Loading...
 

Programowanie dekodera PIKO 55030

marcinr2006 na forum napisał:

Problem rozwiązany
Programowanie dekodera zwrotnic PIKO 55030 z użyciem multiMAUS ROCO przebiega w następujący sposób:

1. Przechodzimy na multiMAUS ROCO w tryb sterowania zwrotnicami,
2. Na dekoderze zwrotnic PIKO 55030 naciskamy dwukrotnie przycisk (każde przyciśnięcie potwiedzone jest 3-krotnym mignięciem LED) - dekoder jest teraz w trybie programowania,
3. Na multiMAUS ROCO wybieramy żądany adres zwrotnicy (np. 5) , który ma sterować pierwszą zwrotnicą (wyjściem A1), wciskamy OK i potwierdzamy kalwiszem ze strzałką (mamy zaprogramowany 1-szy adres dekodera) - potwierdzenie 3-krotnym mignięciem LED,
4. Ponownie na multiMAUS ROCO wybieramy żądany adres (tym razem np. 6) , który ma sterować drugą zwrotnicą (wyjściem A2), wciskamy OK i potwierdzamy kalwiszem ze strzałką (mamy zaprogramowany 2-gi adres dekodera) - potwierdzenie ponownie 3-krotnym mignięciem LED,
5. Po prawidłowym przebiegu programowania (jak powyżej) dekoder automatycznie "wychodzi" z trybu programowania.

Created by admin. Last Modification: Wednesday 02 February, 2011 09:46:51 CET by admin.