Loading...
 

Obsługa planszy z klawiatury

Obsługa planszy z klawiatury


Program został tak zaprojektowany, aby można było sterować makietą za pomocą klawiatury.

Skróty klawiszowe


Następujące skróty klawiszowe można używać:

arrow Alt+1, Alt+2...: umożliwia zmianę aktualnie widocznej planszy
arrow Esc: awaryjne zatrzymanie wszystkich lokomotyw
arrow Shift+Esc: zatrzymanie wszystkich AutoPrzejazdów
arrow F12: powrót z awaryjnego zatrzymania wszystkich lokomotyw

Sterowanie lokomotywami


Następujące klawisze pomagają sterowaniu lokomotywami (pomimo podziału klawiszy na dwie grupy, wszystkie klawisze działają równolegle i można te używać, które są wygodniejsze):

Funkcja Klawiatura
zmiana aktualnej lokomotywy strzałki do góry i do dołu
zmiana prędkości o 1 strzałki w prawo i lewo
klawisze numeryczne "+" i "-" klawisze "=" i "-"
zmiana prędkości o 8 klawisze PgDw i PgUp
zmiana prędkości do zera klawisz Home
zmiana prędkości do maksymalnej klawisz End
zmiana kierunku ruchu lokomotywy klawisz numeryczny "*", klawisz "Delete", "Backspace"
awaryjne zatrzymanie lokomotywy (jednej) klawisz numeryczny "/", klawisz "Insert"
włączanie funkcjiklawisze '1'...'8' (także na klawiaturze numerycznej)
włączanie światełklawisz '0' (także na klawiaturze numerycznej)

Sterowanie rozjazdami


Dodatkowo można zdefiniować klawisze umożliwiające zmianę rozjazdu (patrz: Rozjazdy ).

Uwaga: Klawisze przypisane do rozjazdów mają wyższy priorytet niż pozostałe klawisze tu opisane. Np: można zatem przypisać klawisz "1" na głównej klawiaturze do zwrotnicy, co spowoduje, że nie będzie można już tym klawiszem uruchamiać funkcji pierwszej aktualnej lokomotywy


Created by system. Last Modification: Friday 06 November, 2009 19:42:06 CET by admin.