Loading...
 

Fremo: Wersja polska

Nowsza wersja: http://download.gbbkolejka.pl/doc/FremoPLv20100116.doc


Tłumaczenie i zmiany: McZapkie i Gbbsoft Opracowano na podstawie www.Fremo.org oraz www.Zababov.cz Wersja DOC: http://149.156.194.203/~mczapkie/Train/tmp/modele/FREMO/FremoPL.doc

Norma modułowa FREMO, polska wersja.

1. Tematem przewodnim wykonywanych w podziałce 1:87 modułów jest linia kolejowa z czasów III lub IV epoki odwzorowująca ówczesny klimat kolei polskich.

1.1. Modelowaną porą roku jest lato.

1.2. Zależnie od umiejętności modelującego, mile widziane jest jak najwierniejsze oddanie szczegółów tworzących ów klimat, tzn. stacji kolejowych, szlaku, sygnalizacji, wskaźników i pozostałej infrastruktury kolejowej jak też wykonywanych innych obiektów.

1.3. Zaleca się używanie dobrej jakości materiałów do modelowania krajobrazu.

1.4. Mile widziane jest modelowanie rzeczywistych odcinków linii kolejowej.

2. Konstrukcja modułów zależna jest wyłącznie od modelującego, jednakże dla ujednolicenia konstrukcji celem niczym nie zakłóconej wspólnej zabawy należy przestrzegają kilku podanych niżej zasad.

2.1. Profilami przejściowymi pomiędzy modułami są standardowe profile FREMO, zaleca się: F'96 czyli tor na płaskim terenie, z rowami melioracyjnymi po obu stronach toru: http://download.gbbkolejka.pl/doc/Fremo_H0-204.pdf lub w przypadku innego ukształtowania terenu, E'96 czyli tor na niewielkim nasypie, w przypadku nizin, terenów podmokłych, z rowami lub bez, http://download.gbbkolejka.pl/doc/Fremo_H0-202.pdf B’96, czyli tor trawersujący zbocze góry, w przypadku krajobrazu podgórskiego. http://download.gbbkolejka.pl/doc/Fremo_H0-201.pdf W przypadku linii dwutorowej rekomenduje się profil 2E'96: http://download.gbbkolejka.pl/doc/Fremo_2e99.pdf

2.2. Konstrukcja mechaniczna modułu: - konstrukcja modułu/segmentu powinna by sztywna, profile ze sklejki min. 10mm, wykonana z materiałów gwarantujących małe odkształcenia np. możliwość zwichrowania konstrukcji, - moduły łukowe zaleca się wykonywać jako wielokrotność 15 stopni, - moduły wyposażone powinny być w nogi takiej długości, aby główka szyny znajdowała się na wysokości 1300 mm od podłogi z możliwością płynnej regulacji, - moduły dłuższe niż 500 mm muszą być wyposażone w 4, pewnie zamocowane i stabilne nogi, aby mogły stać niezależnie od sąsiednich modułów, - można wykonywać moduły złożone z segmentów, np. stacyjne, przedstawiające większe obiekty przemysłowe, a ilość, wymiary i profile przejściowe pomiędzy nimi zależne są jedynie od modelującego, jedynie ilość i wykonanie nóg powinno być adekwatne do rozmiarów całości, - należy stosować materiały dobrej jakości, aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek, - moduły są połączone za pomocą śrub M8 z nakrętkami i podkładkami, otwory łączeniowe powinny mieć średnicą 12 mm, - należy umieścić dodatkowe zabezpieczenia w miejscach, gdzie tor jest umieszczony blisko krawędzi w taki sposób, że wykolejenie wagonu może spowodować jego upadek na podłogę.

2.3. Powierzchnia na brzegu modułu powinna być zarośnięta trawą (kolor posypki dobrać do zielonej nieuschniętej trawy). Zewnętrzna rama wraz z profilami końcowymi powinna być pomalowana w nie rzucający się w oczy maskujący kolor, np. brązowo (np. RAL 8011) lub zielono (np. RAL 7020).

2.4. Podstawowym elementem elektrycznym łączącym elektrycznie moduły są 2 (dwa) przewody o przekroju 1,5 mm2 i długości odpowiedniej do swobodnego połączenia z sąsiednim modułem, zakończone wtykami i gniazdami bananowym fi 4 mm - patrz rysunek 1a. - tor w środku modułu powinien być rozcięty, szczelina dylatacyjna ma mieć wymiary ~0,4mm (dotyczy modułów dłuższych niż 500mm z trwale przytwierdzonymi szynami do podkładów), - połączenia torów z przewodami należy wykonywać na skrajach modułu, a w przypadku rozciętych szyn, w co najmniej w 2 (dwóch) miejscach każdej ciągłej szyny - rysunek 1b.

