Loading...
 

ustawienia dekodera Gold

Martinezo testował dekoder Gold-Mini z lokomotywami Fleischmanna.
Lokomowywy te nie chciały jechać, tylko świeciły światłami.
Wykrył, że ustawienie 128 w CV30 powoduje wyłączenie kontroli przeciążenia dekodera.
Ale oczywiście w ten sposób można łatwo spalić dekoder... :-)

Created by admin. Last Modification: Wednesday 27 December, 2006 10:48:47 CET by admin.