Loading...
 
(Cached)

System DCC: S88 przez HSI-88

System DCC: S88 przez HSI-88


Po dodaniu systemu "S88 przez HSI-88 firmy LDT" można ustawić następujące parametry:

arrow Nazwa - dowolna nazwa systemu DCC
arrow Port COM - numer portu COM, do którego podłączony jest moduł HSI-88
arrow Ilość modułów po lewej/po środku/po prawej - moduł HSI-88 posiada trzy wyjścia na trzy szyny urządzeń. Aby numeracja modułów była poprawna, należy podać ile modułów jest podłączonych do każdej z szyn.

Oto lista elementów DCC, które można używać dla odpowiednich typów czujek:

Typ czujki Element systemu DCC
Informacja zwrotna Moduł inf. zwrotnej

Created by system. Last Modification: Monday 27 October, 2008 21:11:24 CET by admin.