Loading...
 

Lokomotywy: Definiowanie

Definiowanie lokomotyw


Aby stworzyć lokomotywy albo zmienić ich ustawienia należy z menu 'Lokomotywy' wybrać 'Lista lokomotyw':

Image

Aby dodać nową lokomotywę należy:

arrow nacisnąć przycisk 'Dodaj'

arrow wypełnić pola po prawej stronie:

arrow Nazwa: dowolna nazwa lokomotywy. Sugeruje się, aby nazwy nie powtarzały się

arrow Adres: adres dekodera lokomotywy.

arrow System DCC: system DCC za pomocą którego program ma się komunikować z lokomotywą

arrow Kroki: dekoder lokomotywy jest zaprogramowany na komunikację w jednym z systemów kroków:
- 14 kroków
- 27 kroków
- 28 kroków
- 128 kroków
Ilość kroków tutaj ustawiona musi być zgodna z ustawieniami w dekoderze. W razie braku niezgodności lokomotywa może nie odpowiadać na polecenia (albo np: na zmianę świecić i nie-świecić światłami)

Dodatkowo można ustawić:

arrow Zdjęcie: Poprzez naciśniecie przycisku 'Pobierz' można wprowadzić zdjęcie lokomotywy. Zdjęcie powinno mieć szerokość trzy razy większą niż wysokość (najlepiej) (np: wymiary 90x270 pikseli). Może być w jednym z następujących formatów: bmp, emf, gif, ico, jpg, png, tif, wmf. Zdjęcie powinno pokazywać lokomotywę skierowaną przodem w prawą stronę. Zdjęcie może być pokazywane jako:
- Obcięte - pokazywany jest tylko widoczny fragment od lewego-gónego rogu
- Rozciągnięte - zdjęcie jest dopasowywane do miejsca, gdzie ma być pokazywane.

arrow Skala: Skala w jakiej jest lokomotywa. Domyślną skalę oraz listę dostępnych skal można ustawić w parametrach programu.

arrow Poza makietą: zaznaczenie tej opcji powoduje, że lokomotywa nie jest pokazywana na liście lokomotyw

Dane związane z ruchem lokomotywy w blokach


Image

arrow Prędkość maksymalna - prędkość w km/h z jaką lokomotywa może jechać, po przesunięciu suwaka maksymalnie w prawo. Ustawienie innej wartości niż 0 powoduje odpowiednie przeskalowanie suwaka w głównym oknie (uwaga: lokomotywa powinna najpierw przejść proces profilowania).

arrow Prędkość normalna - prędkość w km/h z jaką normalnie lokomotywa ma się poruszać po makiecie. Wpisanie 0 spowoduje ustawienie połowy prędkości maksymalnej.

arrow Prędkość manewrowa - maksymalna prędkość w km/h podczas jazdy manewrowej. Wpisanie 0 powoduje brak trybu manewrowego.

arrow Prędkość zwalniania przed zatrzymaniem - prędkość w km/h do jakiej ma być zwolniona lokomotywa po wjechaniu do bloku, przed zatrzymaniem. Wartość 0 oznacza jedną czwartą prędkości maksymalnej.

arrow Długość pociągu: długość całego pociągu w cm. Wartość jest wykorzystywana przy wjeździe tyłem pociągu do bloku, aby tak obliczyć sposób zatrzymywania, aby pociąg dobrze zatrzymał się w miejscy zatrzymania

arrow Odległość wykrywania pierwszego punktu pociągu (przy jeździe do przodu) od początku pociągu: odległość w centymetrach obliczona w następujący sposób (w zależności od sposobu wykrywania obecności pociągu/lokomotywy na makiecie):
- dla systemów wykrywania poboru prądu przez pociąg na odcinku izolowanym: odległość od czoła pociągu do pierwszych kół które są wykrywane przez układ. Są to najczęściej pierwsze koła w lokomotywie, które pobierają prąd z torów
- dla systemów z kontaktronami: odległość pierwszego magnesu od początku pociągu

arrow Odległość wykrywania pierwszego punktu pociągu (przy jeździe do tyłu) od początku pociągu: odległość w centymetrach obliczona w następujący sposób (w zależności od sposobu wykrywania obecności pociągu/lokomotywy na makiecie): (Uwaga: odległości są liczone od początku pociągu)
- dla systemów wykrywania poboru prądu przez pociąg na odcinku izolowanym: odległość od czoła pociągu do ostatnich kół które są wykrywane przez układ. Są to najczęściej ostatnie koła w lokomotywie, które pobierają prąd z torów. Jeżeli pociąg posiada wagony, które posiadają oświetlenie, to mogą to być ostatnie koła w (całym) pociągu.
- dla systemów z kontaktronami: odległość ostatniego magnesu od początku pociągu.

Zakładka 'Funkcje'


Image

W zakładce 'Funkcje' określamy, które funkcje (Światła, F1...F12) są dostępne i jak działają

arrow Jest - postawienie iksa przy pozycji 'Jest' oznacza, że w lokomotywie dana funkcja działa (np: lokomotywa ma światła, F1 to gwizdek)

arrow Nazwa - funkcję można opisać

arrow typu Wł/Wył - postawienie iksa oznacza, że każde uruchomienie powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji (np: światła). Usunięcie iksa oznacza, że funkcja jest uruchamiana w momencie naciśnięcia przycisku myszką (albo klawisza na klawiaturze) oraz jest wyłączana w momencie puszczenie przycisku myszką (albo klawisza na klawiaturze)

Zakładka 'Inne'


Image

W tej zakładce można ustawić jakie informacje są pokazywane na liście lokomotyw w głównym oknie. Opcja przydatna, gdy lokomotywa reprezentuje dekoder obsługujący tylko wybrane funkcje (np: oświetlenie wagonów)

Grupy lokomotyw/pociągów


Grupy służą do łączenia lokomotyw/pociągów o podobnej charakterystyce. Obecnie grupy są wykorzystywane tylko w AutoPrzejazdach, ale w przyszłości będą dodane jeszcze w kilku innych miejscach w programie.

Można zdefiniować dowolną ilość grup. Każda grupa może zawierać dowolną ilość lokomotyw, każda lokomotywa może należeć do dowolnej ilości grup.

Tutaj dopisuje się wybrane grupy do lokomotyw.
Aby dopisać grupę do lokomotywy należy ją wskazać po prawej stronie na liście grup i nacisnąć przycisk 'Dodaj'.
Aby usunąć grupę z lokomotywy należy ją wskazać po lewej stronie i nacisnąć przycisk 'Usuń'.

Grupy lokomotyw definiuje się w menu Lokomotywy -> Parametry lokomotyw -> Grupy lokomotyw.

Image

Inne zakładki


arrow Liczniki - umożliwia zdefiniowanie i skonfigurowanie liczników związanych z lokomotywą

arrow Zdarzenia - umożliwia zdefiniowanie specjalnych czynności, które są związane z ruchem lokomotywy

arrow Zaprogr. CV - umożliwia podejrzenia zapisanych CV dla danej lokomotywy

arrow Profil - umożliwia podejrzenia zapisanego profilu tej lokomotywy


Created by admin. Last Modification: Thursday 06 August, 2009 21:48:00 CEST by admin.