Loading...
 

Regulamin

Regulamin


1.1. Na portalu obowiązuje kultura osobista, zasady dobrego wychowania i szacunek dla innych użytkowników.
1.2. Nie wolno zniechęcać innych użytkowników do rozwijania swojego hobby i innych pozytywnych aktywności.
1.3. Nie wolno wykonywać personalnych ataków na inne osoby, firmy itp.
1.4. Nie wolno niszczyć pracy innych użytkowników.
1.5. Nie wolno umieszczać na portalu dyskusji politycznych, religijnych itp.
1.6. Wszystkie uwagi dotyczą także podpisów, komentarzy, nazw użytkowników itp.

2.1. Edytować zawartość tego portalu wiki mogą osoby zarejestrowane, po akceptacji administratora
2.2. Stronę startową i pierwszy poziom (co stanowi spis treści) prowadzi administrator

3.1. Na portalu nie wolno umieszczać zdjęć/obrazów z zewnętrznych serwerów.
3.2. Nie wolno umieszczać zdjęć, plików itp nieodpowiednich dla tematyki tego wiki ani ich czytelników (np: niepełnoletnich).
3.3. Nie wolno umieszczać reklam (np: innych wiki/forum czy firm) bez zgody administratora
3.4. Kopiowanie zawartości (całości lub fragmentów) może odbyć się tylko za zgoda wszystkich autorów kopiowanej treści.
3.5. Portal nie służy jako hosting zdjęć i plików
3.6. Zdjęcia nie powinni przekraczać 800kB
3.7. Zdjęcia z wiki nie mogą być wykorzystywane w żadnych celach (szczególnie zarobkowych) bez uzyskania zgodny osób posiadających do nich prawa autorskie.

Zasady kopiowania stron z tego wiki:

1. można skopiować tylko całość wypowiedzi/strony/artykułu/itp po otrzymaniu zgodny autora/autorów. W razie dokonywania jakiś skrótów należy je skonsultować z autorem/autorami
2. na początku kopii należy wymienić autora/autorów
3. na początku należy podać pełny link, gdzie czytelnik może znaleźć oryginalną wypowiedź/stronę/artykuł/itp (chodzi o to, że to jest wiki, a to oznacza, że strony co pewien czas są przez różne osoby poprawiane, więc zależy nam, aby czytelnik zawsze mógł szybko znaleźć najbardziej aktualną wersję)
4. masowe kopiowanie dużych ilości tekstów z tego wiki wymaga zgody administratora wiki
5. dodatkowa prośba: nie należy wykorzystywać tego wiki jako hosting zdjęć/plików/itp, należy je przenieść razem z kopią teksty.

Created by admin. Last Modification: Thursday 27 December, 2007 14:09:26 CET by admin.