Loading...
 

Przejazdy

Przejazdy


Przejazdy jest to zdefiniowana droga pomiędzy wyjazdem z jednego bloku a wjazdem do drugiego bloku.

Do tej pory program umożliwiał i sam brał pod uwagę wszelkie możliwe połączenia między blokami.

Jeżeli nie chcemy, aby wszystkie możliwe przebiegi były dozwolone, to należy zdefiniować listę dozwolonych przejazdów (w każdą stronę oddzielnie). Listę należy zdefiniować dla każdego końca bloku. Jeżeli jakiś koniec bloku nie ma zdefiniowanej listy przejazdów, dla programu oznacza to, że wszelkie połączenia wychodzące z tego końca bloku są dozwolone.

Definiowane przejazdów


Aby zdefiniować przejazdy z danego końca bloku należy:
- włączyć tryb projektowania
- nacisnąć prawy klawisz myszki na ostatnim kwadracie bloku
- wybrać z menu 'Połączenia'

Image

Pojawi się okno pokazujące dla wskazanego bloku i jego końca listę zdefiniowanych połączeń.

Image

Wskazanie na tej liście połączenia spowoduje pokazanie jego trasy na planszy.

Aby zdefiniować trasę przejazdu należy:
- kliknąć na koniec bloku na planszy, aby podświetliła się aktualnie ustawiona trasa
- zmienić ustawienie rozjazdów na planszy, aby pojawiła się żądana trasa
- nacisnąć przycisk 'Dodaj jako nowy', aby program zapamiętał trasę jako nowy przejazd
- ew. zmienić nazwę przejazdu w polu 'Nazwa przejazdu'.

Aby zmienić trasę już zdefiniowanego przejazdu należy:
- wskazać go na liście w oknie
- zmienić ustawienia rozjazdów na planszy, aby pojawiła się nowa trasa przejazdu
- nacisnąć przycisk 'Zmień aktualny'

Przyciskami 'Do góry' i 'W dół' można zmienić kolejność przejazdów na liście.

Po zakończeniu definiowana należy zamknąć okno przyciskiem 'OK'

Gdzie wykorzystywane są przejazdy


Przejazdy są wykorzystywane w następujących momentach:

arrow przy kliknięciu na koniec bloku wybierany jest automatycznie pierwszy przejazd z listy

arrow przy szukaniu najkrótszej drogi pomiędzy dwoma końcami bloków (po kliknięciu najpierw na koniec pierwszego bloku, a potem na koniec drugiego) program bierze pod uwagę wyłącznie zdefiniowane przejazdy (a nie wszystkie możliwe drogi jakimi można przejechać pomiędzy tymi końcami bloków). Jeżeli nie jest zdefiniowany żaden przejazd pomiędzy tymi końcami bloków, to droga nie jest wybierana/znajdowana.

arrow w 'Automatycznych przejazdach', jeżeli pociąg ma wyjechać z końca bloku, dla którego zdefiniowane są przejazdy, to tylko trasy tych przejazdów są brane pod uwagę (a nie wszystkie możliwe do bloków wyjazdowych - jak w sytuacji, gdy nie ma przejazdów zdefiniowanych)

arrow dodatkowo (w trybie nie projektowym) po naciśnięciu prawego klawisza myszki na końcu bloku w lokalnym menu dodano pozycję 'Jedź do', która umożliwia szybkie wybranie drogi i jednocześnie rozpoczęcie ruchu lokomotywy (o ile jest przydzielona do bloku):

Image

Created by admin. Last Modification: Thursday 04 December, 2008 22:52:16 CET by admin.