Loading...
 

Definiowanie wielu planszy

Definiowanie wielu planszy


Ponieważ sterowana makieta może być wielka i składać się z wielu oddalonych od siebie stacji, w programie można zdefiniować kilka planszy. W tym celu należy z menu 'Projektowanie' wybrać 'Lista plansz'.

Image


W oknie można stworzyć nowe plansze poprzez naciśnięcie przycisku 'Dodaj'.

Dla każdej planszy można określić:

arrow Nazwę: dowolna nazwa
arrow Wielkość kwadratów: wielkość (i poprzez to także ilość) kwadratów na planszy (w pikselach)
arrow Rysuj pion/poz linie: wyłaczyć rysowania linii pionowych i poziomych na planszy

Dodatkowo można:

arrow zmieniać kolejność planszy za pomocą przycisków 'W górę' i 'W dół'
arrow usuwać plansze, pod warunkiem, że nie ma na nich żadnych elementów.

Created by admin. Last Modification: Thursday 23 October, 2008 23:21:30 CEST by admin.