765
- interfejs 10785
- transformatory 10718 i 10725
- Podłączenie zasilania do torów: 42517 (RocoLine) i 61190 (Roco geoLINE)
i wszystkie dodatkowe urządzenia Roco.

System Roco Lokmaus Digital-is-Cool (10750 i centralka 10751) może być używana z systemem multiMAUS. Jedynie należy użyć urządzenia 10759, który należy podłączyć do wyjścia Slave wzmacniacza. Można wtedy kontrolować za pomocą Lokmaus 1 lokomotywy o adresach 1-8, światła oraz dodatkową funkcje. Także można sterować cyfrowym dźwigiem. Wszystkie dekodery muszą mieć ustawione 14 kroków prędkości, ponieważ Lokmaus 1 potrafi obsługiwać tylko ten tryb.

2. Dodatkowe urządzenia i dekodery

multiMAUS jest kompatybilne z systemami X-BUS np: Lenz Digital Plus System (X-BUS i XPressNet) i z cyfrowym systemem HKE. Aby dowiedzieć się więcej informacji jak podłączyć te systemy skontaktuj się z odpowiednim producentem, specjalistą lub lokalnym sprzedawcą.

Z systemem multiMAUS można używać nie tylko lokomotywy ROCO z dekoderami ale także pojazdy z dekoderami innych producentów dopóki są one kompatybilne ze standardem NMRA/DCC.

Lokomotywy innych producentów mogą być wyposażone w dekodery ROCO o ile jest wystarczająca ilość miejsca. Zobacz instrukcję obsługi dołaczonych do tych dekoderów.

Używanie lokomotyw bez dekoderów wraz z multiMAUS

Nie należy używać lokomotyw bez dekoderów wraz z systemem multiMAUS. Takie lokomotywy mają inny dopuszczalny rodzaj napięcia. Napięcie cyfrowe może spowodować że silnik będzie emitował dźwięk o wysokiej częstotliwości. Napięcie to może być także dla silnika niebezpieczne.

Uwaga: Nie wolno podłączać normalnego zasilacza do tego samego układu, który jest zasilany ze wzmacniacza/boostera cyfrowego. To może zniszczyć wzmacniacz/booster.

Możesz za to wyposażyć lokomotywę w dekoder. Dla lokomotyw ROCO wyposażonych w gniazdo dla dekodera to jest prosty i łatwy proces, który polega na włożeniu wtyczki dekodera do gniazda. Nie musisz wykonywać żadnej mechanicznej pracy z takimi lokomotywami, ponieważ miejsce na dekoder zostało już przewidziane. Opis, jak zainstalować dekoder, można znaleźć w instrukcji obsługi do lokomotywy.

Lokomotywy innych producentów też można wyposażyć w dekodery ROCO, o ile jest odpowiednie miejsce. Jeżeli lokomotywa jest wyposażona w gniazdo dla dekodera, konwersja jest tak łatwa jak dla lokomotyw ROCO.

Podstawy Master i Slave

Jeżeli multiMAUS jest podłączony do wyjścia Master wzmacniacza, to automatycznie staje się nadzorcą całego systemu cyfrowego - centralką. Aby móc wykorzystać wszystkie możliwości nowego systemu do wyjścia Master powinna być podłączona myszka multiMAUS. Jeżeli do wyjścia Master jest podłączona myszka Lokmaus 2 uniemożliwia używanie niektórych nowych funkcji dostępnych w multiMAUS podłączonej do wyjścia Slave.

Uwaga: Tylko jedno urządzenie w jednym momencie może być podłączone do wyjścia Master!

Wszystkie pozostałe urządzenia należy podłączać do wyjścia Slave. Jeżeli myszka podłączona do wyjścia Master zostanie odłączona, nastąpi natychmiastowe awaryjne zatrzymanie makiety.

Jeżeli lokomotywa jest kontrolowana przez inną myszkę podłączoną do systemu, symbol lokomotywy miga na wyświetlaczu. Taka lokomotywa może być w każdym momencie przejęta przez inną myszkę albo poprzez włączenie/wyłączenie dowolnej funkcji bądź przez poruszenie pokrętła prędkości. Ale prędkość i kierunek jazdy lokomotywy nie ulegnie zmiany dopóki nie poruszy się pokrętłem na myszce, które przejmuje lokomotywę. Stan funkcji lokomotywy jest wyświetlany na wszystkich myszkach.

