Loading...
 

Semafory proste

Naciskając prawy klawisz myszki na semaforze (w trybie projektowania) i wybierając z lokalnego menu pozycję 'Parametry' można określić parametry semafora

Image

arrow Nazwa: Nazwa semafora na planszy

arrow Klawisz: Skrót klawiszowy, którym można zmieniać semafor.

arrow Typ semafora:
- kształtowy 1-ramieniowy
- kształtowy 2-ramieniowy
- kształtowy 2-ramieniowy (sprzężone ramiona) - ramiona dolne i górne są połączone
- świetlny zielone-czerwone
- świetlny zielone-czerwone-pomarańczowe


arrow Rodzaj elementu DCC:

- dekoder zwrotnicy - semafor jest podłączony do "dekodera zwrotnicy". Różni się od "dekodera akcesoriów" sposobem określania numerów wyjść ("nr zwrotnicy").

- dekoder akcesoriów - semafor jest podłączony do dwóch wyjść (nie koniecznie kolejnych) dekodera akcesoriów. Przy takim sposobie podłączenia należy wskazać (oddzielnie dla każdego sposobu ustawienia semafora) adres dekodera i numer wyjścia w dekoderze.

- dekoder akcesoriów z informacją zwrotną - Jak poprzednio, ale dekoder zwraca informację zwrotną potwierdzającą wykonanie czynności. Program czeka na taką informację i bez niej nie przełączy semafora.

- dekoder akcesoriów i oddzielny dek. inf. zwrotnej - Jak poprzednio, ale do przekazywania informacji o poprawnym przełączeniu semafora jest użyty oddzielny dekoder informacji zwrotnej.

Uwaga: Aby zmienić rodzaj zwrotnicy, żaden z czujników nie może być podłączony do żadnego elementu DCC. W takim przypadku należy najpierw odłączyć wszystkie "czujniki" od elementów DCC

arrow Czas przełączania (-1 -> nie wyłączaj; 0 -> domyślny) (msek) - określa czas, po jakim uważamy, że semafor się przełączył.

- dla elementów DCC bez informacji zwrotnej - po tym czasie zostanie wyłączony sygnał nakazujący przełączenie semafora i program przyjmie, że semafor został przełączony

- dla elementów DCC z informacją zwrotną - powinno być wpisane -1, aby sygnał z informacji zwrotnej określał zakończenie przełączenia semafora. Jeżeli zostanie wpisana liczba >=0, to po podanym czasie zostanie uznane, że semafor został przełączony, mimo braku informacji zwrotnej.
wartość 0 oznacza, ze czas jest określony w parametrach systemu DCC

arrow Maksymalny czas czekania (Awaria) (0 -> domyślny) - określa czas, po jakim uznajemy, że wystąpił błąd, o ile semafor się nie przełączy

- wartość można wpisać, o ile w poprzednim polu wpisano -1

- pole ma sens, tylko dla elementów DCC z informacją zwrotną, ponieważ inaczej program nie otrzyma informacji, że semafor został przełączony

- jeżeli w podanym czasie nie przyjdzie informacja zwrotna o poprawnym przełączeniu semafora, program wyłączy sygnał nakazujący przełączanie semafora i zaznaczy semafor na czerwono, co oznacza, że wystąpił błąd. Zostanie uznane, że semafor nie przełączył się.

- wartość 0 oznacza, ze czas jest określony w parametrach systemu DCC

Połączenia z elementami DCC


Po wybraniu rodzaju semafora należy odpowiedni "czujnik" podłączyć do odpowiedniego elementu systemu DCC. Na liście po lewej stronie znajduje się lista "czujników". Po wskazaniu odpowiedniego "czujnika" należy nacisnąć przycisk "Połącz z/Odłącz", aby wybrać, do czego podłączamy "czujnik".

W zależności od rodzaju semafora lista "czujników" jest inna i inne rodzaje elementów DCC można podłączyć do czujników. Po podłączeniu elementu DCC należy zdefiniować jego parametry.

arrow Semafor kształtowy 1-ramieniowy i 2-ramieniowy (sprzężony)

Rodzaj elementu DCCCzujka elementu planszyDo czujki można podłączyć
dekoder rozjazdu ramię górne podwójne wyjście dekodera rozjazdu
dekoder akcesoriów, dekoder akcesoriów z informacja zwrotną ramię górne - w górę,ramię górne - w dół pojedyncze wyjścia dekoder akcesoriów
dekoder akcesoriów i oddzielny dek. inf. zwrotnej ramię górne - w górę,ramię górne - w dół pojedyncze wyjścia dekoder akcesoriów
dekoder akcesoriów i oddzielny dek. inf. zwrotnej ramię górne - w górę - inf. zwrotna, ramię górne - w dół - inf. zwrotna Informacja zwrotna


arrow Semafor kształtowy 2-ramieniowy

Rodzaj elementu DCCCzujka elementu planszyDo czujki można podłączyć
dekoder zwrotnicy ramię górne, ramię dolne podwójne wyjście dekodera rozjazdu
dekoder akcesoriów,
dekoder akcesoriów z informacja zwrotną ramię górne - w górę,ramię górne - w dół,ramię dolne - w górę,ramię dolne - w dół pojedyncze wyjścia dekoder akcesoriów
dekoder akcesoriów i oddzielny dek. inf. zwrotnej ramię górne - w górę,ramię górne - w dół, ramię dolne - w górę, ramię dolne - w dół pojedyncze wyjścia dekoder akcesoriów
dekoder akcesoriów i oddzielny dek. inf. zwrotnej ramię górne - w górę - inf. zwrotna, ramię górne - w dół - inf. zwrotna,ramię dolne - w górę - inf. zwrotna, ramię dolne - w dół inf. zwrotna Informacja zwrotna


arrow Semafor świetlny zielone-czerwone

Rodzaj elementu DCCCzujka elementu planszyDo czujki można podłączyć
dekoder akcesoriów,dekoder akcesoriów z inf. zwrotną czerwone,zielone pojedyncze wyjścia dekoder akcesoriów


arrow Semafor świetlny zielone-czerwone-pomarańczowe

Rodzaj elementu DCCCzujka elementu planszyDo czujki można podłączyć
dekoder akcesoriów,dekoder akcesoriów z inf. zwrotną czerwone,zielone,pomarańczowe pojedyncze wyjścia dekoder akcesoriówCreated by admin. Last Modification: Friday 22 May, 2009 22:14:54 CEST by admin.