Loading...
 

Zegar modelarski

Zegar modelarski


Aby pokazać/schować zegar modelarski należy z menu 'Widok' wybrać 'Szybki zegar'.

Dostępne są dwa rodzaje zegara. Rodzaj zegara można przełączyć przyciskiem 'Cyfrowy' na górze okna z zegarem.

Image Image

Okno zegara można dowolnie powiększać i przemieszczać w dogodne miejsce na ekranie.

Przyciskiem 'Stop' można zegar zatrzymać, a przyciskiem 'Start' ponownie uruchomić.

Konfigurowanie zegara


Aby przejść do konfigurowania zegara należy:
- przejść do trybu edycji
- z menu 'Projektowanie' wybrać 'Parametry'
- przejść do zakładki 'Szybki zegar'

Image

W oknie można ustawić:

arrow Prędkość szybkiego zegara: prędkość zegara określa się ułamkiem w stosunku do normalnego zegara. Ustawienie 4/1 oznacza, że zegar modelaski będzie chodził 4 razy szybciej niż rzeczywisty. Jedna minuta modelarska będzie trwała 15 sekund czasu rzeczywistego.

arrow Początkowy czas: jeżeli zaznaczone, określa godzinę i minutę jaka ma być pokazana na zegarze po wczytaniu pliku. Jeżeli opcja ta nie będzie zaznaczona, zegar pokaże aktualną godzinę i minutę.
arrow Początkowa data: jeżeli zaznaczone, określa dzień jaki ma być ustawiony w programie po wczytaniu pliku (obecnie opcja ta nie ma znaczenia). Jeżeli opcja ta nie będzie zaznaczona, zegar przyjmie aktualną datę.

arrow Pokaz zegar po wczytaniu pliku: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zegar pojawi się zaraz po wczytaniu pliku

arrow Zegar cyfrowy: Zaznaczenie tej opcji spowoduje pokazywania zegara cyfrowego. Nie zaznaczenie - zegara analogowego

arrow Zatrzymaj po odłączeniu od systemów DCC: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zegar zostanie zatrzymany po odłączeniu się od systemów DCC

arrow Zatrzymaj po zatrzymaniu makiety: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zegar zostanie zatrzymany po otrzymaniu informacji z systemu DCC o zwarciu lub zatrzymaniu makiety. Opcja jest przydatna przy jeździe zgodnie z zegarem.

Created by system. Last Modification: Saturday 01 November, 2008 20:36:00 CET by admin.