Loading...
 

Programowanie dekoderów z LokMaus2

Operacje wstępne

Przy programowaniu dekoderów za pomocą Roco LokMaus2 przeprogramowaniu ulegają wszystkie dekodery podłączone do centralki. Zatem jeżeli chcemy przeprogramować jedną lokomotywę, to pozostałe (oraz inne dekodery np: urządzeń, które mogłyby ulec przeprogramowaniu) należy zdjąć z makiety

Dodatkowe uwagi dotyczące Roco LokMaus2:
- można programować CV z zakresu od 1 do 99
- można wpisywać wartości z zakresu od 0 do 99
- nie można czytać CV (przy podłączenie myszki do centralki firmy Roco)
- nie ma programowania na makiecie pojedynczych dekoderów (PoM)

Programowanie standardowych CV

w celu zaprogramowania naciśnij i przytrzymaj dwa klawisze :
arrow adres lokomotywy => P oraz '*'
arrow prędkość minimalna => P oraz F1
arrow bezwładność przyspieszania => P oraz F2
arrow bezwładność zwalniania => P oraz F3
arrow prędkość maksymalna => P oraz F4
arrow CV29 czyli konfiguracja dekodera => P oraz STOP
- na ekranie pojawi się 'SP' i dwie kropki będą mrugać.
- Po puszczeniu klawiszy pojawi się domyślna wartość do wpisania (nie jest to wartość aktualna zapisana w dekoderze)
- Klawiszami w górę i w dół ustaw nową wartość do wpisania
- Naciśnięcie przycisku P zostanie rozpoczęta procedura programowania.

Programowanie zaawansowane

w celu zaprogramowania dowolnego CV należy:
- nacisnąć i przytrzymać przez 8 sekund przycisk P
- na wyświetlaczu pojawi się napis 'EP' i migające kropki
- po puszczeniu przycisku P pojawi się numer CV
- przyciskami góra i dół należy wybrać numer CV
- naciśnij przycisk F4
- przyciskami góra i dół należy wybrać wartość do wpisania
- po naciśnięciu przycisku P rozpocznie się programowanie
- przyciskiem STOP kończymy proces programowania

Created by admin. Last Modification: Friday 03 November, 2006 16:08:28 CET by admin.