Loading...
 

Dodawanie kształtów graficznych

Program umożliwia umieszczanie na planszy:
- dowolnych tekstów (dowolny font i wielkość)
- kształtów niewypełnionych: kreski, linie wielopunktowe, prostokąt, koło, elipsa, łuk
- kształtów wypełnionych: wielobok, prostokąt, koło, elipsa, wycinek elipsy
Wypełnienie może być jedno kolorowe lub przechodzić z jednego koloru do drugiego.

Na pasku narzędzi znajdują się następujące przyciski:

Image

- przycisk wyboru narzędzia (opisany poniżej)
- zmiany koloru kreski

a po słowie 'Środek'

- przycisk włączający wypełnienie figury
- dwa przyciski określające kolory
- oraz przycisk wyboru sposobu przechodzenia kolorów:

Image

Pod przyciskiem wyboru narzędzia znajdują się następujące narzędzia:

Image

- "Zmień kształt" - umożliwia wskazywanie istniejących już kształtów i przesuwanie ich punktów (które są zaznaczone na czarno i opisują kształt).
- "Usuń kształt" - umożliwia usunięcie istniejące kształtu (po wybraniu tego narzędzia każde wskazanie kształtu spowoduje jego usunięcie)
- "Linie" - rozpoczyna rysowanie linii. Pierwsze kliknięcie wskazuje początek linii, drugie koniec (i dalej: trzecie początek następnej linii a czwarte - koniec, aż do wyboru innego narzędzia)
- "Linie wielopunktowe" - rozpoczyna rysowanie linii łączących kolejne punkty. Pierwsze kliknięcie rozpoczyna linie, kolejne kliknięcia wskazują kolejne punktu a dwukliknięcie powoduje zakończenie wskazywania kolejnych punktów.
- "Prostokąt" - pierwsze kliknięcie wskazuje lewy-górny róg prostokąta, a drugie kliknięcie - prawy-dolny.
- "Koło" - pierwsze kliknięcie wskazuje środek koła, a drugie - wielkość koła.
- "Elipsa" - pierwsze kliknięcie wskazuje środek elipsy, a drugie - wielkość (przy czym wysokość i szerokość mogą być inne w odróżnieniu od koła)
- "Łuk" - pierwsze kliknięcie wskazuje środek elipsy, której wycinkiem ma być ten łuk. Drugie kliknięcie - wielkość elipsy. Trzecie kliknięcie - początek łuku względem środka elipsy, a czwarte - koniec.
- "Tekst" - kliknięcie wskazuje lewy-górny początek tekstu. Po kliknięciu program otworzy okno, gdzie należy wpisać tekst, jaki się ma pokazać na planszy:

Image

Aby później poprawić tekst, należy wybrać narzędzie "Zmień kształt" i dwukrotnie kliknąć w wybrany tekst.

Przyciski do wyboru koloru (linii lub jednego z dwóch kolorów wypełnienia) otwierają paletę kolorów:

Image


Za pomocą tych narzędzi można uzyskać najróżniejsze kształty:

Image


Created by system. Last Modification: Saturday 16 May, 2009 14:55:38 CEST by admin.