Loading...
 

Instrukcja do BM-3

Instrukcja do BM-3

(Przetłumaczył Piotr Maciejewski na podstawie instrukcji firmy Lenz)

Układy ABC: BM-1, BM-2, BM-3 mogą być używane wyłącznie z Digital plus by Lenz lub innymi systemami, o ile spełniają one normy NMRA. W razie problemów, zapytaj dostawcę twojego systemu.

Dane techniczne

Poniższe maksymalne obciążenie nie może być przekraczane, ponieważ może to spowodować zniszczenie modułu.

Maksymalne ciągle natężenie wyjściowe:3.0A
Wymiary: 70x60x20mm


Wymagania do używania technologi ABC

Aby móc używać technologii ABC wraz z BM1, BM2 i BM3 potrzebujesz dekoderów lokomotyw z serii GOLD lub innych obsługujących technologię ABC.

Jak działa technologia ABC

Technologia ABC stara sie zrealizować potrzeby entuzjastów modeli kolejowych: precyzyjne zatrzymanie się pociągu przed sygnałem, zwolnienie pociągu przy dojeżdżaniu oraz niezatrzymywanie się pociągu przy jeździe w przeciwnym kierunku niż sygnalizator.

Dzięki prostym modułom, które są podłączone do odcinków izolowanych przed semaforami, tworzony jest asymetryczny sygnał zasilania dla tego odcinka izolowanego. Oczywiście tylko w sytuacji, gdy na semaforze jest sygnał 'Stop' lub 'zwolnij'. Ten asymetryczny sygnał informuje dekoder lokomotywy o wyświetlanym sygnale na semaforze:
- 'zwolnij' lub 'stop': zasilanie jest asymetryczne i lokomotywa zwolni lub się zatrzyma
- 'zielony': zasilanie jest normalne (symetryczne) i lokomotywa pojedzie dalej.

Dodatkowe zalety technologii ABC:
- Wszystkie funkcje lokomotywy mogą być włączane i wyłączane, gdy lokomotywa stoi przed semaforem (np: światła przednie)
- Możliwość programowania CV na makiecie (PoM)
- Lokomotywa może w każdym momencie odjechać w drugą stronę spod sygnału 'Stop'
- Lokomotywa jadąca w przeciwnym kierunku niż stoi semafor nie jest zatrzymywana nawet, gdy na semaforze jest sygnał 'Stop'
- Dostępna jest jazda manewrowa, nawet gdy na semaforze jest sygnał 'Stop'. Po prostu należy włączyć jazdę manewrową w dekoderze
- Brak zwarć w momencie wjazdu/wyjazdu na odcinek izolowany

Sposób użycia modułu BM3

Moduł BM3 wykorzystuje technologię ABC aby uprościć konstrukcję każdego odstępu (sekcji). Każdy odstęp jest wyposażony w moduł BM3 i nieskończona ilość odstępów może być ze sobą połączone.

Moduł dostępowy BM3 jest wykorzystywany do kontroli sygnalizacji dostępowej. Semafor świetlny może być podłączony do BM3 bezpośrednio, semafory z podwójnymi cewkami wymagają adaptera BMA.

Kontrola odstępu za pomocą BM3 działa zarówno dla normalnych pociągów jak i pociągów jadących tyłem (pchanych). Jeżeli chcesz stosować pociągi jadące tyłem (pchane), pierwszy wagon musi być wyposażony w jakieś urządzenie pobierające prąd. Może to być oświetlenie wewnętrzne lub dekoder kontrolujący światła zależne od kierunku jazdy.

Konstrukcja odcinka dostępowego (sekcji)

Każdy odcinek dostępowy jest podzielony na odcinek jazdy (A) i odcinek hamowania (B).
- Długość odcinka jazdy musi być co najmniej taka, aby pomieścić najdłuższy pociąg przejeżdżający tą drogą.
- Długość odcinka hamowania zależy od szybkości hamowania lub/i stałej drogi hamowania ustawionych w dekoderach.

procedura:

W tej procedurze zakładamy, że następny odcinek dostępowy jest zajęty. Oznacza to, że nadjeżdżający pociąg powinien się zatrzymać.

Image
Image
Nadjeżdża następny pociąg z poprzedniego odcinka odstępowego.

Image
Kiedy pociąg jadący tyłem (pchany), znajdujący się na odcinku jazdy, wjedzie na odcinek hamowania, moduł BM3 włączy sygnał asymetryczny w obu odcinkach: jazdy i hamowania. Ponieważ pociąg znajduje się już na tych odcinkach, dekoder GOLD w lokomotywie rozpozna ten sygnał asymetryczny i rozpocznie hamowanie.

Image
Jeżeli stała droga hamowania została poprawnie ustawiona w dekoderze, pociąg powinien się zatrzymać tuż przed semaforem.

W momencie, gdy następny odcinek odstępowy zostanie zwolniony, semafor pokaże sygnał 'WOLNE' i pociąg zacznie się rozpędzać.

