Loading...
 

Obsługiwane systemy DCC

Obsługiwane systemy DCC


Dostępne są następujące systemy DCC:

Image

Standard XPressNet (Roco (bez informacji zwrotnej), Lenz (z informacją zwrotną))
- komunikacja poprzez interfejs Lenz LI-USB
- komunikacja poprzez interfejs Lenz LI-101F
- komunikacja poprzez interfejs Lenz LAN-USB
- komunikacja poprzez Interfejs Martinezo
- komunikacja poprzez interfejs GenLI

System informacji zwrotnej HSI-88
- Lenz (wbudowane w centalkę)
- S88 poprzez HSI-88 firmy LDT

Centralka programowa DDW (komunikacja po protokole SRCP):
- kanał obsługujący lokomotywy: DDW serwer - lokomotywy
- kanał obsługujący urządzenia: DDW serwer - urządzenia
- kanał obsługujący informacje zwrotną S88: DDW serwer - info.zwrotna S88

DDW serwer wbudowany w program GbbKolejka:
- komunikacja z GbbKolejką na drugim komputerze: DDW serwer - GbbKolejka

Dowolny inny serwer, z którym można komunikować się używając protokołu SRCP:
- Inny serwer zgodny z SRCP

System ECoS:
- ECoS firmy ESU poprzez sieć TCP/IP
- S88 poprzez ECoS

W wersji Beta:


System Loconet:
- poprzez interfejs LocoBuffer, MS100 (lub inny zgodny) lub bezpośrednio z Intellibox: Loconet

Created by admin. Last Modification: Friday 29 May, 2015 11:09:07 CEST by admin.