Loading...
 

Profilowanie lokomotyw

Profilowanie lokomotyw


Profilowanie lokomotyw służy dostarczeniu programowi informacji o:

arrow szybkości jazdy lokomotywy na każdej z 28 stopni prędkości (dla każdego kierunku jazdy)
arrow szybkość zwalniania i przyspieszania

Profilowanie polega na jeździe lokomotywy poprzez odcinek o znanej długości z prędkością 28 do przodu, następnie do tyłu, następnie do przodu z prędkością 27, następnie do tyłu, itd as do prędkości 1.

Aby rozpocząć profilowanie lokomotywy należy:

arrow przygotować tor do profilowania lokomotywy
arrow z menu Lokomotywy wybrać profilowanie lokomotywy i przejść przez wszystkie kroki

Przygotowanie toru do profilowaniuDla przeprowadzenia profilowania potrzebny jest długo odcinek toru, na którym w części prostym znajdują się:

arrow przy używaniu wykrywania obecności lokomotywy na wydzielonym odcinku: dwa wydzielone odcinki torów

Image

arrow przy używaniu kontaktronów: dwa kontaktrony

Image

Odcinek do profilowania powinien być na tyle długi z obu stron, aby rozpędzona do pełnej prędkości każda lokomotywa zdołała wyhamować i rozpędzić się do pełnej prędkości w drugą stronę. Odcinek do profilowania może być kołem, o ile spełnione zostaną poprzednie warunki tak, że lokomotywa nie zostanie wykryta niepotrzebnie po drugiej stronie.

Do profilowania można wyłączyć spowolnienie zwalniania i przyspieszania (albo poprzez ustawienie CV3 i CV4 na 0, albo poprzez specjalną funkcję w niektórych dekoderach - np: Lenz: F3)

Krok 1: Miejsce profilowania


Image

W pierwszej zakładce należy stworzyć przynajmniej jedno miejsce profilowania. Można stworzyć więcej miejsc profilowania, np: oddzielnie dla lokomotyw startujących z lewej strony, oddzielnie dla lokomotyw startujących z prawej strony miejsca profilowania.

Każde miejsca profilowania posiada następujące elementy:

arrow Nazwa: nazwa miejsca profilowania

arrow Czujka początkowa: należy wskazać system DCC i element informacji zwrotnej, od której program otrzyma sygnał o pojawieniu się lokomotywy na początku zmierzonego odcinka (początek z punktu widzenia jazdy do przodu lokomotywy)

arrow Czujka końcowa: należy wskazać system DCC i element informacji zwrotnej, od której program otrzyma sygnał o pojawieniu się lokomotywy za zmierzonym odcinkiem.

arrow Odległość między czujkami (jazda do przodu): odległość w cm zmierzonego odcinka przy jeździe do przodu
- przy odcinkach izolowanych: odległość pomiędzy początkiem pierwszego odcinka a początkiem drugiego odcinka
- przy kontaktronach: odległość między kontaktronami

arrow Odległość między czujkami (jazda do tyłu): odległość w cm zmierzonego odcinka przy jeździe do tyłu:
- przy odcinkach izolowanych: odległość pomiędzy końcem drugiego odcinka a końcem pierwszego odcinka
- przy kontaktronach: odległość między kontaktronami (prawdopodobniej taka sama jak poprzednio)

arrow Opóźnienie zatrzymania (jazda do przodu): odległość w cm jaką lokomotywa ma przejechać po wykryciu przez drugą czujkę (przy jeździe do przodu), nim dostanie rozkaz zmiany kierunku jazdy i rozpędzenia się do tyłu. Ponieważ najczęściej lokomotywy szybciej hamują nim przyspieszają, to lokomotywa musi odjechać od odcinka zmierzonego na tyle, aby po zatrzymaniu zdążyła się rozpędzić do wymaganej prędkości w drugą stronę.

arrow Opóźnienie zatrzymania (jazda do tyłu): j.w. tylko po przejechaniu odcinka zmierzonego w drodze powrotnej

Krok 2: Wybór lokomotywy


Image

W tej zakładce należy wybrać lokomotywę na liście po lewej stronie oraz po prawej stronie wpisać zaprogramowane wartości CV3 (szybkość przyspieszania) i CV4 (szybkość zwalniania).

Wartości CV zostaną wypełnione automatycznie po odczytaniu ich w module 'Programowania dekoderów'.

Dodatkowo poprzez naciśnięcie przycisku 'Usuń profil' można usunąć profil wskazanej lokomotywy.

Krok 3: Profilowanie


Image

Następnie należy przejść do trzeciej zakładki, postawić lokomotywę w dostatecznej odległości przed początkiem odcinka profilowania i nacisnąć przycisk 'Start'. Lokomotywa zostanie rozpędzona do prędkości 28 i po przejechaniu odcinka zmierzonego zostanie obliczona prędkość w cm/s tego przejazdu. Zostanie ta prędkość przeliczona na km/h i pokazana na wykresie. Następnie zostanie lokomotywa zatrzymana i puszczona w drugą stronę. Podobnie po przejechaniu odcinka zmierzonego zostanie obliczona prędkość i pokazana na prawym wykresie. Itd kolejne prędkości: 27, 26, 25 ... aż do 1.

Przyciskiem 'Stop' można w każdej chwili zatrzymać profilowanie. Przyciskiem 'Cofnij lok' można cofnąć lokomotywę przed odcinek profilowania i przyciskiem 'Start' ponownie uruchomić profilowanie od ostatniej prędkości.

Jeżeli przy małych prędkościach lokomotywa już stoi i nie ma szans, aby przejechała cały odcinek profilowania, to przyciekiem 'Lok już stoi (nie jedzie)' dajemy znak, że dalsze profilowanie nie ma sensu i program zapamięta prędkość 0 cm/h dla wszystkich prędkości od aktualne aż do 1.

Jeżeli lokomotywa ma już zbadany cały profil to można ponowić profilowanie od dowolnej prędkości poprzez ustawienie prędkości początkowej w polu 'krok' i naciśnięciu 'Start'. Jeżeli chcemy ponownie zbadać tylko jeden krok, to należy zaznaczyć 'Tylko jeden krok'.

Jeżeli chcemy ręcznie wprowadzić profil lokomotyw, to można to zrobić w oknie po naciśnięciu przycisku 'Popraw'. W oknie tym należy najpierw zaznaczyć 'Jest profil', a następnie wpisać prędkości poruszania się lokomotywy dla każdej prędkości i oddzielnie dla jazdy do przodu i tyłu. Można wprowadzać prędkości w cm/s albo w km/h.

Image


Created by system. Last Modification: Saturday 01 November, 2008 20:58:08 CET by admin.