Łączenie makiet cyfrowych i analogowych

Wszystkie cyfrowe lokomotywy ROCO mogą jeździć bez żadnych komplikacji na makietach sterowanych cyfrowo i analogowo. Dekoder w lokomotywie automatycznie wykrywa rodzaj zasilania. W ten sposób naturalnym jest łączenie makiet zasilanych cyfrowo i analogowo, także aby dalej móc używać lokomotyw bez dekoderów w części analogowej.

Moduł rozdzielający 10768

Część analogowa i cyfrowa muszą być odizolowane od siebie (na obu torach) aby nie było elektrycznego połączenia pomiędzy tymi dwoma częściami. Możesz do tego użyć elementów ROCO 42611, 61192 lub przeciąć tory.

Jednakże koła lokomotyw mogą dalej powodować zwarcie obu systemów, co może spowodować zniszczenie wzmacniacza/boostera. Aby temu zapobiec należy zainstalować specjalny moduł pomiędzy zasilaczem analogowym a podłączeniem zasilania do toru. Moduł ten natychmiast odcina zasilanie analogowe w momencie wykrycia zwarcia. W ten sposób zwarcie nie jest wykrywane przez multuiMAUS i pociąg może swobodnie przejechać.

Podczas przejazdu z części cyfrowej na analogową dekoder lokomotywy natychmiast wykrywa zmianę systemu zasilania i dopasowuje prędkość lokomotywy do napięcia analogowego. Dekoder także sprawdza polaryzację zasilania analogowego i jeżeli jest inna niż kierunek jazdy, lokomotywa powoli zatrzymuje się. Jeżeli pociąg ma jechać dalej, musisz najpierw ustawić zasilacza analogowy na zero i ponownie ustawić prędkość jazdy.

Dekoder zachowuje się podobnie podczas przejazdu z części analogowej na cyfrową. Po wjechaniu na część cyfrową dekoder otrzymuje sygnał cyfrowy i lokomotywa jedzie dalej. Dekoder lokomotywy także sprawdza, czy kierunek jazdy w części cyfrowej jest zgodny z kierunkiem jazdy lokomotywy i w razie stwierdzenia różnic, zatrzymuje powoli lokomotywę. W takim przypadku należy zmienić kierunek jazdy przy pomocy multiMAUS, aby lokomotywa mogła pojechać dalej.

Odcinek separującego

Proste użycie modułu 10768 opisane powyżej ma jedną wadę, jeżeli jest wiele pociągów zasilanych z tego zasilacza: cała część analogowa jest przez moment zasilana sygnałem cyfrowym gdy koła lokomotywy zewrze część analogową z cyfrową. To powoduje, że w części analogowej wszystkie lokomotywy bez dekoderów się zatrzymują, a lokomotywy z dekoderami na moment otrzymują sygnał cyfrowy i zaczynają się zachowywać zgodnie z poleceniami cyfrowymi.

Można zapobiec tym efektom poprzez stworzenie odcinka separującego:

Image

Powinien być dłuższy niż najdłuższy pociąg. Odizolowany jest z obu stron tak od części analogowej jak i cyfrowej. Zasilanie tego odcinka z zasilacza analogowego należy poprowadzić przez moduł rozdzielający. W ten sposób jazda na pozostałej części analogowej nie będzie zakłócana przejazdem pociągu z części cyfrowej.

Booster 10765

Jeżeli system cyfrowy wyłącza się zbyt często, bez wystąpienia zwarcia, wypadnięcia wagonu/lokomotywy czy błędów w przewodach, najprawdopodobniej występuje przeciążenie wywołane zbyt dużym poborem prądu. W takim wypadku potrzebny jest dodatkowy booster. Booster jest zasilany z dodatkowego zasilacza (ROCO 10725 lub 10718) i dostarcza dodatkowy prąd do makiety.

