Loading...
 

Whosho: Generator efektów świetlnych

Whosho: Generator efektów świetlnych

Image

Opis układu
Zastosowaniem układu jest sterowanie pracą elementów oświetlających modele budynków (żarówek, diod LED). Urządzenie posiada 8 wyjść sygnałów. Częstotliwość zmian stanu oświetlenia w poszczególnych kanałach jest tak dobrana, aby możliwie realistycznie imitować gaszenie i zapalania świateł w różnych pomieszczeniach przez ich użytkowników. Zastosowanie niższego napięcia zasilania, niż znamionowe napięcie pracy żarówek podłączonych do układu, daje ładniejszy efekt końcowy, gdyż światło nie jest tak intensywne.

Instalacja
Instalacja
Urządzenie należy podłączyć zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku poniżej. Do zacisków oznaczonych A i B należy podłączyć zasilacz o napięciu wyjściowym z zakresu 9–16 V (stałe). Napięcie wyjściowe układu jest w przybliżeniu równe napięciu zasilania. Zaciski oznaczone numerami 1…to wyprowadzenia wyjść układu. Zacisk 9 to wspólny „+” zasilania podłączonych żarówek, diod LED itp. Maksymalne dopuszczalne obciążenie jednego kanału to 500 mA. Maksymalne łączne obciążenie układu nie może przekroczyć 1500mA. Aby podłączyć na wyjście układu diodę LED należy szeregowo z nią przylutować opornik 1 kOhm oraz zabezpieczyć przed zwarciem.

Image

Urządzenie jest gotowe do pracy po włączeniu zasilania. Wszelkie operacje związane z instalowaniem urządzenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zwieranie przewodów zasilających lub poszczególnych wyjść układu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia !

Created by admin. Last Modification: Monday 23 April, 2007 13:51:27 CEST by admin.