Loading...
 

Obrotnice i przesuwnice

Na planszy można umieścić obrotnicę:

Image

oraz przesuwnica, w wersji poziomej lub pionowej:

Image Image

Aby można było dodać do planszy obrotnicę dodaliśmy nowe ikony na pasku narzędzi:

Image

W oknie parametrów obrotnicy można ustawić wiele cech:
- nazwę obrotnicy/przesuwnicy
- jej typ: obrotnica, przesuwnica pozioma, przesuwnica pionowa.
- ilość wszystkich torów obrotnicy (obecnych i nieobecnych). Nie ma górnego limitu ilości torów obsługiwanych przez program, ale zawsze ilość torów musi być parzysta.
- wielkość obrotnicy na planszy (ile kwadratów ma zajmować). Obrotnica nie może być mniejsza niż 3x3 i może być dowolnie wielka.
- rodzaj komunikacji z "rzeczywistą" obrotnicą. W tej chwili obsługujemy dwa rodzaje komunikacji: obrotnica jest sterowana dekoderem lokomotyw lub dekoderami akcesoriów.

Image

W następnej zakładce można zdefiniować tory obrotnicy:

Image Image

Każdy tor może być ukryty. Nie ukryte tory można połączyć z wyjściem na brzegu obrotnicy.
Można użyć przycisku 'połącz automatycznie', aby program za ciebie wykonał wstępne połączenie torów z wyjściami na brzegach.

W zależności od rodzaju komunikacji z obrotnicą musisz ustawić więcej parametrów w następnej zakładce.
Jeżeli wybrałeś komunikację z dekoderem lokomotywy zobaczysz następującą zakładkę:

Image

- Najpierw musisz zdefiniować na liście lokomotyw, nową lokomotywę o adresie zgodnym z adresem dekodera. Następnie w parametrach obrotnicy wskazać tą lokomotywę (można ją zaznaczyć jako schowaną, aby się nie pojawiała na liście po lewej/górnej stronie).
- Następnie należy ustawić czas jednego kroku (czas potrzebny na przesunięcie pomiędzy kolejnymi torami).
- Jeżeli twoja obrotnica wymaga dodatkowego czasu pomiędzy krokami (z wyjątkiem ostatniego), można ten czas ustawić w 'Czas pomiędzy krokami'. Przykład: Jeżeli przesuwasz obrotnicę z toru 1 na 3 (2 kroki), program policzy: dwa razy 'czas jednego kroku' oraz raz 'czas pomiędzy krokami' itp.
- Jeżeli chcesz, żeby program zatrzymywał obrotnicę na każdym torze zaznacz 'Zatrzymaj między krokami'. To także umożliwia lepszą wizualizację ustawionych parametrów.

Inną metodą kontroli obrotnicy jest użycie dekoderów akcesoriów.

Image

Program umożliwia połączenie z wyjściami dekodera akcesoriów następujących funkcji (należy wybrać te, które są odpowiednie dla danego sterowania):
- "Silnik" - program włącza wyjście na początku obracania obrotnicy, niezależnie od kierunku, i wyłącza na końcu.
- "Silnik do przodu" - program włącza wyjście tylko przy obracaniu do przodu (i wyłącza na końcu).
- "Silnik do tyłu" - program włącza wyjście tylko przy obracaniu do tyłu (i wyłącza na końcu).
Ostatnie dwie funkcje (albo jedną z nich) można użyć do sterowania kierunkiem obracania silnika.

Aby rozpocząć obracanie obrotnicy można użyć myszki i naciskać strzałki, która na obrotnicy się pojawiają:

Image

albo użyć lokalnego menu obrotnicy:

Image

Dodatkowo w parametrach programu można zmienić kolory obrotnicy:

Image

Created by system. Last Modification: Sunday 26 October, 2008 20:46:51 CET by admin.