Powyższa procedura wymaga, aby pierwszy wagon w pociągu jadącym tyłem (pchanym) był wyposażony w jakieś urządzenie pobierające prąd z torów (np: światła wewnętrzne).

Instalacja i podłączenie modułu BM3

Wyjścia w module BM3
Image

Image

Długość odcinka jazdy i hamowania

Po pierwsze określ długość odcinka jazdy (A). Pamiętaj, że najdłuższy pociąg musi się zmieścić w tym odcinku!

Po tym określ długość odcinka hamowania (B) przed sygnalizatorem. Pamiętaj, że najszybszy pociąg na twojej makiecie musi się na tym odcinku zatrzymać. Użyj funkcjonalności dekoderów GOLD/SILVER: 'stała droga hamowania' - w ten sposób wszystkie lokomotywy zatrzymają się na odcinku, który został określony.

"We właściwym miejscu, znaczy na prawym..." (On the right means on the right)

...to był slogan na znaku na autostradzie pod koniec lat 80-tych. Przypominał on kierowcom o konieczności powrotu na prawy pas ruchu po wyprzedzeniu ciężarówki.

To także obowiązuje przy używaniu modułu BM3. To zawsze jest "PRAWA szyna patrząc w kierunku jazdy" gdzie zatrzymanie pociągu ma mieć miejsce.

Zawsze wykonuj przerwy w prawej szynie na początku i końcu odcinka hamowania. Możesz wykorzystać izolujące elementy łączące szyny, o ile połączenia torów występują w odpowiednich miejscach.

Podłączenie odcinka jazdy i hamowania

Image

Podłącz wyjście (1) do lewej szyny
Podłącz wyjście (2) do prawej szyny przed/za odcinkami
Podłącz prawą szynę odcinka jazdy do wyjście (2a) modułu BM3.
Podłącz prawą szynę odcinka hamowania do wyjścia (2b) modułu BM3.

Podłączenie poprzedniego/następnego modułu BM3

Podłącz 'sygnał wejściowy' tego modułu BM3 do 'sygnału wyjściowego' modułu BM3 z następnego odcinka dostępowego. Poprzez to połączenie moduły BM3 informują się o statusie zajętości następnego odcinka dostępowego.

Łącz tak kolejno wszystkie moduły BM3, które tworzą u ciebie samoczynną blokadę liniową dwustawna.

Podłączenie semafora

Nie ma obowiązku podłączenie semafora, aby moduł BM3 pracował poprawnie.

Semafor świetlny

Po prostu podłącz wyjścia do lampek semafora świetlnego. Napięcie na wyjściu wynosi 15V prądu stałego. Maksymalne obciążenie wyjścia nie powinno przekraczać 100mA. Do wyjść możesz podłączyć żarówki jak i diody. Jeżeli podłączasz diody, zwróć uwagę, że wspólne wyjście (C) to jest plus (+).

Semafor z podwójnymi cewkami (kształtowe)

Semafory kształtowe nie mogą być bezpośrednio do BM3. Możesz użyć do tego celu modułu BMA (nr katalogowy 22630).

Dodatkowe uwagi

Użycie modułu BM2 na końcu odcinków dostępowych

Możesz użyć modułu BM2 na końcu ciągu modułów BM3. Najczęściej na końcu samoczynnej blokady liniowej znajduje się semafor wjazdowy do stacji. Poprzez sterowanie tym semaforem wjazdowym, ty jako zawiadowca stacji, decydujesz, czy pociąg może wjechać na stację, czy nie.

Image

Moduł BM2 został zaprojektowany aby obsłużyć taką sytuację. Podłącz wyjście z BM2 do wejścia BM3 dla ostatniego dostępu.

Kontrolowanie wjazdu do pierwszego odcinka dostępowego

Normalnie semafor podłączony do BM3 podaje sygnał 'WOLNE', jeżeli następny odcinek dostępowy jest wolny. może się tak zdarzyć, że chcesz ręcznie decydować, kiedy pociąg powinien pojechać do następnego odcinka dostępowego (np: przy wyjeździe ze stacji lub postoju na odcinku odstępowego).

Jeżeli chcesz aby moduł BM3 nie podał sygnału 'WOLNE' wstaw wyłącznik K1 pomiędzy tym modułem BM3, a następnym.

Image

Dopóki wyłącznik K1 będzie rozwarty, moduł BM3 będzie podawał sygnał 'STOP'. Sygnał zostanie zmieniony na 'WOLNE' o ile wyłącznik K1 zostanie zwarty i następny odcinek dostępowy będzie wolny.

Podłączenie BM3 do modułu informacji zwrotnej LR101

Image

Jeżeli chcesz sprawdzić zajętość na odcinkach jazdy i hamowania (w sensie informacji zwrotnej w systemie Lenz Digital Plus), po prostu podłącz BM3 do modułu informacji zwrotnej LR101:
- podłącz wyjście (O) do jednego z 8 wejść LR101
- podłącz drugie wyjście do wejścia wspólnego LR101.

Created by admin. Last Modification: Friday 23 November, 2007 11:03:42 CET by admin.