Loading...
 

Polskie epoki modelarskie NEM 825PL

Oryginał: http://www.morop.org/de/normes/nem825pl_d.pdf
Źródło tekstu: Świat Kolei 1/2008

Epoka I - lata 1842 - 1918
Ia - 1842 - 1871
Ib - 1871 - 1918

Epoka II - lata 1918 - 1945
IIa - 1918 - 1926
IIb - 1926 - 1939
IIc - 1939- 1945

Epoka III - lata 1945 - 1968
IIIa - 1945 - 1951
IIIb - 1951 - 1956
IIIc - 1956 - 1968

Epoka IV - lata 1968 - 1989
IVa - 1968 - 1974
IVb - 1974 - 1980
IVc - 1980 - 1989

Epoka V - od 1989
Va - 1989 - 2001
Vb - od 2001

By może w niedługim czasie normę będzie trzeba aktualizować, ponieważ firmy modelarskie naciskają na MOROP w kwestii wprowadzenia epoki VI.I epoka (1842 - 1918)
Pierwsze linie kolejowe na terytorium Polski. Budowa kolei przez prywatne spółki akcyjne. Utworzenie państwowych zarządów kolejowych.

Okresy:
Ia (1842 - 1871)
Budowa pierwszych linii kolejowych na ziemiach polskich (Linia Wrocław Oława, Kolej Warszawsko-Wiedeńska, Kolej Krakowsko-Górnośląska.). Towarzystwa akcyjne.

Ib (1871 - 1918)
Normalizacja parku taborowego. Upaństwowienie prywatnych linii kolejowych.II epoka (1918 - 1945) - charakterystyka.
Przejmowanie kolei od państw zaborczych. Organizacja polskiego kolejnictwa. Przebudowa sieci kolejowych (budowa nowych linii). Polskie konstrukcje taboru kolejowego. Początek trakcji elektrycznej. Okres II wojny światowej.

Okresy:
IIa (1918 - 1926)
Okres ustalania sie granic i zmian stacjonowania parku taborowego. Tabor oznakowany jeszcze cechami państw zaborczych, ale pod polską administracją.

IIb (1926 - 1939)
Powołanie Polskich Kolei Państwowych (PKP). Tabor oznakowany godłem orła w koronie i znakiem PKP. Budowa pierwszych wagonów pasażerskich o konstrukcji całkowicie stalowej (1928). Wprowadzenie ujednoliconych przepisów oznaczania taboru na PKP (1930). Wprowadzenie do ekploatacji na PKP pierwszych szybkich wagonów spalinowych (1934). Elektryfikacja Warszawskiego Węzła Kolejowego. Pierwsze lokomotywy elektryczne na PKP (1936).

IIc (1939 - 1945)
II wojna światowa. Przejęcie kolei polskich przez Rzeszę Niemiecką i Rosja Radziecką. Włączenie dawnych pruskich dyrekcji w struktury kolei niemieckich. Utworzenie Kolei Wschodniej na terenie Generalnej Guberni.III epoka (1945-1968) - charakterystyka
Odbudowa kolei ze zniszczeń wojennych. Produkcja nowych typów taboru. Odbudowa trakcji elektrycznej. Wprowadzenie trakcji spalinowej na PKP

Okresy:
IIIa (1945-1951)
Nowe konstrukcje parowozów wzorowane na typach przedwojennych i zakupionych parowozach amerykańskich. Produkcja wagonów wzorowanych głównie na typach wojennych. Orzeł w godle traci koronę.

IIIb (1951-1956)
Polskie konstrukcje wagonów. Odbudowa i rozbudowa trakcji elektrycznej. pierwsze lokomotywy spalinowe na PKP. wprowadzenie nowych oznaczeń na wagonach towarowych (1951)

IIIc (1956-1968)
Zakończenie produkcji parowozów dla PKP. Likwidacja 3 klasy w wagonach (1956). Wagony tracą orła. Wprowadzenie ogrzewania elektrycznego w wagonach pasażerskich (1957). nowe zasady umiejscowienia oznaczeń na wagonach pasażerskich (1958). Wprowadzenie wagonów piętrowych (1959). Rozpoczęcie produkcji wagonów pasażerskich nowej generacji standardu Y według UIC polskiej konstrukcji (1964).IV epoka (1968-1989) - charakterystyka
Wprowadzenie numeracji zgodnej z UIC. Intensywna elektryfikacja szlaków. Zmierzch trakcji parowej. Szczyt przewozowy PKP.

Okresy:
IVa (1968-1974)
Lokomotywy otrzymują duże reflektory. Wprowadzenie ujednoliconego systemu numeracji wagonów pasażerskich i towarowych według UIC (1968). Podwójne oznakowanie typu na wagonach towarowych. intensywne wycofanie z eksploatacji wagonów pasażerskich i towarowych przedwojennej konstrukcji.

IVb (1974-1980)
Szczyt przewozowy PKP 1977/1978. Budowa Centralnej Magistrali Kolejowej. Okres intensywnej elektryfikacji linii kolejowych. Budowa pierwszych wagonów pasażerskich polskie konstrukcji według standardu UIC-Z2 (1980).

IVc (1980-1989)
Okres stagnacji i stopniowego spadku przewozów. Wprowadzenie nowych oznaczeń literowych i zakresu numeracji według UIC na wagonach towarowych (1980) i całkowicie nowych oznaczeń literowych na wagonach pasażerskich (1985).V epoka (1989- ) - charakterystyka
Kryzys i restrukturyzacja PKP. Wyhamowanie inwestycji kolejowych. Przystosowanie linii kolejowych do zwiększenia prędkości. pojawienie się operatorów prywatnych na sieci PKP.

Okresy:
Va (1989-2001)
Wprowadzenie nowych zasad malowania wagonów pasażerskich PKP. Malowanie czół lokomotyw na żółto. Powstanie Lubuskiej Kolei Regionalnej. Pierwsze pociągi EC i IC. Zakończenie obsługi planowej trakcją parową (z wyjątkiem węzła wolsztyńskiego). Budowa pierwszych wagonów pasażerskich polskiej konstrukcji według standardu UIC-Z1. Nowe polskie konstrukcje autobusów szynowych.

Vb (2001- )
PKP spółką akcyjną. Kolejno prywatni operatorzy., Wydzielenie kolei wąskotorowych ze struktury PKP. Wprowadzenie nowych koncepcji kolorystycznych malowania wagonów pasażerskich spółki PKP Intercity (2003).


PS. Patrz także: http://forumtt.pl/viewtopic.php?p=40681&highlight=#40466

Created by admin. Last Modification: Tuesday 04 March, 2008 21:35:16 CET by admin.