Loading...
 

Zgłoszenie programu

Zgłoszenie programu


Po zainstalowaniu programu będzie on wymagał zgłoszenie (o ile nie chcemy używać go w trybie DEMO).

Image

Należy nacisnąć przycisk 'Przejście do zgłoszenia programu'

Image

i wypełnić pola:

arrow Podaj numer licencji: należy wpisać otrzymany numer licencji
arrow Skąd pierwszy raz...: wskazać odpowiedź na pytanie i doprecyzować odpowiedź
arrow Właściciel licencji: należy wpisać swoje imię i nazwisko (albo nazwę firmy, adres i numer NIP - dane, które zostaną umieszczone na fakturze)
arrow Miasto, Kraj: należy wpisać swoje miasto i kraj, gdzie się najczęściej znajdujesz (albo miasto i kraj, które mają być umieszczone na fakturze)
arrow Adres email: należy wpisać adres email, na który ma być wysłany list z licencją.
Następnie należy nacisnąć przycisk 'Zapisz plik...'. Program spyta się, gdzie ma zapisać plik ze zgłoszeniem. Domyślnie zaproponuje zapisanie pliku (o nazwie: GbbKolejka.gbbmsg) w 'Moich dokumentach'. Plik ten należy następnie załączyć do listu email i wysłać na adres:
gbbkolejka (małpa) gbbkolejka.pl

Uwaga: Program należy zgłosić po zainstalowaniu na docelowym komputerze, ponieważ po wysłaniu zgłoszenia, dana instalacja programu zostanie związana z tym komputerem i z tymi Windowsami, na których plik został wygenerowany. Późniejsze przeniesienie programu na inny komputer nie będzie możliwe bez konieczności zakupienia oddzielnej licencji.

Po otrzymaniu pliku zgłoszenia, zweryfikowaniu danych oraz faktu zakupu licencji u sprzedawcy, zostanie na podany email wysłany list z licencją. Po otrzymaniu listu z licencją należy plik, będący załącznikiem do listu, zapisać na dysku, najlepiej w 'Moich dokumentach'. Następnie należy

arrow ponownie uruchomić program
arrow po pokazaniu się okna informującego o wersji DEMO, nacisnąć przycisk 'Zarejestrowanie pliku licencji'.
arrow wskazać otrzymany plik (o nazwie 'Licencja_.....gbbmsg')
arrow i na koniec ponownie uruchomić program. Okno informujące o wersji DEMO nie powinno się pojawić.


Created by admin. Last Modification: Thursday 23 October, 2008 23:07:45 CEST by admin.