Loading...
 

DDW: Dekoder akcesoriów

DDW: Dekoder akcesoriów


Po połączeniu czujnika z tym elementem systemu DCC można ustawić następujące parametry:

Image

arrow Nazwa: nazwa elementu DCC
arrow Adres dekodera - adres dekodera
arrow Numer wyjścia - numer wyjścia dekodera
arrow Opóżnienie wył - po jakim czasie w msek serwer ma wyłączyć sygnał włączenia. Wartość -1 oznacza, że sygnał nie jest automatycznie wyłączany przez serwer. Parametr przydatny przy sterowaniu zwrotnicami.

Created by admin. Last Modification: Thursday 30 October, 2008 22:20:08 CET by admin.