Uwaga: Dwa boostery/wzmacniacze nie mogą być podłączone do tego samego zasilacza! Każde z tych urządzeń wymaga oddzielnego zasilacza

Podłączenie jednego lub więcej boosterów 10765

Podziel układ makiety na oddzielne sekcje tak aby ilość odbiorców w każdej części była jak najbardziej równa. Możesz policzyć potrzebny prąd potrzebny w każdej sekcji zakładając:
- stojąca lokomotywa z włączonymi światłami - 100mA
- Jadąca lokomotywa w zalewności od wielkości i obciążenia: 300 do 600mA
- Oświetlony wagon - 300mA
- cyfrowy sprzęg lub generator dymu - 100mA
Jeżeli potrzebny prąd w sekcji przekroczy 2.5A, w sekcji może występować przeciążenie i wymaga podzielenia. Musisz także wziąć pod uwage że występują duże wahania w poborze prądu - szczególnie oświetlenie żarówkowe. Jeżeli podłączasz cyfrowy dekoder 42624 bezpośrednio do torów (lub inny dekoder/silnik) musisz dodać ok. 500mA rezerwy.

Podzielenie makiety na segmenty nie ma żadnego widocznego wpływu na niezawodność przekazywania komend, jazdę czy zmianę rozjazdów.

Przed instalacją boostera wyłącz zasilanie. Podziel makietę na sekcje - rozłącz OBA tory elektrycznie od siebie bądź przy pomocy ROCO 42611 lub 61192 lub poprzez przecięcie ich. Podłącz nowe tory zasilające każdy segment (ROCO 61190) i podłącz je do wyjść 'Track Out' boosterów i wzmacniacza. Podłącz boostery i wzmacniacze do oddzielnych zasilaczy. Podłącz booster 10765 do wzmacniacza 10764 za pomocą specjalnego kabla - wyjście 'Booster Out' wzmacniacza 10764 i wejście 'Booster In' boostera 10765.

Jeżeli występują kolejne boostery, to należy połączyć wyjście 'Booster Out' pierwszego boostera z 'Booster In' drugiego boostera itd. Maksymalnie cztery boostery 10765 mogą być podłączone do wzmacniacza 10764.

Jednakże, dla wielkich makiet, można połączyć kolejne cztery boostery 10765 poprzez generator hamowania (braking generator) 10779. Wzmacniacz 10764, boostery 10765 i generator hamowania 10779 powinny być połączone w następującej kolejności:
10764 (lub 10761) - 3 x 10765 - 10779 - 3 x 10765 - 10779 itd.

Uwaga: Sprawdź poprawność polaryzacji torów pomiędzy segmentami. Jezeli przejazd z jednego segmentu do drugiego powoduje zwarcie, to należy przewody zasilające segment zamienić miejscami (obrócić o 180 stopni). Sprawdź także, czy tor zasilający nie zawiera żadnych kondensatorów.

Pętle na makietach zasilanych cyfrowo

Każdy entuzjasta makiet kolejowych zna problem z pętlami na makiecie. W makietach zasilanych cyfrowo, podobnie jak zasilanych analogowo, lewa szyna w pewnym miejscu spotyka się z prawą, co (bez specjalnych układów) powoduje zwarcie.

Image

ROCO 10769 służy do rozwiązywania takich problemów. Należy odizolować tory na pętli na obu torach albo przy użyciu specjalnych izolatorów albo poprzez ich przecięcie. Ważne jest aby długość odizolowanego odcinka była większa niż długość pociągu, który będzie przez nią przejeżdżał. Zasilanie tego odizolowanego odcinka należy podłączyć do wyjścia modułu pętli 10769. Wejście do modułu 10769 można podłączyć do torów poza pętlą albo bezpośrednio do wzmacniacza.

Moduł 10769 działa w następujący sposób: Pociąg wjeżdża na pętle - kierunek jest nieistotny - i polaryzacja zasilania pętli i torów przed pętlą jest inna - występuje zwarcie. Zwarcie jest natychmiast wykrywane przez moduł, który zmienia polaryzacje zasilania szybkiej niż wzmacniacz/booster jest wstanie wykryć zwarcie lub lokomotywa zwolni. Teraz polaryzacja jest poprawna i pociąg może wjechać na pętle. Przy wyjeździe lokomotywy z pętli sytuacja się powtarza: ponieważ polaryzacja zasilania w pętli jest inna niż poza pętlą, występuje zwarcie i moduł pętli zmienia polaryzację. Ponieważ polaryzacja zasilanie nie określa kierunku jazdy, pozwala to na przejazd pociągu przez pętle bez zatrzymania ani twojej interwencji.