2.4.1. Połączenia elektryczne torów na module złożonym z segmentów można wykonywać dowolnie, jednakże zaleca się do połączeń używać wtyczek i gniazd bananowych oraz przewodów o odpowiednim przekroju. Połączenia do szyn należy wykonywać również z przewodu o przekroju min. 1,5 mm2

2.4.2. Nie dopuszcza się stosowania ŻADNYCH urządzeń infrastruktury wykorzystujących główne przewody zasilania torów, mowa o tych wymagających galwanicznego z nimi połączenia.

2.4.3. Inne połączenia elektryczne na module powinny być galwanicznie odizolowane od głównego zasilania.

2.4.4. Maksymalne napięcie doprowadzone do modułu nie może być większe od ~24V.

2.4.5. Moduł wyposażony w urządzenia sterowane elektrycznie: typu rozjazdy, semafory, sygnalizatory itp. powinien mieć zabudowany prosty i intuicyjny w obsłudze pulpit sterujący.

2.5. Wszystkie moduły stacyjne, przemysłowe i z dodatkowymi torami powinny posiadać dokumentację dotyczącą ich charakteru i przeznaczenia. Stacyjny arkusz danych zawiera: - schemat stacji wraz z numeracją torów, - dane o długościach użytecznych torów, - opis istniejących punktów ładunkowych i specyfikacja towarów przyjmowanych i wysyłanych, - dane o tygodniowym zapotrzebowaniu na wagony towarowe, - inne informacje niezbędne dla sporządzającego rozkład jazdy.

2.6. Oznaczenie modułu jest w formacie inazPLnum, gdzie: - i - pierwsza litera imienia, - naz - trzy pierwsze litery nazwiska, - PL - kod Polski, - num - trzycyfrowy numer porządkowy modułu przydzielony przez kierownika od zbierania danych o modułach w PL, - jeżeli moduł złożony jest z segmentów, dochodzą dodatkowe małe literki od a do z za powyższą sygnaturą, - literki bez znaków diakrytycznych.

3. Zaleca się stosować materiał torowy z szynami modelowymi Code83. Mogą być stosowane również inne materiały, lecz takie, aby bezproblemowo mógł jeździć tabor zarówno z kołami RP25 jak i wg NEM.

3.1. Na szlaku i torach głównych zaleca się promień łuku co najmniej 1800 mm. Minimalny promień łuku na torach z jazdą pociągową powinien być nie mniejszy niż 1000 mm, warunkowo dopuszcza się trochę mniejsze promienie w przypadku bocznic.

3.2. Należy zapewnić odpowiednią polaryzacją krzyżownicy w rozjeździe, aby wykluczyć zwarcia i zakłócenia sygnału DCC. Propozycja połączenia elektryczne rozjazdu wraz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym na wypadek rozprucia (np. żarówka 12W) na rysunku 2.

3.3. Połączenia torów: - do łączenia modułów nie stosuje się żadnych przejściówek i złączek, tor ma się kończyć na krawędzi modułu, szyny zeszlifowane ok. 0.2 mm od czoła oraz skośnie od wewnątrz główki. - należy sztywno zamocować odcinek toru na końcu modułu, np. wykorzystując podkłady wykonane z miedziowanego laminatu lub lutując do miedzianych śrubek. - podobne wykonanie dotyczy również połączeń pomiędzy ewentualnymi segmentami modułu. - samodzielnie wykonywane podkłady powinny mieć wymiary: wysokość 2mm, szerokość 3mm, długość 30mm. - karton, korek czy podobne miękkie materiały w miejscu połączenia modułów lub segmentów są niedopuszczalne.

Rysunek 1a Image

Rysunek 1b Image

Rysunek 2 Image

Linki

Profil 2e96 (dwutorowy, plaski) w formacie corela: arrow http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/Train/tmp/modele/warsztat/2E96-caly-pN.cdr arrow http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/Train/tmp/modele/warsztat/2E96-caly-p.cdr

inne: arrow http://layer.uci.agh.edu.pl/M.Czapkiewicz/Train/Modele/moduly/profile/H0_F96KKMK.cdr

Created by admin. Last Modification: Sunday 16 May, 2010 19:08:09 CEST by admin.