Loading...
 

Norma DCC-XpressNet dla modułów H0 v2.1

CYFROWE STEROWANIE MODELI NA MAKIECIE MODUłOWEJ


Autor: Mariusz D.

Elementy aktywne sieci DCC winny być zgodne ze standardem NMRA DCC i XpressNet.
Sieć umożliwia sterowanie poprzez protokół LocoNet w/g norm Fremo.

Image

1. Sieć

Przez całą długość modułów na bocznych ściankach w odległości nie większej niż co 5 m należy zainstalować zespół gniazd typu RJ12 (6P6C) tzw. BOX.
W boxie muszą znajdować się minimum 4 gniazda RJ12 umożliwiające jednoczesne podłączenie do sieci dwóch manipulatorów.
Pozostałe dwa gniazda boxa służą do połączeń z sąsiednimi boxami.

Image

Połączenie między boxami zrealizować należy przy pomocy 6 żyłowego płaskiego kabla telefonicznego zakończonego wtyczkami RJ12 (6P6C) bez przeplotu czyli łącząc kolejne żyły ze sobą w następującej kolejności: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, zgodnie z rysunkiem

Image

Image

Image

Image

2. Manipulatory

Połączenia pomiędzy boxem a manipulatorem np LENZ LH 30, LH 90, LH 100, Roco Mouse 2 lub innym zgodnym z protokółem XpressNet należy wykonać przy pomocy 4 żyłowego płaskiego kabla telefonicznego zakończonego wtyczkami RJ11 (6P4C) bez przeplotu czyli łącząc kolejne żyły ze sobą w następującej kolejności: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, zgodnie z rysunkiem.

Image

Image

3. Centrala

Całością systemu steruje centrala, która poprzez sieć ma za zadanie zasilać manipulatory i sterować boostery zasilające torowisko.
Wymaga się aby centrala zasilana była z oddzielnego transformatora sieciowego 16 V prądu zmiennego o wydajności min. 2 A.
Niedopuszczalne jest aby centrala zasilała jakikolwiek odcinek torowiska.
W celu uniknięcia uszkodzeń manipulatorów i boosterów wymaga się aby centrala była produktem firmowym.

Przykład

Centralę LENZ LZV 100 podłączamy do sieci poprzez boxa wykorzystując 6 żyłowy płaski kabel telefoniczny z jednej strony zakończony wtykiem RJ12 (6PC6).
Drugi koniec kabla podłączamy pod zaciski śrubowe centrali w następującej kolejności:

Pin 1 kabel biały - zacisk C
Pin 2 kabel czarny - zacisk M
Pin 3 kabel czerwony - zacisk B
Pin 4 kabel zielony - zacisk A
Pin 5 kabel żółty - zacisk L
Pin 6 kabel niebieski - zacisk D

Zasilanie centrali (16 V~) podłączamy do zacisku U i V.

Image

4. Boostery

Zasilaniem modeli poprzez torowisko zajmują się boostery.
Booster inaczej wzmacniacz uzyskuje sygnał sterujacy z centrali w postaci nisko prądowej i wzmacnia go do wymaganej wartości wysoko prądowej.
Wymaga się aby wydajność boostera wraz z zasilającym go transformatorem sieciowym nie była mniejsza niż 3 A przy 16 V~.
Ilość boosterów uzależniona jest od wielkości makiety i ilości taboru aktywnego (tabor pobierający zasilanie z torowiska np. lokomotywy i oświetlone wagony).
Wymaga się aby każda stacja posiadała booster na potrzeby zasilania swego rejonu oraz przyległego szlaku do połowy jego długości.
Wymóg ten dotyczy także innych posterunków ruchu na którym może występować krzyżowanie/omijanie pociągów np. bocznice.
Poszczególne boostery muszą być podłączone do torowiska w zgodnej fazie.
Połączenie na odcinku transformator sieciowy - booster - torowisko należy wykonać przewodem o przekroju min 1,5 mm^2.
Zabronione jest podłączanie do sieci DCC nisko i wysoko prądowej na każdym z jej etapów jakichkolwiek urządzeń mogących mieć negatywny wpływ na działanie sterowania modeli np. dekodery akcesoriów.

Przykład

Booster LENZ LV 102 podłączamy do sieci poprzez boxa wykorzystując 6 żyłowy płaski kabel telefoniczny z jednej strony zakończony wtykiem RJ12 (6PC6).
Drugi koniec kabla podłączamy pod zaciski śrubowe bostera w następującej kolejności:

Pin 1 kabel biały - zacisk C
Pin 2 kabel czarny - wolny*
Pin 3 kabel czerwony - wolny*
Pin 4 kabel zielony - wolny*
Pin 5 kabel żółty - wolny*
Pin 6 kabel niebieski - zacisk D

  • Wolne przewody należy odizolować od siebie i zabezpieczyć przed ewentualnym zwarciem.


Zasilanie boostera (16 V~) podłączamy do zacisku U i V.
Do zacisków J i K podłączamy zasilane torowisko.

Image

Wszystkie przedstawione wymogi zostały spełnione i przetestowane podczas ogólnokrajowego spotkania "modularzy" Bytom 2007

Created by admin. Last Modification: Sunday 09 March, 2008 20:55:03 CET by admin.