Loading...
 
(Cached)

Standardowe CV

Przedstawiam tutaj listę podstawowych CV zdefiniowanych w standarcie (http://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf).
Nie wszystkie CV muszą być używane przez dekoder, a niektóre mogą być używane w ograniczony sposób. Przed użyciem najlepiej najpierw zweryfikować to z instrukcją obsługi do dekodera.


CV1: Primary Address/Adres dekodera


Zawiera adres dekodera (krótki). Adresy dekoderów od 1 do 127 są zapisywane w tym CV1, a adresy powyżej 127 w CV17 i CV18 (o ile bit 5 w CV29 jest ustawiony na 1)

Adres jest umieszczony na bitach 0-6, bit 7 musi mieć wartość 0 (tzn. wartości powyżej 127 są niedopuszczalne).

Wartość "0" oznacza, że dekoder nie działa w trybie cyfrowym, tylko "alternatywnym" określonym w CV12 (tzn. najczęściej w trybie analogowym).

Wartość domyślna w nowych dekoderach to 3.


CV2 Vstart/Napięcie minimalne


Określa minimalne napięcie (dla prędkości=1) jakie jest podawane na silnik lokomotywy wg wzoru"

Napiecie minimalne = (napięcie na torach) * CV2 / 255
(Uwaga 1: w rzeczywistości nie jest to napięcie, a współczynnik wypełnienia przebiegu PWM)
(Uwaga 2: w dekoderach z BEMF, a więc niemal wszystkich współczesnych, wartość ta odpowiada z grubsza napięciu generowanemu przez silnik przy minimalnej prędkości jazdy, odpowiadającej stopniowi 1 na skali prędkości manipulatora)
(Uwaga 3: powyższe uwagi napisał Blue)

czyli:
CV2=0 -> 0V
CV2=127 -> połowa napięcia z torów
CV2=255 -> całe napięcie z torów (bez sensu - oczywiście)

Wzór na procent napięcia podawanago do silnika w stosunku do napięcia z torów:

( CV2+(CV5-CV2)*('wartość z tablicy prędkości dla aktualnej prędkości'/255) ) * 100/255


CV3 Acceleration Rate/Szybkość przyspieszania


Określa szybkość zmieniania aktualnej prędkości podawanej do silnika, w momencie otrzymania rozkazu do zwiększenia prędkości (w stosunku do obecnej).

Czas potrzebny na przyspieszenie od zera do prędkości maksymalnej wyrażony w sekundach ma wartość równą CV3*0.896

Przykład:
przy CV3=2 i 28 krokach prędkości czas zmiany prędkości o jeden krok wynosi 0.064 sekundy

Wartość "0" oznacza brak bezwładności - prędkość zmienia się natychmiast do wymaganej wartości.

Prędkość podawana do silnika powinna być zwiększana wg wzoru:
(CV3*.896)/('ilość używanych kroków prędkości') sekund/krok
gdzie:'ilość używanych kroków prędkości' to 14, 27, 28 albo 128


CV4 Deceleration Rate/Szybkość zwalniania


j.w. tylko dotyczy zmniejszania prędkości


CV5 Vhigh/Napięcie maksymalne


Maksymalne napięcie podawane do silnika (przy największej prędkości).

Wartości 0 , 1 i 255 oznaczają, że jest brana wartość 255 (maksymalna) do obliczeń napięcia.


CV6 Vmid/Prędkość środkowa


Napięcie podawane na silnik dla środkowej prędkości (środkowego ustawienia pokrętła). Vmid jest wykorzystywane do tworzenia krzywej okreslającej przełożenie kroków prędkości na napięcie zasilania silnika.

Wartości 0 i 1 oznaczaja, że Vmid nie powinno być brane pod uwagę przy tworzeniui krzywej.


CV7 Manufacturer Version Number/Wersja dekodera


Wersja nadana przez producenta.

Niektóre spotykane wersje dekoderów: http://as.rumia.edu.pl/tt/dcc/dekodery.asp


CV8 Manufacturer ID/Identyfikator producenta


Określa producenta dekodera wg listy: http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/Appendix%20A,%20RP%209.2.2%202008.03.03.pdf

