Loading...
 

Inne urządzenia

Inne urządzenia


Image Inne urządzenia

Ten element umożliwia sterowanie różnymi innymi urządzeniami (np: przejazd, światła na przejeździe, światła na stacji, światła w mieście itp).

Inne urządzenie można umieścić na odcinku prostym toru, wtedy rezerwacja odcinku powoduje włączenie urządzenia, a zdjęcie rezerwacji (np: po przejechaniu pociągu) wyłączenie elementu. Ten element można też umieścić w wolnym miejscu, aby ręcznie włączać i wyłączać urządzenie.

Parametry urządzenia


Naciskając prawy klawisz myszki na urządzeniu (w trybie projektowania) i wybierając z lokalnego menu pozycję 'Parametry' można określić parametry urządzenia:

Image

arrow Nazwa: Nazwa urządzenia na planszy

arrow Klawisz: Skrót klawiszowy, którym można włączać i wyłączać urządzenie.

arrow Typ urządzenia:
- Włącz/Wyłącz - urządzenie jest przedstawione w postaci włącznika.

arrow Rodzaj elementu DCC:
- dekoder zwrotnicy - włączenie powoduje uruchomienie jednego wyjścia a wyłączenie powoduje uruchomienie drugiego wyjścia z dekodera
- dekoder akcesoriów - włączenie powoduje uaktywnienie wyjścia a wyłączenie - deaktywację.
- dekoder akcesoriów z oddzielną inf. zwrotną - Jak poprzednio, ale oddzielny dekoder informacji zwrotnej zwraca informację potwierdzającą wykonanie czynności. Program czeka na taką informację i bez niej nie zakończy przełączania.
- dwa dekodery akcesoriów - włączenie powoduje uaktywnienie wyjścia jednego dekodera, a wyłączenie powoduje uaktywnienie wyjścia drugiego dekodera.
- dwa dekodery akcesoriów z oddzielną inf. zwrotną - Jak poprzednie, ale potwierdzenie wykonania czynności jest potwierdzane przez moduł informacji zwrotnej.

Uwaga: Aby zmienić rodzaj zwrotnicy, żaden z czujników nie może być podłączony do żadnego elementu DCC. W takim przypadku należy najpierw odłączyć wszystkie "czujniki" od elementów DCC

arrow Czas przełączania (-1 -> nie wyłączaj; 0 -> domyślny) (msek) - określa czas, po jakim uważamy, że urządzenie się przełączyło.
- dla elementów DCC bez informacji zwrotnej - po tym czasie zostanie wyłączony sygnał nakazujący przełączenie semafora i program przyjmie, że urządzenie zostało przełączone
- dla elementów DCC z informacją zwrotną - powinno być wpisane -1, aby sygnał z informacji zwrotnej określał zakończenie przełączenia urządzenia. Jeżeli zostanie wpisana liczba >=0, to po podanym czasie zostanie uznane, że urządzenie zostało przełączone, mimo braku informacji zwrotnej.
- wartość 0 oznacza, ze czas jest określony w parametrach systemu DCC

arrow Maksymalny czas czekania (Awaria) (0 -> domyślny) - określa czas, po jakim uznajemy, że wystąpił błąd, o ile urządzenie się nie przełączy
- wartość można wpisać, o ile w poprzednim polu wpisano -1
- pole ma sens, tylko dla elementów DCC z informacją zwrotną, ponieważ inaczej program nie otrzyma informacji, że urządzenie zostało przełączone
- jeżeli w podanym czasie nie przyjdzie informacja zwrotna o poprawnym przełączeniu urządzenia, program wyłączy sygnał nakazujący przełączanie urządzenia i zaznaczy urządzenie na czerwono, co oznacza, że wystąpił błąd. Zostanie uznane, że urządzenie nie przełączyło się.
- wartość 0 oznacza, ze czas jest określony w parametrach systemu DCC

Podłączenie elementów DCC


Po wybraniu rodzaju elementu DCC należy odpowiedni "czujnik" podłączyć do odpowiedniego elementu systemu DCC. Na liście po lewej stronie znajduje się lista "czujników". Po wskazaniu odpowiedniego "czujnika" należy nacisnąć przycisk "Połącz z/Odłącz", aby wybrać, do czego podłączamy "czujnik".

W zależności od rodzaju elementu DCC lista "czujników" jest inna i inne rodzaje elementów DCC można podłączyć do czujników. Po podłączeniu elementu DCC należy zdefiniować jego parametry.

Rodzaj elementu DCC Czujka elementu planszy Typ czujki
dekoder rozjazdu dekoder dekoder rozjazdu
dekoder akcesoriów dekoder dekoder akcesoriów
dekoder akcesoriów z oddzielną inf. zwrotną dekoder dekoder akcesoriów
Potwierdzenie Informacja zwrotna
dwa dekodery akcesoriów włącz, wyłącz dekoder rozjazdu
dwa dekodery akcesoriów z oddzielną info. zwrotną włącz, wyłącz dekoder akcesoriów
włącz / wyłacz - potwierdzenieInformacja zwrotna


Patrz informacje przy odpowiednim systemie DCC

Dodatkowe opcje


Image

arrow Rysunek z drugiej strony - zaznaczenie powoduje narysowanie rysunku urządzenia z drugiej strony kwartatu

arrow Kolor 'Włączony', Kolor 'Wyłączony' - kolory pokazywane na planszy, gdy urządzenie jest włączone lub wyłączone. Aby zmienić kolor należy nacisnąć przycisk z napisem 'Zmień'.

arrow Wyłącz po (msek): losowo od ... do ... - Jeżeli podano czas >0, to urządzenie po włączeniu jest automatycznie wyłączane po podanym czasie. Jeżeli podano przedział czasów, to czas wyłączenia jest losowany za każdym razem w ramach podanego przedziału.

arrow Ponownie włącz po (msek): losowo od ... do ... - Jeżeli podano czas >0, to urządzenie po wyłączeniu jest automatycznie włączane po podanym czasie. Jeżeli podano przedział czasów, to czas włączenia jest losowany za każdym razem w ramach podanego przedziału.
- Podanie obu czasów (wyłączenia i ponownego włączenia) powoduje, że urządzenie "mruga" jest na zmianę włączane i wyłączane.

Created by system. Last Modification: Sunday 26 October, 2008 21:18:59 CET by admin.