Loading...
 

Programowanie dekoderów lokomotyw

Programowanie dekoderów


Programowanie dekoderów oraz odczytywanie CV jest dostępne po wybraniu z menu 'Lokomotywy' pozycji 'Programowanie dekoderów'

Uwagi wstępne


Nie wszystkie systemy DCC pozwalają na programowanie lub/i odczytywanie CV. W obecnej sytuacji:

arrow centralka Roco: można tylko programować, nie można odczytywać CV
arrow centralka Lenz: można i programować i odczytywać CV. Można programować w trybie PoM

Przed pierwszym odczytem lub zapisem CV należy najpierw połączyć się z systemem DCC.

Zakładka 'Parametry'


Image

Na tej zakładce należy:

arrow system DCC: wybrać system DCC, którym będzie programować

arrow Metoda programowania: wybrać metodę programowania:
Direct mode - najczęściej używana metoda
Paged mode - starsza metoda, wymagana dla starszych dekoderów
PoM - metoda pozwalająca programować dekodery bezpośrednio na makiecie (a nie np: na oddzielnym torze do programowania)

arrow Lokomotywa - można wybrać jedną z listy lokomotyw, albo 'Lokomotywa poza listą'. Jeżeli wybierzemy lokomotywę z listy, to wszystkie zapisane/odczytane wartości z CV będą zapamiętywane przy tej lokomotywie. Jeżeli wybierzemy 'Lokomotywa poza listą', to zmiany/odczyty CV nie będą zapamiętywane.

arrow Opisy CV - można wskazać opis CV dekoderów, który najlepiej pasuje do posiadanego dekodera. Patrz następny rozdział.

Odczyt CV


Image

Aby odczytać CV należy w drugiej zakładce:

arrow Wskazać po lewej stronie odpowiednie CV, albo wpisać jego numer w pozycji Numer CV
arrow nacisnąć przycisk 'Odczytaj CV'

Aby odczytać całą grupę CV należy:

arrow wskazać po lewej stronie grupę CV albo dowolny CV z tej grupy
arrow nacisnąć przycisk 'Odczytaj grupę'

Aby odczytać wszystkie grupy CV należy:

arrow nacisnąć przycisk 'Wszystko'

Odczytane dane pokazywane są w polach:

arrow Wartość: odczytana wartość w postaci dziesiętnej
arrow hex: odczytana wartość w postaci szesnastkowej
arrow bity: odczytana wartość rozpisana na poszczególne bity
arrow znaczenie: dla niektórych CV pokazuje opis znaczenia wartości
arrow jeżeli wartość jest zapamiętana przy CV dla wskazanej lokomotywy, to jest pokazywana na liście po lewej stronie w nawiasie przed opisem CV

Jeżeli chcemy porównać poprzednio odczytane wartości (np: zapamiętane z lokomotywą), to przed odczytem jednego lub wielu CV należy zaznaczyć 'porównaj'. Wtedy:

arrow pokazywana jest odczytana wartość
arrow Poprzednio/hex: pokazywana jest poprzednia (zapamiętana) wartość

Zapis CV


Aby zapisać wartość do CV należy:

arrow wskazać CV po lewej stronie albo wpisać numer CV w polu Numer CV
arrow wpisać wartość do zapisania w polu Wartość albo hex albo ustawić bity
arrow nacisnąć przycisk Zapisz CV

Jeżeli zapamiętane są wartości CV dla grupy (Np.: wcześniej odczytane z dekodera), to można zapisać je wszystkie poprzez naciśnięcie:

arrow Zapisz grupę - zapisuje wartości dla wszystkich CV z grupy
arrow Wszystkie - zapisuje wartości dla wszystkich CV wypisanych po lewej stronie

Zakończenie trybu programowania


Wykonanie pierwszej operacji odczytania lub zapisu CV powoduje przejście centralki w tryb programowania. Aby wyłączyć natychmiast tryb programowania w centralce należy nacisnąć przycisk Zakończ tryb programowania.

Created by system. Last Modification: Sunday 02 November, 2008 21:27:49 CET by admin.