Loading...
 

System DCC: Lenz/Roco

System DCC: Lenz/Roco


Po dodaniu systemu "Lenz LI-USB", "Lenz LI-101F" lub "Interfejs Martinezo" można ustalić następujące parametry:

Image

arrow Nazwa: dowolna nazwa

arrow Rodzaj urządzenia: Należy wybrać jeden z następujących obsługiwanych urzadzeń:
- LI101F - podłączony poprzez port COM
- LI-USB (bezpośrednio) - podłączony poprzez virtulany port COM (może być inny niż wypisane na liście rozwijanej). Numer portu można znaleźć w Menedżerze urządzeń (Panel Sterowania -> System -> zakładka "Sprzęt" -> przycisk "Menedżer urządzeń" -> Porty (COM i LPT) ). Dla tego urządzenia prędkość transmisji powinien być ustawiony na 57600. Program komunikuje się z tym urządzeniem bezpośrednio, nie należy uruchamiać serwera firmy Lenz.

arrow Port COM: wybrać port, do którego jest podłączone urządzenie LI101F. Można wpisać dowolny numer portu, niekoniecznie jeden z listy rozwijanej.

arrow Prędkość transmisji: prędkość na jakiej skonfigurowane jest połączenie z interfejsem
Uwaga: Port COM i prędkość transmisji urządzenia należy skonfigurować za pomocą oprogramowania dołączonego do LI101F.
Dla LI-USB należy ustawić prędkość 57000

arrow Domyślny czas przełączania zwrotnic (msek): czas po jakim zwrotnice powinny się przełączyć. Jest to czas dla zwrotnic bez informacji zwrotnej. Po tym czasie do dekoderów zwrotnic wysyłany jest sygnał wyłączający (kończący) przełączanie i program zakłada, że zwrotnica się przełaczyła.

arrow Domyślny max czas czekania na zwrotnicę (msek): czas, jaki program czeka na informację zwrotną o przełączeniu się zwrotnicy. Dotyczy wyłącznie układów z informacją zwrotną. Jeżeli po tym czasie program nie otrzyma informacji o przełączeniu zwrotnicy, to wyłącza sygnał przełączenia zwrotnicy (aby np: uchronić zwrotnicę przed spaleniem się) i sygnalizuje błąd.

Oto lista elementów DCC, które można używać dla odpowiednich typów czujek:

Typ czujki Element systemu DCC
Dekoder rozjazdu Dekoder rozjazdu,
Dekoder rozjazdu. na F1, F2 itd
Dekoder akcesoriów Dekoder akcesoriów
Dekoder akc. na F1, F2 itd.
Informacja zwrotna Moduł inf. zwrotnej

Created by admin. Last Modification: Sunday 26 October, 2008 21:54:41 CET by admin.