Loading...
 

Zdalny pulpit

Jest możliwość uruchomienia programu na drugim (trzeciem, czwartym itd) komputerze i połaczenie się z programem na pierwszym komputerze, aby równolegle z dwóch (trzech, czterech itd) komputerów sterować makieta!

Aby podłączyć drugi komputer należy:
- na pierwszym komputerze uruchomić serwer SRCP (z menu 'Narzędzia' wybrać: 'Serwer SRCP - start'),
- zapisać adres IP (albo nazwę komputera), który się pojawi w oknie po uruchomieniu serwera SRCP,
- jeżeli zapora ogniowa lub program antywirusowy zgłosi, że program GbbKolejka chce uruchomić usługę, należy zezwolić na to,
- na drugim (trzecim, czwartym itd) komputerze należy uruchomić program GbbKolejka,
- z menu 'Plik' wybrać 'Połącz się z inną GbbKolejką' i wpisać adres IP (lub nazwę komputera) spisaną przy uruchamianiu serwer SRCP na pierwszym komputerze

Na pierwszym komputerze i równolegle na zdalnym pulpicie na drugim (trzeciem, czwartym itd) komputerze można wykonywać większość operacji związanych z prowadzeniem ruchu na makiecie.

Uwagi:
- Wszystkie komputery muszą być połączone siecią komputerową (z protokołem TCP/IP) - poprzez switch i/lub Wifi.
- Na komputerze pierwszym musi być otwarty port 12346 w zaporze ogniowej, aby inne komputer mogły się z nim połączyć
- Po uruchomieniu serwera SRCP na pierwszym komputerze nie można wejść w tryb edycji. Aby wejść w tryb edycji należy wyłączyć serwer SRCP, co spowoduje rozłączenie wszystkie podłączonych kolejnych komputerów.
- Po uruchomieniu serwera SRCP można także połączyć się z nim z programów GbbTrainsWP7 z komórki z systemem Windows Phone 7.

Created by admin. Last Modification: Tuesday 20 March, 2012 20:54:33 CET by admin.