Loading...
 

Preferencje przejazdu przez rozjazd

Szukanie najkrótszej drogi


W parametrach można definiowania preferencji dla wszystkich kierunków przejazdu przez rozjazd: oddzielnie dla jazdy na wprost, oddzielnie dla jazdy w bok.

Ustawienia są wykorzystywane w dwóch sytuacjach:

arrow W momencie wyliczania najkrótszej drogi pomiędzy dwoma blokami. Ponieważ algorytm traktuje „najkrótszą drogę” jako „drogę o najmniejszej ilości zwrotnic”, to wpisanie liczby n>=2 powoduje, że przejazd w danym kierunku przez zwrotnicę jest liczony jak przejazd przez n zwrotnic, co automatycznie zmniejsza „szanse” na bycie „najkrótszym” przejazdem. W ten sposób przejazdy „na wprost” są preferowane.

arrow W automacie ‘AutoPrzejazdy’ w momencie generowania listy wszystkich możliwych przejazdów między blokami wyjazdowymi, a blokami wjazdowymi. Automat dla każdego przejazdu zlicza „ilość zwrotnic”. Prawdopodobieństwo wylosowania danego przejazdu jest odwrotnie proporcjonalne do „ilości zwrotnic” na tym przejeździe w stosunku do „ilości wszystkich zwrotnic” we wszystkich wybranych przejazdach (losowanie z wagami, gdzie wagą jest ilość zwrotnic).
Wiec: przejazdy dla których policzono większą ilość zwrotnic mają mniejsze prawdopodobieństwo wylosowania od przejazdów z mniejszą ilości zwrotnic.

arrow Kierunek prosto: określa jako ile rozjazdów będzie policzony przejazd przez ten rozjazd w kierunku 'na wprost'

arrow Kierunek w bok: określa jako ile rozjazdów będzie policzony przejazd przez ten rozjazd w kierunku 'w bok'

Można wpisać nastepujące wartości:

-1Dany kierunek jest zabroniony. Program nigdy nie wybierze przejazdu miedzy blokami tą drogą
0Przejazd w danym kierunku jest traktowany jak przejazd bez rozjazdu (super preferowany)
1Przejazd w danym kierunku będzie policzony jako przejazd przez 1 rozjazd. Oznacza to, duże prawdopodobieństwo wyboru tej drogi, jest to zatem kierunek preferowany
2Przejazd w danym kierunku będzie policzony jak przejazd przez 2 rozjazdy
n>=2Przejazd w danym kierunku będzie policzony jak przejazd przez n rozjazdów


Domyślnie wszystkie przejazdy „na wprost” mają ustawioną liczbę 1, a przejazdy „w bok” maja ustawioną liczbę 2. Dla przejazdów, dla których naturalnym przebiegiem jest jazda ‘w bok’ należy zamienić te liczby miejscami!

Przykład


Image

Liczby czerwone oznaczają ustawione preferencje przejazdów przez zwrotnice w danym kierunku.

Przy takim ustawieniu zostaną policzone następuję "ilości zwrotnic" przy przejazdach z jednego bloku do drugiego:

arrow z Bloku1 do Bloku 4 przy jeździe na wprost: 2 zwrotnice
arrow z Bloku1 do Bloku 4 przy jeździe przez górny tor: 8 zwrotnic

Więc:

arrow przy szukaniu najkrótszej drogi między Blokiem1 a Blokiem4 zawsze zostanie wybrana jazda na wprost
arrow w "AutoPrzejazdach" przejazd na wprost ma 4-krotnie większe prawdopodobieństwo wyboru niż jazda przez górny tor.


Created by admin. Last Modification: Friday 24 October, 2008 20:33:27 CEST by admin.