Loading...
 

Centralka Roco jako booster Roco

Dla dobra nauki tytułem podsumowania tematu łączenia kilku wzmacniaczy ROCO 10764

Autor: KKL Zródło...


1. Wzmacniacze ROCO 10764 (również starsze 10761) można pod pewnymi warunkami wykorzystywać zamiast droższych boosterów 10765 (10762) i można łączyć ze sobą (na własną odpowiedzialność ) w celu dostarczenia większej mocy dla większej ilości lokomotyw, pociągów, itp. W takim przypadku torowisko należy podzielić na kilka obustronnie galwanicznie odseparowanych od siebie sekcji (poprzez przerwy w szynach lub złączki izolowane), a każdą z nich zasilić z osobnego wzmacniacza 10764 pracującego jako "booster" lub z typowego boostera 10765 (10762).

2. Przy wykorzystaniu większej ilości wzmacniaczy 10764 (10761) warto pomyśleć o zasilaniu każdego z nich z jakiegoś porządnego, stabilizowanego źródła zasilania, np. z zasilacza 15V/5A do notebooka.

3. Na foto 0. pokazano szkic schematu połączeń wewnętrznych pomiędzy złączami płyty elektroniki wzmacniacza ROCO 10764, a na 5. i 6. widok płyty elektroniki tego wzmacniacza.
Jak widać z fotografii 5. i 6. na płycie elektroniki jest puste miejsce na złącze "Booster in", które występuje tylko w boosterach 10765 (10762), a które w razie potrzeby można sobie samemu wlutować. W takim przypadku konieczne też będzie wycięcie odpowiedniego otworu w płycie czołowej. Montaż dodatkowego złącza "Booster in" może być niezbędny przy łączeniu ze sobą wzmacniaczy w ilości większej niż 2.

4. Wzmacniacze 10764 (10761) łączymy ze sobą spinając ich gniazda "Booster out" (patrz foto 1. i 2.) lub "Booster out" i dorobione "Booster in". Łączenie wykonujemy za pomocą płaskiego 4-ro żyłowego przewodu telefonicznego 1:1 zakończonego 4-pinowymi złączami RJ11, czyli takimi jak przy słuchawce w telefonie. Uwaga, wtyczki na końcach przewodu zarabiamy innaczej niż w telefonie! Sposób wykonania tego przewodu pokazano na foto 3., a na foto 4. pokazano przykładowe narzędzie do zaciskania wtyków telefonicznych.

5. Uwaga, myszkę nadrzędną (Master) podłączamy do gniazda "Master" tylko i wyłącznie w jednym wzmacniaczu, który będzie wtedy pełnił rolę umownej "centralki", choć tak na prawdę prawdziwą centralką jest sama myszka Master.

6. Pozostałe myszki podrzędne (Slave) można podłączać do gniazda "Slave" w tym samym wzmacniaczu, do którego podłączyliśmy myszkę nadrzędną (Master) - patrz foto 1. i 2. Przewód łączący myszki Slave można prawie dowolnie rozgałęziać w celu podłączenia następnych myszek. Przy małej ilości myszek, do rozgałęzienia tego przewodu można wykorzystać zwykły rozgałęźnik kabla telefonicznego (patrz biała "kostka" na foto 1.) oraz 4-ro żyłowe przewody 1:1 z 6 pinowymi złączami RJ12, czyli takimi jak na wejściu linii telefonicznej do telefonu.
Uwaga, przy podłączaniu większej ilości myszek warto byłoby zapewnić im zasilanie +12V DC z jakiegoś zewnętrznego zasilacza, aby nie obciążać zanadto zasilania danego wzmacniacza. Wtedy konieczna będzie przeróbka kabla połączeniowego Slave lub zastosowanie specjalnego rozgałężnika z dodatkowym wejściem zasilania.

7. Gdyby zaszła potrzeba zastąpienia firmowej wtyczki ROCO przewodu zasilającego tory, który na marginesie jest stosunkowo cienki, wtyk ten można zastąpić za pomocą dwóch wtyczek bananowych standardu 2mm (patrz foto 7.), które są do kupienia w prawie każdym sklepiku elektronicznym.

Foto 0:
Image

Foto 1:
Image

Foto 2:
Image

Foto 3:
Image

Foto 4:
Image

Foto 5:
Image

Foto 6:
Image

Foto 7:
Image

Created by admin. Last Modification: Wednesday 03 October, 2012 09:08:32 CEST by admin.