Loading...
 

ABC

dcc

ABC = Automatic Braking Control = Asymmetrical DCC


Chodzi o rozwiązanie problemu, jak tu najprościej zatrzymać lokomotywę DCC przed czerwonym światłem (bez użycia np: komputera i skomplikowanych systemów). Pomysł polega da tym, aby dać lokalnie lokomotywie sygnał, aby się zatrzymała. Dodatkowo, aby działało to wybiórczo - pociąg jadący w jedną stronę, zgodną z semaforem, zatrzymałby się, a pociąg jadący w drugą stronę - nie.

Rozwiązaniem jest zrobienie odcinka izolowanego, który byłby:
- przy świetle czerwonym - zasilana poprzez bardzo prosty układ 5 diod
- przy świetle zielonym - zasilane normalnie (układ 5 diod zwarty poprzez włącznik połączony z semaforem)

Image

Układ 5 diod można zrobić samemu, albo kupić układ BM-1 Lenz'a: http://www.lenz-elektronik.com/pdf/BM1%20selbst%20gebaut.pdf
Instrukcje: Instrukcja do BM-2 i Instrukcja do BM-3

Dostępne są także bardziej rozwinięte układy: BM-2 i BM-3

Co robi układ BM-1:
- posiada różną ilość diod dla prądu płynącego w każdą stronę.
Powoduje to różny spadek napięcia dla prądu płynącego w jedną stronę w stosunku do prądu płynącego w drugą stronę.
Taką różnice wykrywa dekoder i oznacza to dla niego - stój.
Ponieważ ta asymetria dla jazdy w każdą ze stron jest inna, to pociąg jadący tylko w jedną stronę zatrzyma się, a jadący w drugą - nie (jeżeli jest odwrotnie to można to zmienić w odpowiednim CV).

PS. Technologia dalej będzie rozwijana, aby przekazywać różne informacje lokalne do dekodera...
PS2. Technologia jest już zaakceptowana jako standard NMRA.

Ciekawa dyskusja: http://forumtt.pl/viewtopic.php?t=1636&start=0Autor: Blue

ABC - Automatic Braking Control


ABC, czyli automatyczne sterowanie hamowaniem – to część technologii NMRA DCC. ABC umożliwia zatrzymanie lub zmniejszenie prędkości pociągu w określonym miejscu bez potrzeby przesyłania przez system DCC odpowiedniego polecenia.
ABC zostało zaproponowane przez firmę Lenz i jest obecnie dostępne w bardziej zaawansowanych dekoderach produkowanych przez Lenz Elektronik i Zimo.
Działanie ABC polega na modyfikacji sygnału DCC poprzez asymetryczną zmianę amplitudy sygnału. W celu zastosowania ABC należy odpowiednio zaprogramować zmienne konfiguracyjne dekodera.
Sygnał DCC zmodulowany przez ABC koduje jedno z trzech poleceń:
jazda normalna z prędkością określoną przez polecenie DCC
jazda z ograniczeniem prędkości – lokomotywa jedzie z prędkością zadaną przez DCC, jednak nie większą od limitu określonego w zmiennej konfiguracyjnej
zatrzymanie – lokomotywa zatrzymuje się zgodnie z charakterystyką hamowania (ew. na określonym dystansie hamowania), niezależnie od prędkości zadanej przez system DCC.
Podanie polecenia jazdy normalnej nie wymaga żadnej modulacji sygnału DCC. Pozostałe sygnały są podawane poprzez zmniejszenie amplitudy ujemnych półokresów sygnału DCC, przy założeniu, że lewą szynę przyjmujemy za poziom odniesienia. Inaczej rzecz ujmując – sygnał DCC jest podawany na prawą szynę poprzez układ modulujący, który nie zmienia wartości napięcia w dodatnich półokresach, a zmniejsza amplitudę ujemnych półokresów. W praktyce układy modulujące zmniejszają amplitudę obu półokresów – dodatniego minimalnie i z konieczności wywołanej konstrukcją modulatora, a ujemnego – w sposób wyraźnie rozróżnialny.
Standard DCC przewiduje, że różnica amplitudy obu półokresów powinna zawierać się w granicach 1.2..1.8 V, a dekoder powinien wykrywać różnicę 0.8 V.
Podanie sygnału zatrzymania polega na redukcji amplitudy wszystkich ujemnych półokresów sygnału DCC.
Podanie sygnału graniczenia prędkości polega na redukcji amplitudy co drugiego ujemnego półokresu.

Taki sposób zdefiniowania sygnałów oznacza m.in., że oddziałują one tylko na lokomotywę jadącą w jednym kierunku. Przy jeździe w drugą stronę lokomotywa może nie reagować na sygnały.

Szczegółowa reakcja na oba sygnały może zależeć od oprogramowania lokomotywy i zaprogramowania jej zmiennych konfiguracyjnych. Można np. zaprogramować reakcję dla odwrotnego kierunku jazdy lub niezależnie od kierunku.
Lenz w swoich dekoderach oferuje funkcję jazdy wahadłowej z przystankami pośrednimi. W tym zastosowaniu sygnał zatrzymania służy do zmiany kierunku jazdy, a sygnał ograniczenia prędkości – do zatrzymania na określony czas na przystanku pośrednim.

A, i jeszcze poprawka - przy jeździe wahadłowej z przystankami podanie sygnału STOP oznacza przystanek, a ZWOLNIJ - przystanek z nawrotem.

Jazda wahadłowa


Ruch wahadłowy jest możliwy przy wykorzystaniu dwóch modułów BM1 i dekoder Lenza Silver (lub lepszy) z włączoną funkcją "push pull" oraz ustawionym czasem postoju.

Created by admin. Last Modification: Thursday 07 April, 2016 14:23:50 CEST by admin.