Loading...
 

Słownik

dcc

arrow ABC - Automatic Braking Control = Asymmetrical DCC

arrow Booster - (ang. Booster, niem. Verstärker) Booster jest urządzeniem, które dostarcza do szyn sygnał DCC zapewniając odpowiednie napięcie i wydajność prądową. Booster może być samodzielnym urządzeniem lub może być zintegrowany z centralą. Zazwyczaj wyposażony jest w układy zabezpieczające przed zwarciem, przegrzaniem, odwrotną polaryzacją. W przypadku dużych makiet stosuje się oddzielne boostery zasilające odizolowane sekcje makiety. Booster też może być wykorzystywany do sterowania i zasilania dekoderów akcesoriów.

arrow Centrala - (a. Centralka, ang. Command Station, niem. Zentrale) Centrala jest mózgiem systemu sterowania cyfrowego. Centrala zapewnia komunikację z manipulatorami oraz generuje sygnał, który jest dostarczany do dekoderów jazdy w lokomotywach poprzez booster lub wiele boosterów, w przypadku większych makiet. Centrala w trybie programowania może odczytywać i ustawiać wartości zmiennych CV dekoderów. Centrala może też sterować akcesoriami (sygnalizatory, napędy rozjazdów etc.) za pomocą dekoderów akcesoriów. Centrala zawiera system mikroprocesorowy i jest odpowiedzialna za komunikacje z manipulatorami i dekoderami. Funkcję centrali może pełnić komputer np. typu PC. Zazwyczaj centrala jest zintegrowana z boosterem.

arrow CV- zmienne konfiguracyjne - ponumerowane komórki pamięci nieulotnej w dekoderach; które mogą przyjmować wartości od 0 do 255. Znaczenie tych wartości dla każdej komórki jest określone przez dokument NMRA 9.2.2 lub przez producenta dekodera. Patrz: Standardowe CV

arrow Dekoder - (ang. Decoder, niem. Decoder) Dekoder odbiera sygnał DCC z boostera poprzez szyny (Dekoder jazdy, Dekoder funkcji) lub poprzez bezpośrednie połączenie elektryczne (Dekoder akcesoriów).
Dekoder posiada unikalny adres i realizuje komendy DCC odnoszące sie do tego adresu. Dekoder posiada pamięć nieulotną zawierającą parametry CV, które można programować z pomocą centrali lub odpowiedniego specjalizowanego urządzenia lub komputera. Występuje kilka rodzajów dekoderów przeznaczonych do realizacji wyspecjalizowanych zadań: Dekoder akcesoriów, Dekoder funkcji, Dekoder jazdy,

arrow Dekoder akcesoriów - (ang. Stationary Decoder, niem. Weichendecoder, Signaldecoder) Dekoder akcesoriów służy do sterowania semaforów świetlnych, napędów rozjazdów, napędów semaforów kształtowych, etc. Może też służyć do sterowania oświetleniem na makiecie, sterowania innymi urządzeniami typu bramy, zapory, dźwigi i inne. Dekodery akcesoriów mają często możliwość podłączenia dodatkowego zasilania aby nie obciążać boostera. Istnieją dekodery akcesoriów dedykowane do sterowania sygnalizacją i napędami rozjazdów różnych typów a także uniwersalne dekodery akcesoriów umożliwiające sterowanie silnikami elektrycznymi, przekaźnikami, żarówkami, diodami LED, solenoidami etc. Dekodery akcesoriów posiadają odrębny sposób adresowania i reagują tylko na pakiety DCC skierowane do tego typu dekoderów.

arrow Dekoder dźwięków - (ang. Sound Decoder, niem. ?)

arrow Dekoder funkcji - (ang. Function Decoder, niem. Funktionsdecoder) Dekoder funkcji umożliwia sterowanie dodatkowymi funkcjami dla lokomotyw i innych pojazdów np. dodatkowe oświetlenie (manewrowe, kabiny, wagonów pasażerskich), otwieranie drzwi, przesuwanie segmentów dachu i burt etc. Dekoder funkcji realizujący dodatkowe funkcje, czy to w lokomotywie czy w wagonach, może mieć identyczny adres jak lokomotywa.
W takim przypadku można sterować funkcjami za pomocą manipulatora sterującego lokomotywą ciągnącą skład z zamontowanym dekoderem funkcji.

arrow Dekoder jazdy - (a. dekoder, ang. Mobile Decoder, niem. Lokdecoder) Podstawowym zadaniem dekodera jazdy jest sterowanie silnika lokomotywy (np. poprzez PWM). Podstawową dodatkową funkcją dekodera jazdy jest sterowanie światłami lokomotywy. Dekoder jazdy może dodatkowo realizować wykonywanie funkcji Fn w zależności od możliwości jego oprogramowania, wydajności prądowej wyjść funkcyjnych. Zazwyczaj "sercem" dekodera jazdy jest specjalizowany lub uniwersalny mikrokontroler.

arrow Manipulator - (a. mysz, a. fred, ang. Throttle, niem. Handregler) Urządzenie służące do sterowania jednym dekoderem jazdy lub wieloma dekoderami jazdy umieszczonymi w lokomotywach. Manipulator wyposażony jest zazwyczaj w pokrętło, które pozwala na sterowanie kierunkiem i prędkością lokomotywy oraz przyciski włączające i wyłączające funkcje realizowane przez dekoder jazdy. Istnieje wiele typów manipulatorów, od najprostszych (np. FRED, FREDI, Digitrax UT4 Utility Throttle) do skomplikowanych (Roco multiMAUS, Digitrax DT402 Super Throttle, Lenz Handregler LH100) w zależności od liczby obsługiwanych funkcji i możliwości współpracy z centralką. Funkcję manipulatora może pełnić komputer np. typu PC.

arrow NMRA DCC - (Digital Command Control) System sterowania cyfrowego wprowadzony i standaryzowany przez NMRA we współpracy z MOROP.

arrow NMRA - (National Model Railroad Association) (Narodowe Stowarzyszenie Modelarstwa Kolejowego) Największa organizacja zajmująca się modelarstwem kolejowym założona w 1935 roku w Milwaukee w stanie Wisconsin. W ramach szerokich prac nad standardami dla modelarstwa kolejowego NMRA utworzyła, obecnie najpopularniejszy standard sterowania cyfrowego DCC dla modeli kolejowych.

arrow MOROP - (fr. Union Européenne des Modélistes Ferroviaires et des Amis des Chemins de Fer; ang. European Union of Model Railroad and Railroad Friends; niem. Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas) (Europejska Unia Modelarstwa Kolejowego i Sympatyków Kolei) MOROP jest europejską federacją krajowych federacji modelarzy i sympatyków kolei w Europie. Założona w 1954 roku w Genewie w Szwajcarii. Jednym z głównych obszarów działania jest ustanawianie standardów dla modelarstwa kolejowego tzw. NEM (European Standards for Modelling). Od 1994 roku silnie współpracuje w dziedzinie standaryzacji z NMRA. W wyniku tej współpracy powstał jednolity standard DCC (normy NEM670 i NEM671).

arrow PWM - (Pulse-width modulation) (modulacja szerokości impulsu) Metoda sterowania "cyfrowego" urządzeniami analogowymi polegająca na wysyłaniu impulsów o stałej częstotliwości ale zmiennej szerokości. W DCC powszechnie stosowana w Dekoderach do sterowania silnikiem prądu stałego. (Wikipedia PWM)


Skróty:
a. - albo
ang. - angielski
fr. - francuski
niem. - niemiecki

Created by admin. Last Modification: Thursday 08 July, 2010 18:03:57 CEST by a_tox.