Loading...
 

Instrukcja obsługi FREDa

Instrukcja obsługi FRED'a (Loconet)

Przetłumaczył: WM_Model
Tłumaczenie z: http://www.zababov.cz/index.php?id=fred#192

Image

1. Przycisk funkcji F0.
2. Przycisk funkcji F1.
3. Przycisk funkcji F2.
4. Dioda sygnalizacyjna LED, możliwe kolory: czerwony, zielony, żółty.
5. Regulator szybkości.
6. Awaryjny przycisk <stop>
7. Przełącznik kierunku jazdy.
8. Gniazdo "Western" -przyłączenie loconetu.

Sygnalizacja LED -kolory
ŻÓŁTA migająca -po przyłączeniu FREDa nie jest przejęta żadna lokomotywa.
ZIELONA -lokomotywa przejęta.
ZIELONA migająca -daj regulator prędkości na "0"
CZERWONA -żadna lokomotywa nie jest przydzielona FREDowi
NIEBIESKA migająca-funkcja specjalna

Jak LED się nie świeci, to znaczy, że FRED nie jest przyłączony do loconetu. Staje się to także wtedy, gdy brak kontaktu elektrycznego w gnieździe. Trzeba wtedy wyciągnąć wtyczkę i ponownie włożyć do gniazda.
Jeżeli dioda miga na niebiesko, znaczy że masz w ręku piwo FRED, którym nie można sterować żadną lokomotywą, ale możesz go otworzyć. To taki dowcip

Co FRED może?
Z jednej strony akurat tyle ile trzeba, z drugiej za mało.
Jeżeli chcesz FREDem przejąć jakąś lokomotywę, nie jest to możliwe bezpośrednio. Ta funkcja nie została w nim zabudowana, dlatego że nie obyty z tym operator mógłby niechcący podebrać koledze lokomotywę. To musi się dokonać za pomocą mądrzejszego manipulatora, i dopiero przejąć FREDem, ewentualnie "oddać" ją z powrotem.
FREDem można sterować tylko jedną lokomotywą. Nie można zmieniać nim parametrów dekodera. Można sterować tylko kierunkiem jazdy, szybkością, oświetleniem czołowym lub innymi zabudowanymi funkcjami, maksymalnie F1 i F2.

Jak przydzielić lokomotywy do sterowania.
Do tego potrzebny jest oprócz lokomotywy którą chcesz przejąć, mądrzejszy manipulator, którym tą lokomotywę możemy aktywować. Np. manipulator DT400 -Digitrax lub któryś ze sterowników Intellibox'a -Uhlenbrock. (Również i TwinCenter FLa, gdyż jest to wersja Intellibox'a produkowana dla FL -dop. WM_MODEL)
Najpierw lokomotywę aktywujemy zwykłym sposobem i krótko ją popróbujemy. Aby żądana lokomotywa była "wolna" w sieci loconet, trzeba przerwać jej aktywację manipulatorem Intelliboxa, tzn. najpierw nacisnąć przycisk wyboru lokomotywy lok#, potem przerwać jej aktywację przycisk C, a na końcu nacisnąć znów lok#. Aktywację lokomotywy dla FREDa dokonuje się jednoczesnym naciśnięciem <stop> i któregoś z funkcyjnych przycisków <1>, <2> lub <3>. O zakończonym sukcesem przejściu lokomotywy przez FREDa informuje zmiana czerwonego koloru LED na zielony.
Uwaga: Tylko jedna "uwolniona" lokomotywa może być przejęta przez FREDa. Dlatego jest niezbędne, żeby wcześniej dogadać się o przejmowaniu lokomotywy z operatorem Intelliboxa.

Jak jeździć z lokomotywą?
Najpierw oczywiście trzeba wszystko odpowiednio podłączyć. Czy jakaś lokomotywa jest przejęta, to sygnalizuje LED. To ma działać tak, że jak pokrętło szybkości jest do końca w prawo lokomotywa ma jechać z maksymalną ustawioną prędkością, a jak w lewym skrajnym położeniu -stać.
Uwaga: gdy dojdzie do przełączenia kierunku a regulator prędkości nie jest wyłączony, czyli lokomotywa jedzie, FRED dostaje się do stanu awaryjnego, LED ZIELONY migająca.
Wtedy trzeba zjechać z prędkością na "0" a stan awaryjny się wyłączy -LED będzie świecił na ZIELONO. Potem przełącznikiem kierunku można wybrać żądany kierunek jazdy. To jest w cyfrze normalne, dlatego że kierunek jazdy lokomotywy jest określany na stanowisku "kierownika" od DCC.
Stan awaryjnego zatrzymania, realizowany przyciskiem <6>, przerywa się przekręceniem pokrętła szybkości do końca w lewo, na "0".
Przyciski funkcyjne <1>,<2>,<3> służą do włączania zaprogramowanych w dekoderze funkcji.

Jak "oddać" lokomotywę?
Najpierw trzeba nacisnąć przycisk <6> awaryjnego zatrzymania, potem któryś z przycisków funkcyjnych <1>, <2> lub <3>.

Co zrobić, gdy nic nie działa?
Nim zaczniesz się denerwować, sprawdź czy nie doszło do jakiegoś błędu obsługi:
-czy kabelki są prawidłowo podłączone?
-czy przypadkiem nie zmieniłeś kierunku podczas jazdy lokomotywy?
-czy nie został naciśnięty przycisk <6> awaryjne zatrzymanie?
W przypadku, gdy jesteś pewien że wszystko zrobiłeś poprawnie, spróbuj na chwilę (5 s) odłączyć FREDa od loconetu i ponownie go przyłączy

Created by admin. Last Modification: Friday 22 June, 2007 18:53:01 CEST by admin.