Loading...
 

System DCC: DDW/SRCP

Uwaga wstępna


Program GbbKolejka potrafi komunikować się poprzez protokół SRCP (specyfikacja wersji 0.8.2: http://srcpd.sourceforge.net/srcp/index.html)(external link) z dowolnym serwerem, który rozumie SRCP. Jednym z serwerów może być oprogramowanie DDW ( http://home.snafu.de/mgrafe/index_en.htm(external link) ) i dla niego wiele parametrów jest wstępnie ustawionych. Ponieważ serwer DDW ma dużo możliwości postaramy się przedstawić więcej informacji związanych z konfiguracją programu GbbKolejka przy komunikacji z serwerem DDW. Informacje specyficzne dla serwera DDW zostały specjalnie zaznaczone.

System DDW


Po dodaniu jednego z niżej wymienionych systemów, zostaną wstępnie ustawiony nr podsystemu (bus), który jest wymagane do współpracy z serwerem DDW:

arrow DDW serwer - lokomotywy: 2
arrow DDW serwer - urządzenia: 6
arrow DDW serwer - info.zwrotna S88: 8
arrow inny serwer zgodny z SRCP: 2

Pozostałe parametry są ustawione tak, jak to wymaga serwer DDW. Dla innych serwerów obsługujących protokół SRCP można ustawić:

Image

arrow Nazwa - dowolna nazwa systemu
arrow Adres serwera - adres komputera, gdzie jest uruchomiony serwer odbierający rozkazy SRCP. Jeżeli serwer znajduje się na tym samym komputerze, co program GbbKolejka, to można wpisać "localhost"
arrow Port serwera - port na którym nasłuchuje serwer. Standardowo jest to 12345
arrow Nr podsystemu (bus) - Serwer może udostępniać wiele podsystemów (bus). Za jednym razem program GbbKolejka komunikuje się tylko z jednym podsystemem. Jeżeli jest potrzeba komunikacji się z kilkoma podsystemami, to należy dodać odpowiednią ilość systemów DCC.

Jeżeli serwerem SRCP jest program DDW, to w DDW (wersja 0.7.2) istnieje wiele podsystemów. Oto najważniejsze z nich (oprócz wymienionych są także protokoły Motorola-Marklin):

Nazwa Nr podsystemu (bus) Lokomotywy/Akcesoria protokół Lokomotywy wersja protokołu Parametry inf zwrotnej
NMRA-DCC - lokomotywy (krótkie adresy lokomotyw od 1 do 99) 2 N 1
NMRA-DCC - lokomotywy (długie adresy lokomotyw od 1 do 10239) 3 N 2
NMRA-DCC - akcesoria 6 N
S88 poprzez LPT1 8 N S88 PortLPT IlośćModułówarrow Lokomotywy: protokół - litera protokołu używanego do komunikacji z lokomotywami np.: N - NMRA, M - Motorola-Marklin
arrow Lokomotywy: wersja protokołu - wersja protokołu np: dla NMRA: 1 - wersja z adresami jednobajtowymi, 2 - wersja z adresami dwubajtowymi
arrow Parametry inf. zwrotnej - jeżeli podsystem obsługuje dekodery informacji zwrotnej, to do ich zainicjowania należy podać parametry, które sa specyficzne dla użytego serwera. Serwer DDW w podsystemie 8 obsługuje S88 (parmaetry są opisane w tabelce powyżej)
arrow Akcesoria: protokół - litera protokołu uzywanego do komunikacji z akcesoriami np: N - NMRA, M - Motorola-Marklin
arrow Akcesoria: parametry - dodatkowe parametry do zainicjowania komunikacji z akcesoriami, specyficzne dla serwera

arrow Domyślny czas przełączania zwrotnic (msek): czas po jakim zwrotnice powinny się przełączyć. Jest to czas dla zwrotnic bez informacji zwrotnej. Po tym czasie do dekoderów zwrotnic wysyłany jest sygnał wyłączający (kończący) przełączanie i program zakłada, że zwrotnica się przełaczyła.
arrow Domyślny max czas czekania na zwrotnicę (msek): czas, jaki program czeka na informację zwrotną o przełączeniu się zwrotnicy. Dotyczy wyłącznie układów z informacją zwrotną. Jeżeli po tym czasie program nie otrzyma informacji o przełączeniu zwrotnicy, to wyłącza sygnał przełączenia zwrotnicy (aby np: uchronić zwrotnicę przed spaleniem się) i sygnalizuje błąd.

Image

arrow Max czas czekania na serwer (msek): czas, jaki program czeka na odpowiedź z serwera DDW. Domyślnie 2000msek (20 sekund).
arrow Pokazuj zmianę prędkości lok. dokonaną w innych programach: zaznaczenie powoduje, że program nasłuchuje na informacje z serwer SRCP o zmianach prędkości (i innych informacjach) i odpowiednie pokazuje to na planszy. Ustawienie tej opcji może spowodować m.in. dziwne zachowanie suwaka w sytuacji, gdy szybko zostaje zmieniana prędkość lokomotywy.

Podłączanie elementów DCC z tego systemu do czujników


Oto lista elementów DCC, które można używać dla odpowiednich typów czujek:

Typ czujki Element systemu S88 O ile podsystem obsługuje:
Dekoder akcesoriów Dekoder akcesoriów GA - akcesoria
Informacja zwrotna Moduł inf. zwrotnej FB - informacja zwrotna


Created by system. Last Modification: Thursday 08 January, 2015 15:09:36 CET by admin.