Loading...
 

Programowanie LS150

LS150 jest domyślnie ustawiony w ten sposób, że pierwsze wyjście odpowiada rozjazdowi numer 1, a 6 wyjście - rozjazdowi numer 6.

Są dwie metody przeprogramowania LS150:
a) Ustawienie numeru rozjazdu dla wyjścia nr 1, wtedy pozostałe otrzymają kolejne numery rozjazdów
b) Indywidualne ustawienie numerów rozjazdów dla kolejnych wyjść i ustawienie maksymalnego czasu trwania impulsu

Uwaga: Poniższe procedury nie wymagają podłączenia LS150 do toru do programowania. LS150 powinien być podłączony normalnie - jak przy normalnej pracy (JK do normalnego toru/wyjścia)

Ustawienie adresu wyjścia 1 (pozostałe otrzymują numery kolejne
1. Na manipulatorze ustaw numer rozjazdu, jaki byś chciał nadać dla wyjścia nr 1
2. Na LS150 naciśnij przycisk i poczekaj aż dioda (na LS150) zaświeci się (po ok. 3 sek). Wtedy możesz puścić przycisk i dioda powinna sie świecić dalej. Oznacza to, że LS150 przeszedł w tryb programowania. (Nie naciskaj więcej przycisku)
3. Na manipulatorze spróbuj zmienić położenia rozjazdu (nie jest istotne w którą stronę). W ten sposób centralka wyśle rozkaz do LS150 do zmiany rozjazdu/semafor/wyjścia, z którego LS150 pobierze numer rozjazdu i przypisze go do wyjścia nr 1 (a do kolejnych - kolejne numery).
4. Po otrzymaniu rozjazdu zmiany stanu rozjazdu/semafora/wyjścia dioda na LS150 zgaśnie. Będzie to potwierdzenia zakończenia programowania i LS150 wyjdzie z trybu programowania.

Ustawianie adresów każdego wyjścia oddzielnie i maksymalnych czasów trwania impulsów
1. Na LS150 naciśnij przycisk i trzymaj go, aż zaświeci się dioda (ok. 3 sek). Po czym puść przycisk. Dioda powinna się dalej świecić.
2. Ponownie krótko naciśnij przycisk. Dioda powinna zacząć mrugać:
arrow przy programowaniu wyjścia 1: jedno mrugnięcie i przerwa
arrow przy programowaniu wyjścia 2: dwa mrugnięcia i przerwa
itd.
Jeżeli w tym momencie nie chcesz ustawiać/zmieniać numeru rozjazdu dla programowanego wyjścia, naciśnij przycisk na LS150 aby przejść do punktu 4
3. Na manipulatorze spróbuj przełączyć (w dowolną stronę) rozjazd, którego numer chcesz przypisać do programowanego wyjścia LS150. LS150 po otrzymaniu rozjazdu przełączenia, pobierze adres rozjazdu, przypisze go do wyjścia i przejdzie do punktu 4
4. Dioda zacznie bardzo szybko mrugać
5. Teraz można ustawić maksymalny czas trwania impulsu. Jeżeli nie chcesz zmiana/ustawiać tego czasu, to naciśnij przycisk na LS150, aby przejść do punktu 6.
Aby ustawić maksymalny czas trwania impulsu należy na manipularze spróbować przełączyć rozjazd o numerze odpowiadającym czasowi, który chcemy ustawić: rozjazd 1 to 0.1sek... aż do: rozjazd 100 to 10sek. Po otrzymaniu przez LS150 rozkazu przełączenia rozjazdu, jego adres posłuży jako nowy maksymalny czas trwania impulsu i LS150 przejdzie do punktu 6.
6. Dioda zacznie ponownie mrugać tak jak opisano w punkcie 2. Możesz teraz ustawić adres rozjazdu i maksymalny czas trwania impulsu dla następnego wyjścia (jak to opisano od punktu 3). Powtarzaj tą procedurę dla wszystkich kolejnych wyjść.
W każdym momencie można zakończyć procedurę poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu, gdy dioda przestanie świecić.
Jeżeli chcesz niektóre kroki dla niektórych wyjść ominąć po prostu naciskaj przycisk. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje ominięcie jednego kroku.

Resetowanie LS150
Aby zresetować LS150 należy:
1. Odłączyć napięcie od wejścia zasilającego AC (to wejście z falką) - możesz np: wyłączyć zasilacz.
2. Nacisnąć przycisk i trzymać go
3. Podłączyć ponownie napięcie zasilające.
4. Na manipulatorze przełączyć dowolny rozjazd kontrolowany przez LS150 (w dowolną stronę).
5. Puścić przycisk na LS150.
LS150 ustawi się na domyślne ustawienia: wyjścia zostaną przyporządkowane rozjazdom o numerach 1-6, maksymalny czas trwania impulsu na 100ms. Następnie zostanie uaktywnione każde wyjście, jedno po drugim. Jeżeli do wyjść są podłączone do rozjazdów/semaforów, to zostaną one przełączone jedno po drugim.

Created by admin. Last Modification: Sunday 14 January, 2007 20:18:14 CET by admin.