Loading...
 

Jazda od bloku do bloku

Jazda od bloku do bloku


Program umożliwia automatyczne sterowanie pociągiem poprzez przejazd od bloku do bloku. Aby to było możliwe należy poprawnie zdefiniować bloku na plansz (które są połączone torami), podłączyć do bloków informację zwrotną oraz sprofilować lokomotywy.

Przydzielanie lokomotywy do bloku


Aby przydzielić lokomotywę do bloku należy nacisnąć prawy klawisz myszki na bloku (lokalne menu), wybrać 'przydziel lokomotywę' i wybrać lokomotywę.

Image

Po przydzieleniu lokomotywy do bloku można:

Image

arrow obrócić ją wybierając z lokalnego menu: Obrócenie lokomotywy

Image

arrow jeżeli jest poprawnie ustawiona, ale jest przyczepiona na końcu pociągu, należy wybrać: Lokomotywa na początku/końcu pociągu

Image

arrow jeżeli jest poprawnie ustawiona na początku pociągu, ale skierowana jest tyłem do czoła pociągu należy wybrać: Lokomotywa przodem/tyłem

Image

Ustawienie drogi przebiegu


Po przydzieleniu lokomotywy do bloku można ustawić drogę przebiegu do następnego bloku.

Można kliknąć myszką w jeden koniec bloku. Wtedy pojawi się zaznaczona aktualnie ustawiona droga przebiegu:

Image

Jeżeli zmienimy zwrotnicę, to zostanie ponownie pokazana aktualnie ustawiona droga.

Aby automatycznie ustawić drogę pomiędzy dwoma blokami należy najpierw kliknąć w koniec wyjazdowy bloku. Następnie w koniec wjazdowy następnego bloku. Program znajdzie najkrótszą (o najmniejszej ilości zwrotnic) drogę pomiędzy tymi punktami:

Image

Aby usunąć zaznaczenie aktualnie wybranej drogi należy ponownie kliknąć w koniec wyjazdowy początkowego bloku.

Uwaga: Jeżeli dla końca bloku wyjazdowego są zdefiniowane przejazdy, to tylko trasy przejazdów będą wzięte pod uwagę.

Przejazd pociągu z bloku do bloku


Aby polecić lokomotywie wyjazdu z bloku należy kliknąć prawym klawiszem myszki w koniec bloku, z którego lokomotywa ma wyjechać i wybrać jedną z pozycji:

Image

arrow Rezerwuj przejazd - spowoduje zaznaczenie drogi przejazdu jako zajętej, ale lokomotywa nie zostanie uruchomiona.

arrow Uruchom pociąg - spowoduje zaznaczenie drogi przejazdu jako zajętej i lokomotywa zostanie uruchomiona. Uruchomić lokomotywę można także dwukrotnie klikając w koniec bloku lub poprzez klawisz przydzielony do semafora, który znajduje się na końcu bloku

Po dojechaniu do następnego bloku (i wykrycia jej przyjazdu) lokomotywa zostanie zatrzymana.

Jeżeli na przydzielonej trasie znajdują się jakieś urządzenia (np: rogatki), to zostaną "włączone", a po zwolnieniu trasy - "wyłączone".

Jeżeli przed dojazdem lokomotywy do następnego bloku ponownie wybierzemy 'Uruchom pociąg' na końcu wyjazdowym z następnego bloku i zarezerwujemy dalszą drogę, to lokomotywa nie zatrzyma się, tylko pojedzie do kolejnego bloku itd.

Sytuacje awaryjne


Po zarezerwowaniu drogi przejazdu i/lub uruchomieniu lokomotywy można, w wypadku awaryjnym, wybrać jedną z następujących operacji:

Image

arrow Zatrzymaj lokomotywę - spowoduje zatrzymanie lokomotywy

arrow Odwołaj przejazd - spowoduje zatrzymaniu lokomotywy i anulowanie rezerwacji przejazdu (do następnego i kolejnych bloków)

arrow Lokomotywa już w nast. bloku - spowoduje przesunięcie na ekranie lokomotywy do następnego bloku i zwolnienie rezerwacji przejazdu do niego.

arrow Usuń rezerwację dla końca pociągu - po dojechaniu lokomotywy do bloku może pozostać rezerwacja z przejazdu z poprzedniego bloku do tego (w przyszłości: w sytuacji, gdy pociąg jest dłuższy niż długość bloku). Operacja ta usuwa tą rezerwację.

Ręczne sterowania lokomotywami


Po włączeniu opcji "_Ręczne sterowanie lok._" program przy następujących operacjach:

arrow Uruchomienie pociągu
arrow Zatrzymanie pociągu przy wjeździe do bloku
nie będzie zmieniał prędkości lokomotywy.

Umożliwia to trochę inną zabawę przy makiecie: jedna osoba jako zawiadowca stacji daje zielone światło za pomocą programu, a druga osoba sterującej pociągiem za pomocą manipulatora (albo tez programu).

Created by system. Last Modification: Thursday 04 December, 2008 22:49:56 CET by admin.