173 - Arnold â¿¿ Rivarossi DE
127 - Atlas Model Railroad Products US
137 - A-Train Electronics US
170 - AuroTrains US/IT
101 - Bachmann Industries US
186 - Brawa Modellspielwaren GmbH DE
001 - CML Electronics Limited UK
105 - Computer Dialysis France FR
204 - Con-com CH
117 - cT Elektronik AT
135 - CVP Products US
115 - Dietz Modellbahntechnik DE
129 - Digitrax US
097 - Doehler & Haas DE
121 - ECCO GmbH (Tentative)
151 - Electronic Solutions Ulm GmbH DE
155 - Gebr. Fleischmann GmbH & Co. DE
111 - Haber & Koenig Electronics GmbH (HKE) AT
133 - Intelligent Command Control US
157 - Kuehn Ing. DE
099 - Lenz Elektronik GmbH DE
159 - LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk) DE
123 - Massoth Elektronik, GmbH DE
143 - Model Rectifier Corp. US
103 - Nagasue System Design Office JP
011 - NCE Corporation (formerly North Coast Engineering) US
125 - ProfiLok Modellbahntechnik GmbH DE
014 - PSI â¿¿ Dynatrol US
013 - Public Domain & Do-It-Yourself Decoders
113 - QS Industries (QSI) US
015 - Ramfixx Technologies (Wangrow) CA/US
139 - RealRail Effects US
149 - Rock Junction Controls 149 US
161 - Roco Modellspielwaren AT
141 - Throttle-Up (Soundtraxx) US
153 - Train Control Systems US
131 - Trix Modelleisenbahn DE
085 - Uhlenbrock GmbH DE
147 - Umelec Ing. Buero CH
109 - Viessmann Modellspielwaren GmbH DE
119 - W. S. Ataras Engineering US
012 - Wangrow Electronics US
163 - WP Railshops CA
145 - Zimo Elektronik AT
132 - ZTC UK


CV9 Total PWM Period


CV określa wartość okresu PWM (co wiąże się z częstostliwością PWM) wg wzoru:

okres PWM = (131 + MANTISSA x 4) x 2^EXP

gdzie:
MANTISSA - zapisana jest w bitach 0-4
EXP - zapisana jest w bitach 5-7


CV10 EMF Feedback Cutout/Poziom wyłączenie EMF


Określa prędkość powyżej której zostaje wyłączony back-EMF (korekta obciążenia).


CV11 Packet time-out Value


Określa maksymalny czas (w sekundach), podczas którego dekoder będzie utrzymywał aktualną prędkość, bez otrzymania jakiegokolwiek poprawnego pakietu adresowanego do tego dekodera.

Po tym czasie lokomotywa albo powoli zatrzyma się, albo przejdzie na zasilanie analogowe (CV29 bit2).


CV12 Power Source Conversion/Alternatywne zasilanie


Źródło alternatywnego zasilania, gdy CV1=0 albo nie zostanie wykryty sygnał DCC w torach.

00000001 = Zasilanie analogowe
00000010 = Radio
00000100 = Zero-1
00001000 = TRIX
00010000 = CTC 16 / Railcommand
00100000 = FMZ (Fleischmann)


CV13/14 Alternate Mode Function Status/Status funkcji przy zasilaniu alternatywnym


Bity określają stan funkcji po przejściu na zasilanie alternatywne (np: analogowe), podczas którego nie ma możliwości sterowania funkcjami. Jeżeli taka możliwość jest, to odpowiednie bity należy ignorować.

CV13: Bit0 - F1,..., Bit7 - F8
CV14: Bit0 - światła do przodu, Bit1 - światła do tyłu, bit2 - F9,..., bit5 - F12


CV17,18 Extended Address/Długi adres dekodera


Oba CV umożliwiają nadanie dekoderowi długiego adresu (14 bitów) od 0 do 10239.

Adres jest istoty tylko wtedy, gdy bit 5 CV29 jest ustawiony. W przeciwnym przypadku adres dekodera jest zapisany w CV1.

Przeważnie systemy DCC umieją automatycznie operować długimi i krótkimi adresami bez udziału użytkownika, więc poniższe dane są tylko informacyjne.

CV17 musi mieć zawsze bity 7 i 6 ustawione, więc do wartości, którą chcemy wpisac do CV17 należy dodać 192.

Przy ręcznym programowaniu CV17 powinno być ustawione pierwsze przed CV18.


CV19 Consist Address/Adres pociągu wielolokomotywowego


Pociag wielolokomotywowy: Consists, Multiple Heading, Multiple Unit Trains (MU's)

Bity 0-6 określają adres pociągu wielolokomotywowego, w którym uczestniczy ten dekoder. Wartość 0 oznacza, że lokomotywa nie uczestniczy w pociagu wielolokomotywowym.

Wartość 1 w bicie 7 oznacza, że lokomotywa jest zwrócona w drugą stronę (jedzie tyłem) w stosunku do pozostałych lokomotyw w pociągu wielolokomotywowym.

