Loading...
 

Programowanie dekoderów z multiMAUS

Podobnie jak dla Roco LokMaus2 programowanie multiMAUS dotyczy wszystkich dekoderów podłączonych do centralki (z wyjątkiem trybu PoM)

Szybkie programowanie standardowych CV


Najważniejsze ustawienia dekodera potrzebne dla jazdy (zapamiętana w zmiennych CV), można zmieniać za pomocą kombinacji przycisków MENU + 0-9

CV1 = Adres lokomotywy (Uwaga: Zmiana CV1 w dekoderze nie powoduje zmiany adresu lokomotywy w bibliotece)
CV2 = Minimalna prędkość
CV3 = Przyspieszanie
CV4 = Zwalnianie
CV5 = Maksymalna prędkość
CV8 = Reset dekodera i powrót do ustawień fabrycznych

Szybkie programowanie może być przeprowadzone tak w 'trybie biblioteki lokomotyw' jak i w 'trybie adresów lokomotyw'. Wszystkie zmiany w CV1-CV5 mają znaczenie tylko przy sterowaniu cyfrowym lokomotyw.

Uwaga: Myszka multiMAUS nie potrafi odczytać CV, gdy jest używana wraz ze wzmacniaczem ROCO 10764 lub ROCO 10761, dlatego po wybraniu CV wyświetlana jest fikcyjna wartość. Aby odczytać CV należy użyć PC z Rocomotion 10785 lub systemów Lenz.

Aby przeprogramować CV nalezy:
- nacisnąć przyciski Menu + klawisz funkcyjny z numerem CV do zmiany
- wpisać nową wartość i nacisnąć OK

Możesz także zaprogramować CV2, CV3, CV4 i CV5 podobnie jak w powyższym przykładzie. Aby to wykonać należy nacisnąć przyciski MENU oraz odpowiedni przycisk funkcyjny z numerem odpowiadającym numerowi CV.

Programowanie dowolnego CV


Aby zaprogramować dowolne CV należy:
- wejść do menu poprzez Shift+Menu albo przytrzymanie Menu przez 5 sekund
- wybrać menu 'Prog' i nacisnąć OK
- wybrać 'CV MO' i nacisnąć OK
- wpisać numer CV przy pomocy przycisków funkcyjnych i nacisnąć OK
- wpisać nową wartość i potwierdź ją przyciskiem OK.
Rozpocznie się proces programowania.

Przełączenie myszki w tryb programowania PoM (i powrót do standardowego programowania)


Aby przełączyć myszkę w tryb programowania PoM należy:
- wejść do menu poprzez Shift+Menu albo przytrzymanie Menu przez 5 sekund
- wybrać menu 'Prog' i nacisnąć OK
- wybrać 'Mode' i nacisnąć OK
- za pomocą strzałek lewo/prawo wybrać:
PoM - programowanie na makiecie wskazanego dekodera
CV - programowanie standardowe
- zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Created by admin. Last Modification: Monday 07 March, 2011 21:19:23 CET by admin.