Loading...
 

Dodawanie systemów DCC

Dodawanie systemów DCC


Aby dodać system DCC należy:
- przejść do trybu projektowania
- z menu 'Projektowanie' wybrać 'Systemy DCC'

Image

Okno umożliwia zdefiniowane systemu (systemów DCC), z którymi program ma się komunikować.

Aby dodać nowy system należy:

arrow nacisnąć przycisk Dodaj
arrow wybrać posiadany system i nacisnąć OK
arrow wypełnić pola w zależności od wybranego systemu (patrz dalsze rozdziały)
arrow nacisnąć OK

Więcej informacji o konfiguracji konkretnego systemu DCC można znaleźć w dalszej części instrukcji obsługi.

Created by system. Last Modification: Sunday 26 October, 2008 21:34:19 CET by admin.