Jeżeli jest ustawiony adres pociągu wielolokomotywowego w kilku dekoderach, to można nimi wszystkimi naraz sterować tak, jakby były lokomotywą o wpisanym adresie pociągu wielolokomotywowego. Wszystkie dekodery oprócz odbierania rozkazów na adresie dekodera, odbiera także rozkazy na aderesie pociągu wielolokomotywowego, z następującymi wyjątkami:
- jeżeli bit7=1, to w rozkazach zmianiany jest bit dotyczący kierunku jazdy
- funkcje mogą być blokowane za pomocą CV21,22

Uwaga: Adres pociągu wielolokomotywowego nie może być jednocześnie adresem (głównym) jakiegokolwiek dekodera na makiecie.

Martinezo: Z praktyki: CV19 wpisanie adresu 0-127 powoduje przejecie kontroli pracy silnika przez ten adres. Niemozliwe jest wtedy sterowanie jazda loka spod adresu w CV1.


CV21,22 Consist Address Active for F1-F8, FL and F9-F12/ Funkcje w pociągu wielolokomotywowym


Wartość "1" oznacza, że dana funkcja może być sterowana na adresie pociągu wielolokomotywowego.
Wartość "0" oznacza, że dana funkcja może być sterowana tylko na adresie głównym dekodera.

CV21: bit0 - F1, ..., bit7 - F8
CV22: bit0 - FL do przodu, bit1 - FL do tyłu, bit2 - F9, ..., bit5 - F12


CV23 Acceleration Adjustment/Korekta przyspieszania


CV23 umożliwia drobne skorygowanie wartości zapisanej w CV3.

Wartość, którą należy dodać/odjąć od CV3 jest zapisana w bitach 0-6
Bit7 oznacza: 0 - dodaj, 1 - odejmij.


CV24 Deceleration Adjustment/Korekta zwalniania


CV24 umożliwia drobne skorygowanie wartości zapisanej w CV4.

Wartość, którą należy dodać/odjąć od CV4 jest zapisana w bitach 0-6
Bit7 oznacza: 0 - dodaj, 1 - odejmij.

CV23,24 drobne korygowanie zwalniania/przyspieszania, np. w sytuacji, gdy lokomotywa jedzie w pociągu wielolokomotywowym.


CV25 Speed Table/Mid Range Cab Speed Step / Wzorcowe tablice prędkości/Środkowa prędkość


Wartość 0 i 1 oznaczają, że CV25 nie należy brać pod uwagę

Wartość 2 oznacza liniową tablicę prędkości

Wartości od 2 do 127 pozwalają wybrać jedną z 126 predefiniowanych tablic prędkości (o ile tyle jest zapisanych w dekoderze)

Wartości od 128 do 154 określają prędkość (od 1 do 26) jaka ma być w połowie prędkości lokomotywy (dla 28 kroków - dla 14 kroku)


CV27 Decoder Automatic Stopping Configuration / Bity konfiguracyjne automatycznego zatrzymywania


Definiuje co może spowodować automatyczne zatrzymanie lokomotywy:

bit0=1 -> obecność asymetrycznego sygnału DCC, który jest bardziej dodatni w prawej szynie

bit1=1 -> obecność asymetrycznego sygnału DCC, który jest bardziej dodatni w lewej szynie

bit2=1 -> obecność 'Signal Controlled Influence cutout signal'

bit4=1 -> obecność odwrotnej polaryzacji DC

bit5=1 -> obecność 'forward polarity DC'


CV28 Bi-Directional Communication Configuration / Bity konfiguracji komunikacji dwukierunkowej


Komunikacja dwukierunkowa jest włączana poprzez ustawienie bit 3 w CV29.

bit0=1 -> zezwala na dowolne inicjowanie transmisji ze strony dekodera

bit1=1 -> zezwala na inicjowanie transmisji po otrzymaniu Asymetrycznego sygnału DCC

bit2=1 -> zezwala na inicjowanie transmicji po otrzymaniu 'Signal Controlled Influence Signal'


