Loading...
 

Rozjazdy angielskie

Wstawianie rozjazdu angielskiego na planszy


Aby wstawić rozjazd na planszy należy:
- wejść w tryb projektowania ( Image )
- wybrać jeden z rodzajów rozjazdu:

Image

- wskazać kwadrat, gdzie zostanie umieszczony rozjazd

Parametry rozjazdu


Naciskając prawy klawisz myszki na symbolu rozjazdu (w trybie projektowania) i wybierając z lokalnego menu pozycję 'Parametry' można określić parametry rozjazdu:

Image

arrow Nazwa - nazwa rozjazdu. Pokazuje się w lewym dolnym rogu kwadratu z rozjazdem na planszy

arrow Klawisz - klawisz na klawiaturze, którego naciśnięcie spowoduje zmianę rozjazdu. Pokazuje się w lewym górnym rogu kwadratu z rozjazdem na planszy

Rodzaj rozjazdu angielskiego


W polu 'Specjalne ustawienia' należy określić rodzaj posiadanego rozjazdu angielskiego:

arrow Rozjazd tylko z jednym silnikiem - takie rozjazdy oferują tylko dwa sposoby jazdy: na krzyż (z obu kierunków), po boku (z obu boków lub tylko z jednego)

arrow Podwójny rozjazd angielski - z lewej strony - rozjazd angielski, który ma przejazd tylko z jednej strony - lewej lub górnej

arrow Podwójny rozjazd angielski - z prawej strony - rozjazd angielski, który ma przejazd tylko z jednej strony - prawej lub dolnej

Więcej parametrów


Image

arrow Domyślna pozycja - umożliwia zaznaczenie jednej z pozycji jako domyślna. Program ustawi rozjazd w tej pozycji przy pierwszym podłączeniu się do makiety

arrow Szukanie najkrótszej drogi - umożliwia dla każdej pozycji określenie jako ile rozjazdów będzie liczony przejazd w dany sposób. Patrz: Preferencje przejazdu przez rozjazd

arrow Maksymalna dozw. pręd. - umożliwia dla każdej pozycji maksymalną dopuszczalną prędkość przejazdu.

Podłączanie elementów DCC


Podłączanie elementów DCC odbywa się w ten sam sposób jak dla normalnych rozjazdów (Patrz: Rozjazdy ).

Created by admin. Last Modification: Friday 24 October, 2008 22:56:35 CEST by admin.