Loading...
 

Parametry

Parametry


Aby wejść do parametrów programu należy:

arrow przejść do trybu edycji
arrow z menu Projektowanie wybrać Parametry

Parametry ogólne


Image

Dostępne są następujące parametry:

arrow Przy uruchomieniu wczytaj ostatnią planszę - Przy uruchomieniu program od razy wczytuje ostatnio używaną planszę.

arrow Przy pierwszym połączeniu synchronizuj urządzenia - Przydatne, gdy system DCC nie pamięta ustawień urządzeń (np: centralka Lenz)

arrow Przy wyjściu/odłączeniu zatrzymaj makietę - Przydatne, gdy makieta jest wyłącznie sterowana przez program, aby przypadkowe wyjście z programu zatrzymało makietę.

arrow Wszystkie lokomotywy są ręcznie sterowane - Uruchamia tryb zabawy "dyżurny ruchu i prowadzący lokomotyw". Program nie zmienia prędkości lokomotyw przy wyjeździe i wjeździe do bloków (wykonuje to prowadzący lokomotyw).

arrow Zamień klawisze PgUp i PgDown - zamienia miejscami klawisze PgUp i PgDown, co dla niektórych użytkowników jest bardziej wygodne.

arrow Automatycznie kasuj niepotrzebne elementy DCC - Jeżeli opcja jest zaznaczona, to po odłączeniu elementu DCC od elementu planszy, element DCC jest automatycznie usuwany z programu. W ten sposób nie tworzą się niepotrzebne elementy DCC, ale za to przy ponownym podłączaniu należy od początku wpisać wszystkie parametry elementu DCC.

arrow Język - w jakim języku będą pokazywane wszystkie napisy w programie. Po zmianie języku należy ponownie uruchomić program.

arrow Zapisz stan co (sec) - Określa co ile minut jest zapisywany stan makiety (przypisanie lokomotyw do bloków). Tworzony jest plik z rozszerzeniem .stan, jest to plik XML.

Kolory na planszy


W drugiej zakładce można zmieniać domyślne kolory elementów na planszy.

Image

W trzeciej zakładce można zmieniać domyślne kolory obrotnicy/przesuwnicy.

Image

Szybki zegar


Patrz: Zegar modelarski

Created by system. Last Modification: Sunday 27 December, 2009 12:44:02 CET by admin.