Loading...
 
(Cached)

Producenci systemów DCC i ich produkty

Układy w systemach DCC


Zauważmy, że świat urządzeń DCC spotykany w Polsce można podzielić na trzy grupy: urządzenia umieszczone od centralki w kierunku torów, urządzenia umieszczone od centralki w kierunku zaplecza oraz urządzenia pozostałe.

W każdej z wyżej wymienionych części istnieją różne standardy, niektóre bardziej popularne w Polsce, inne mnie lub wcale nie znane. Przyjrzyjmy się każdej grupie po kolei:

Urządzenia od centralki w kierunku torów

Jest kilka standardów opisujących jak powinny się działać takie urządzenia, aby z sobą współpracowały. Standardem najbardziej rozpowszechnionym jest NMRA DCC (http://www.nmra.org/standards/DCC/). Innymi standardami są: Selectrix (firmy Trix) czy mfx (firmy Maerklin).

Urządzeniami, które tu można spotkać, to najczęściej: dekodery lokomotyw i dekodery urządzeń.

Urządzenia od centralki w kierunku zaplecza

Najczęściej spotykanymi standardami w tej części są: XPressNet (firmy Lenz) i LocoNet (firmy Digitrax). W Polsce najczęściej spotyka się urządzenia zgodne z XPressNet produkowane m.in. przez Roco i Lenz.
Do tej grupy można także zaliczyć system DDW (DDL), który jest programem komputerowym, komunikującym się z innymi programami poprzez protokół SRCP.

Należy także zauważyć, że część układów różnych firm nie ma ustandaryzowanego protokołu komunikacji między urządzeniami na zapleczu - a dokładniej nie są one ogólnie dostępne i wspierane przez więcej firm. Przykładami takich układów są zestawy firmy Piko: Digi 1 czy Digi 2.

Urządzeniami, które tu można spotkać, to najczęściej: centralki, boostery, manipulatory, myszki, interfejsy do PC.

Urządzenia pozostałe

W tej grupie można znaleźć np: systemy informacji zwrotnej. Najpopularniejsze w Polsce systemy, to system informacji zwrotnej Lenz'a, system informacji zwrotnej S88 kolegi Martinezo czy system informacji zwrotnej HSI-S88 firmy LDT.

arrow Urządzenia zgodne ze standardem NMRA DCC - m.in. dekodery, boostery
arrow Urządzenia zgodne ze standardem XPressNet - m.in. manipulatory, centralki
arrow Urządzenia zgodne ze standardem Loconet - m.in. manipulatory, centralki
arrow Inne systemy cyfrowe
arrow Urządzenia inne - m.in. informacja zwrotna


Porównanie systemów DCC

arrow Zestawienie elementów DCC : http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/?co=DIGI

arrow Tabela porównawcza róznych układów:
http://www.modelrailforum.com/forums/index.php?autocom=custom&page=DCC-Chart
http://www.p4me.net/DCC/systems.html
http://www.tonystrains.com/productcompare/dcccomparison.htm

arrow Najczęściej spotykane konfiguracje DCC w Polsce
arrow Porównanie systemów DCC


Created by admin. Last Modification: Monday 07 January, 2008 11:25:06 CET by admin.