Aby moduł pętli wykrył niepoprawną polaryzacje na czas należy ustawić czułość tego modułu za pomocą potencjometru widocznej na obudowie. Patrz instrukcję obsługi dołączoną do modułu pętli.


arrow Pomoc

Tryb biblioteki lokomotyw lub adresów lokomotyw:
- Czy adres lokomotywy w bibliotece jest taki sam jak adres lokomotywy w dekoderze?
- Czy awaryjne zatrzymanie makiety lub awaryjne zatrzymanie lokomtywy jest właczone?
- Wybierz adres w trybie adresów lokomotyw

Tryb PoM: Programowanie wykonuje się bez błedu ale dekoder nie zachowuje sie zgodnie ze zmienionymi ustawieniami
- Dekoder wymaga zresetowania. Wyłącz zasilanie torów i włącz je ponownie przy użyciu przycisku 'STOP'. Patrz instrukcję obsługi dołączoną do dekodera.

Myszka multiMAUS nie może być zresetowane.
- W tym wypadku może pomoc wyjęcie przewodu zasilającego z myszki, nacisnięcie i trzymanie przycisków Shift+MENU podczas ponownego podłączenia przewodu do myszki. To spowoduje całkowite zresetowanie myszki, łacznie z usunięciem biblioteki lokomotyw!

Przeglądanie lokomotyw działa wolno lub jest niemożliwe
- Prawdopodobnie jest problem z X-BUS. Wyłacz cały system cyfrowy i włącz go ponownie.
- Sprawdź, czy w ustawieniach jest właczona opcja 'AUTOMATIC' w menu 'X-BUS'.
- Prawdopodobnie dwa urządzenia podłaczone do X-BUS mają ten sam adres.

arrow Programowanie w LokMaus 2/R3 i w multiMAUS

Poniższa tabela porównuje sposoby szybkiego programowania w multiMAUS i Lokmaus 2/R3

Image

arrow Lista błędów

ERR1 - Nie kompatybilne dla programowania

ERR2 - NIe otrzymano potwierdzenia z dekodera podczas programowania/odczytywania. Sprawdź czy koła lokomotywy lub tory nie są brudne. Zmień lokomotywę. Sprawdź czy nie ma kondensatora gdzieś podłączonego do torów.

ERR3 - Podczas programowania/odczycie wykryto zwarcie. Sprawdź, czy lokomotywa stoi poprawnie na torze. Sprawdź przewody. Lokomotywa może stać na polaryzowanej zwrotnicy i przełożenie zwrotnicy jest niezgodne z kierunkiem jazdy lokomotywy. Dekoder może nie być poprawnie podłaczony w nowo przerabianej lokomotywie.

ERR4 - Nie dostepne w trybie 'PoM'. Ten błąd występuje, gdy użytkownik chce zmienić CV1 przy pomocy trybu 'PoM'

ERR5 - Programowanie jest aktywne.

ERR6 - Brak aktualnie pradu w torach. Może wystąpić przy próbie programowania 'PoM' przy wyłączonym zasilaniu torów.

ERR7 - Brak lokomotyw w bibliotece (przy próbie usunięcia lokomotywy z biblioteki)

ERR8 - Biblioteka jest pełna (przy próbie dodania nowej lokomotywy). Maksymalnie 64 lokomotyw można umieścić w bibliotece. Kolejne lokomtoywy można kontrolować w trybie adresów lokomotyw lub przy pomocy dodatkowej multiMAUS.

ERR9 - Nie można znaleźć lokomotywy (podczas szukania lokomotywy po jej adresie)

ERR10 - Lokomotywa o tym samym adresie istnieje (podczas dodawania nowej lokomotywy do biblioteki)

ERR11 - Adres lokomotywy jest spoza zakresu. Występuje jezeli do wyjścia Master jest podłączona myszka Lokmaus 2, który pozwala na adresy od 1 do 99

ERR12 - X-PRessNet nie jest kompatybilne z X-BUS. Tylko X-PRessNet w wersji 3.0 lub nowszej jest kompatybilne z multiMAUS.

ERR13 - Brak centralki w szunie X-PRessNet. Wystepuje problem z myszką podłączoną do wyjścia Master. Odłącz myszkę i ponownie ją podłącz. Sprawdź adresy urzadzeń w szynie X-BUS.

ERR14 - Wartości kalibracji są niewłaściwe. Myszka powinna byc ponownie skalibrowana.

ERR90 lub wyższe - Myszka multiMAUS wymaga przeglądu w serwisie ROCO.

Created by admin. Last Modification: Tuesday 06 May, 2008 23:42:09 CEST by admin.