Loading...
 

Fremo: Norma norweska

Przetłumaczył: Gbbsoft

Norweska norma FREMO


Na podstawie:
http://www.rotsekk.net/postnuke/filarkiv/normen/FREMOdul_Norm_N2-1E.doc

Temat

1. Moduły FREMO zbudowane na podstawie tej normy powinny być jak najbardziej realistyczne z szynami, pejzażem i budynkami opartymi na norweskim pierwowzorze.

2. Moduły zbudowane wg tej normy powinny przedstawiać norweskie linie lokalne lub główne w skali 1:87 i odstępnie między szynami 16,5mm. Krajobraz powinien przestawiać późne lato (Sierpień).

3. Okresem przedstawianym na modułach powinny być lata 1955-1980. Moduły przedstawiające inne okresy powinny być jasno opisane, aby można było je łączyć z innymi z podobnego okresu.

4. Linie lokalne nie powinny posiadać sieci trakcyjnej. Linie główne mogą posiadać sieć trakcyjną. Przy układaniu modułów istotne jest, aby moduły z siecią trakcyjną były umiejscowione razem.

Moduły

Moduły mogą być budowane wg normy FREMO wersja 2.00. Poniższe punkty są norweską adaptacją normy 2.00, specjalnie dla norweskich modułów:

1. Moduły FREMO mogą mieć dowolny kształt, nie ma żadnych ograniczeń dla długości i promieni modułu.

2. Należy używać profili B88 i B96 z normy FREMO 2.01

3. Inne europejskie normy FREMO wolno stosować. Odpowiednie moduły przejściowe do B88/B96 powinny być dostępne

4. Profil B88 powinien mieć 5 dziur do mocowania, aby można było go połączyć tak z profilem B88 jak i z B96. Dziury montażowe powinny być 12mm. W środku powinno być miejsce na poprowadzenie przewodów.

5. Profile powinny mieć grubość przynajmniej 10mm, aby stabilnie łączyły się z nastepnym modułem.

6. Odległość pomiędzy podłogą a górą szyny powinna wynosić 1300mm, z możliwością korekty o +/- 10mm.

7. Moduły o długości ponad 500mm muszą być wyposażone we własne nogi. Takie moduły muszą potrafić stać na własnych nogach bez konieczności opierania się na modułach sąsiednich.

8. Moduły są połączone za pomocą 3 śrub M8 with winged nuts and washers. Każdy moduł powinien mieć odpowiednią ilość śrub.

9. Moduły powinny być pomalowane na zewnątrz na kolor ciemny, jednolity. Obecnie używa się koloru czarnego lub ciemnego zielonego (7020-G30Y). Rekomenduje się używanie farm olejnych.

10. Gdzie tylko jest to możliwe, końce modułów powinny być pokryte Woodland Scenics Turf; Green Blend T 49.

11. Należy umieścić dodatkowe zabezpieczenia w miejscach, gdzie tor jest umieszczony w taki sposób, że wykolejenie wagonu może spowodować jego upadek na podłogę.

Tory

1. Dozwolone są tory pomiędzy Code75 a Code83

2. Długość łączników powinna być ok. 30mm

3. Tory z poborem prądu po środku (Marklin) nie są dozwolone.

4. Minimalny promień łuków wynosi 1000mm.

5. Minimalny promień łuków na liniach głównych poza stacjami wynosi 1500mm.

6. Minimalny promień łuków na torach fabrycznych wynosi 700mm

7. Tory powinny mieć podkłady o odpowiednich kształtach, tor i podkład powinny mieć kolor odpowiadający pierwowzorom.

8. Jest bardzo ważne, aby tor na końcu modułów był prostopadły do profilu w poziomie i w pionie. (??) Brak wyrównanie w tym miejscu może spowodować wykolejenia i zły pobór prądu.

9. Szyny między modułami nie łączy się na żadne wsuwki ani wstawki. Końcówki torów powinny być zeszlifowane do środka, aby zapobiec skakaniu kół.

10. Szyny powinny być obcięto 0.1-0.2 mm od końca modułu

11. Promienie rozjazdów powinien być zgodne z tą normą.

12. Rozjazdy powinny mieć połączenia elektryczne tak, aby:
- krzyżownica powinna być spolaryzowana, jeżeli jest to możliwe
- krzyżownica nie powinna powodować zwarć przy przejeździe taboru
- nie powinno być zwarć podczas przejazdu standardowych kół z minimalnym odstępem wewnętrznym

Koła wagonów

1. Wewnętrzna odległość pomiędzy kołami wynosi 14,3mm. Maksymalna wysokość kołnierzy kół wynosi 1mm.

2. Rekomendujemy użycie kół spełniających RP-25. Koła spełniające normy NEM także mogą być używane.

3. Skrajnia wagonów musi spełniać normę FREMO 2.05

4. W Norwegii są używane sprzęgi 'wire' (zwane także 'wire/loop' lub 'TB-sprzęgi'). Jeżeli koordynator spotkania pozwoli, mogą być używane standardowe sprzęgi FREMO (NEM 360) zamiast albo w uzupełnieniu. Jeżeli oba rodzaje sprzęgów będą używane jednocześnie odpowiednia ilość wagonów przejściowych musi być dostępna.

5. Dla sprzęgów 'uszkowych' ucho musi być 8.5mm ponad główkę szyny.

6. Nie kompatybilne inne sprzęgi mogą być używane tylko i wyłącznie pomiędzy połączonymi na stałe ciągami wagonów.

7. Lokomotywy muszą być wyposażone w dekodery DCC z możliwością obsługi długich adresów. Lokomotywy powinny być oznaczone swoimi adresami i posiadać 'kartę lokomotywy'. Adres dekodera lokomotywy zostanie nadany z odpowiedniego schematu numeracji FREMO (Norwegia otrzymała odpowiedni przedział numeracji).