CV29 Configurations Supported/bity konfiguracyjne


bit0 - kierunek lokomotywy: =0 - normalnie, =1 - odwrotnie. Bit kontroluje, w którą stronę lokomotywa pojedzie do przodu (i odpowiednio do tyłu). Zmiana bitu powoduje zmianę orintacji lokomotywy. Funkcje, którą są czułe na kierunek jazdy (np: światłą FL) także odpowiednio zareagują

bit1 - =0 - tryb 14 kroków prędkości, =1 - tryb 27/28/128 kroków prędkości

bit2 - alternatywne źródła zasilania: =0 - tylko jazda cyfrowa, =1 - jazda cyfrowa, a w razie braku sygnału cyfrowego - jazda z alternatywnego zasilania (np: analogowa) wg CV12

bit3 - komunikacja dwukierunkowa: =0 - wyłączona, =1 - włączona

bit4 - tablice prędkości: =0 - dekoder korzysta z ustawień CV2, CV5 i CV6, =1 - dekoder korzysta z tablicy prędkości w CV67-94

bit5 - adresowanie: =0 - adres dekodera jednobajtowy zapisany w CV1, =1 - adres długi zapisany w CV17,18

bit7 - rodzaj dekodera: =0 - dekoder lokomotywy (Multifunction Decoder), =1 - dekoder akcesoriów (ten bit jest informacyjny i nie może być zmieniany).

Wartości najczęściej spotykane
2 = 27/28/128 kroków oraz sterowanie przez CV2,CV5,CV6
6 = j.w. + włączona jazda analogowa
18 = 27/28/128 kroków oraz sterowanie przez tablicę prędkości
20 = j.w. + włączona jazda analogowa

Plik do przeliczania (Martinezo): http://download.gbbkolejka.pl/doc/przelicznik_dla_CV29.xls
Kalkulator w przeglądarce: http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm


CV30 ERROR Information / Informacja o błędzie


Powienien zawierać numer ostatniego błędu jaki wystąpił w dekoderze.
Wartość 0 oznacza: brak błedu


CV31 Decoder Sub-Address/Podadres dekodera


Umożliwia wyróżnienie kilku dekoderów w jednej lokomotywie/urządzeniu. Jeżeli w jednej lokomotywie/urządzeniu jest kilka dekoderów, powinny mieć różne podadresy.

Podadres jest umieszczony w bitach 0-3
Jeżeli CV31=0, to dekoder nie ma podadresu


CV32 Decoder Sub-Address Flags / Konfiguracja dekoderów z podadresami


Bit0=1 - ten dekoder odpowiada za komunikację dwukierunkową

bit1=1 - ten dekoder jest czuły na 'Configuration Variable Access Instruction - Long Form' (rozkazy zmiany/odczytu CV - forma długa)


CV 33-46 Output Locations 1-14 for Functions FL(f), FL(r), and F1-F12 / Mapowanie funkcji na wyjścia dekodera


Te CV określają, któe wyjścia dekoderów są powiązane z którymi funkcjami.
"1" oznacza, że da funkcja jest powiązana z danych wyjście, "0" - nie

CV33 - FL(f) - swiatla do przodu: bit7 - wyjście 8, ..., bit 0 - wyjście 1
CV34 - FL(r) - swiatla do tyłu: bit7 - wyjście 8, ..., bit0 - wyjście 1
CV35 - F1 - bit7 - wyjście 8, ..., bit0 - wyjście 1
CV36 - F2 - bit7 - wyjście 8, ..., bit0 - wyjście 1
CV37 - F3 - bit7 - wyjście 8, ..., bit0 - wyjście 1
CV38 - F4 - bit7 - wyjście 11, ..., bit0 - wyjście 4
CV39 - F5 - bit7 - wyjście 11, ..., bit0 - wyjście 4
CV40 - F6 - bit7 - wyjście 11, ..., bit0 - wyjście 4
CV41 - F7 - bit7 - wyjście 11, ..., bit0 - wyjście 4
CV42 - F8 - bit7 - wyjście 11, ..., bit0 - wyjście 4
CV43 - F9 - bit7 - wyjście 14, ..., bit0 - wyjście 7
CV44 - F10 - bit7 - wyjście 14, ..., bit0 - wyjście 7
CV45 - F11 - bit7 - wyjście 14, ..., bit0 - wyjście 7
CV46 - F12 - bit7 - wyjście 14, ..., bit0 - wyjście 7


CV65 Kick Start / Poczatkowe kopnięcie


Określa dodatkowe "kopnięcie", które jest wysyłane do silnika w momencie przejścia z prędkości 0 na 1.
Zmienna nie ma zastosowania w dekoderach z BEMF.


CV67-94 Tabela prędkości


Tabelę prędkości aktywuje bit 4 z CV29.
Określa ona prędkość dla każdego kroku prędkości.
Prędkość jest wyrazona w procentach jako iloraz wpisanej liczby i 255. Czyli 0 to 0/225% czyli stop, 127 to 127/255% a 255 to 255/255%=100%.

Created by admin. Last Modification: Saturday 17 October, 2015 21:43:50 CEST by admin.