Loading...
 

Projektowanie planszy

Tryb projektowania


Zmiany na planszy można dokonywać wyłącznie przy włączonym 'trybie projektowania'. Aby włączyć tryb projektowania należy z menu 'Plansza' wybrać 'Tryb projektowania' (albo wcisnąć przycisk na pasku zadań: Image ).

Następnie należy:

arrow na pasku narzędzi na górze ekranu wybrać za pomocą myszki odpowiedni element
arrow umieścić go nad wybranym kwadracie planszy i naciskając lewy przycisk myszki.
arrow można tak umieścić ten sam element na wielu kwadratach

Wybrane narzędzia


Image Usuwanie elementów

Narzędzie służy to usuwanie elementów z kwadratów planszy

Image Przesuwanie elementów

Narzędzie służy do przesuwania istniejących elementów na planszy.

Image Testowanie elementów

Za pomocą tego narzędzia można testować aktywne elementy: zwrotnice, semafory itp.

Tory

Tunel/Skok


Image Tunel/Skok

Element pozwala połączyć dwa tory oddalone od siebie na planszy (np: umieszczone na tej samej lub dwóch różnych planszach). Może to symbolizować tunel, albo przejście z jednej planszy na drugą.

Aby stworzyć tunel/skok należy:

arrow stworzyć jeden tunel/skok, nacisnąć prawy przycisk myszki na nim i w parametrach nadać mu nazwę
arrow stworzyć drugi tunel/skok, nacisnąć prawy przycisk myszi na nim i w parametrach nadać mu nazwę
arrow oraz wskazać drugi koniec w polu "Drugi koniec"
W ten sposób oba końce z punktu widzenia programu są połączone

Skrzyżowanie


Image Skrzyżowania

Skrzyżowania mogą być kolizyjne albo bezkolizyjne. Aby zmienić rodzaj skrzyżowania, należy nacisnąć prawy przycisk myszki na nim i wybrać 'parametry skrzyżowania':

Image

Przesuwanie całej planszy


Można przesunąć wszystkie komórki na panelu w lewo/prawo/w górę/dół. To umożliwia dodanie (lub usunięcie) wiersza lub kolumny w górnym/lewym końcu panela.

Image

Created by system. Last Modification: Sunday 02 November, 2008 22:52:57 CET by admin.