Elektryczność

1. Układ modułów będzie zasilany sygnałem cyfrowym. Podłączenia manipulatorów nie powinny być na stałe połączone z modułami, jedynie na stacjach jest to dozwolone.

2. Zasilanie torów pomiędzy modułami jest przekazywane za pomocą pojedynczych przewodów zakończonych wtyczką bananową i kontaktem.
- Prawa szyna patrząc w kierunku końca modułu powinna być podłączona do przewodu, który ma długość co najmniej 30cm poza moduł i zakończony jest wtyczką 'bananem'.
- Lewa szyna patrząc w kierunku końca modułu powinien być podłączony do 4mm gniazda pod modułem, umieszczonego nie dalej niż 25cm od końca modułu.

3. Gniazda i przewody powinny być tak umieszczone, aby nie kolidowały z dziurami i śrubami służącymi do połączenia modułów.

4. Okablowanie biegnące z jednego końca modułu do drugiego powinno mieć co najmniej 1.0mm2 przekroju. Jeżeli moduł jest podzielony na kilka sekcji, przewód o przekroju 1.0mm2 powinien łączyć wszystkie końce modułu i wszystkie podłączenia zasilania na module.

Sieć trakcyjna (część nie zakończona)

Na głównych linia można zastosować sieć trakcyjną.

1. Używamy systemu 'Sommerfeldt' z przewodami 0.5m

2. Sieć trakcyjna powinna być umieszczona 69mm ponad główkę szyny.

3. Odległość pomiędzy masztami powinna być normalnie 300mm.

4. Urządzenia do naciągania mogą być instalowane, gdzie są one potrzebne. Nie muszą się znajdować na każdym module. Moduły z naciągaczami powinny się znajdować co 4-5 metrów linii.

5. Pierwszy maszt powinien być 150mm od końca modułu.

6. Każdy moduł powinien być wyposażony w odcinek 300mm sieci trakcyjnej, aby można było go połaczyć z następnym modułem.

7. Maszty powinny być typowe dla przedstawianego okresu

8. Sieć trakcyjna nie powinna spełniać żadnych funkcji elektrycznych - tylko kosmetyczne. Napięcie powinno być podawane poprzez szyny.

9. Pantografy na lokomotywach powinny być zablokowane 2 mm poniżej sieci trakcyjnej, aby nie było problemów przy jeździe na modułach bez sieci trakcyjnej, albo na modułach z niepoprawnie poprowadzoną siecią trakcyjną.

Spotkania modułowców

Aby ułatwić organizacje spotkań wszystkie moduły i tabor powinien spełniać dodatkowe punkty:

1. Wszystkie moduły powinny być oznaczone nazwą budowniczego/właściciela i powinny być zarejestrowane u planisty spotkania z podaniem dokładnych wymiarów i ew. planu/zdjęcia. Dokładny kąt nieprostego modułu jest bardzo istotny. Moduły z siecią trakcyjną muszą być specjalnie oznaczone.

2. Wszystkie moduły przemysłowe i dodatkowymi torami muszą posiadać opis tych torów i jakiego rodzaju towar może być do nich przyjmowany i wypuszczany.

3. Cały tabor powinien mieć swój odpowiednik w prototypach. Lokomotywy i wagony powinny mieć karty zgodne ze standardami FREMO.

Dodatkowe rekomendacje

1. Temat:
- moduły są oparte na czasach 1950-60tych

2. Pudła modułów
- Pudła modułów powinny być zrobione z sklejki
- Duże stacje powinny mieć nogi na końcach wszystkich sekcji
- Moduły i sekcje nie powinny być za duże ani za ciężkie, co może spowodować problemy w transporcie i montowaniu. Najlepszą długością modułu/sekcji jest 80-160cm w zależności od możliwości transportowych
- Sugerujemy instalowanie płotów wzdłuż linii. Na końcach profili B88/B96 płot może być umieszczony po obu stronach toru: 60mm od środka toru w kierunku niższej części profilu i 45mm od środka toru w kierunku wyższej części profilu

3. Tor
- Rekomendujemy Code75 i Code83. Rekomendujemy Peco Code75, Pilz Code83 lub Roco Code83. Rozjazdów Roco nie rekomendujemy
- Rekomendujemy łuki o promieniu co najmniej 1500mm na lokalnych liniach i 2000mm lub więcej na głównych liniach
- Szyny i podkłady powinny być pomalowane kolor rdzawy lub podobny. Ważne jest by wyczyścić tor po pomalowaniu

4. Tabor
- Dwu osiowe wagony powinny mieć wagę ok 80g, a cztero osiowe - 120g
- Waloryzowanie taboru wysoce rekomendowane. Numery wagonów powinny być wyraźnie widoczne

5. Elektryczność
- Stacje powinny posiadać dodatkowe podłączenie bananowe równolegle do normalnych kabli, dla podłączenia boosterów

7. Spotkania modułówców
- Należy określić zasady bezpieczeństwa, obsługi i ogólne warunki spotkań
- Uczestniczy powinny przestrzegać tych zasad.
- Należy stworzyć rysunki modułów w formacie .DXF z dokładnymi wymiarami i kątami.

Created by admin. Last Modification: Monday 06 August, 2007 16:37:04 CEST by admin.